ŠPO

Učenci naj preberejo besedilo iz spodnje povezave. S klikom do modrih kvadratkov in krogcev pridejo do več vsebin! Če imajo možnost, naj se o vsebini pogovorijo ali pomembnejše informacije povedo komu v družinskem krogu. Bolj iznajdljivi (beri spretni z računalnikom), lahko na povezavi izbrskajo še kakšno informacijo več o rokometu ali katerem drugem športu.

PRAKTIČNI DEL:

– ponovijo komolčno podajo in pravilno lovljenje žoge; za pomoč prosijo brate ali sestre, starše ali pa jo izvedejo z metom ob steno

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html

SLO:

Glasno in tiho še enkrat preberi Anastazijo Krupnik.

Napiši kratko duhovito prigodo iz svojega življenja, ko ste ravnali neodločno. Zgodbo slikaj in mi jo pošlji.

DRUŽBA:

Nalogo za družbo boš dobil/-a za cel teden, tako, da imate do petka čas, da jo opravite.

Izpolni preglednico, da boš ponovil/-a svoje znanje o slovenskih pokrajinah.

V zvezek razpredelnico nariši čez dve strani, da boš imel dovolj prostora. Pomagaj si z učbenikom, zvezkom, tudi s spletom.

TJA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji: širjenje besedišča

        privzgojiti učencem pozitiven odnos  do knjige

        razvijanje spretnosti bralnega razumevanja

Med branjem knjige se lahko razgibaš ob tej pesmici. Pri plesu se ti lahko pridružijo ostali člani tvoje družine.

  • KNJIGA

Izberi knjigo, ki si jo prinesel domov.

Jo počasi preberi.

Izberi najmanj 5 besed in poišči njihov pomen.

Ilustriraj dogodek iz knjige.

SPLETNI PREVAJALNIK naj ti bo v pomoč pri izgovorjavi in iskanju prevoda.

  • Opravljeno nalogo lahko poslikaš in mi jo kot fotografijo posreduješ na moj elektronski naslov.
  • Lahko pa tudi posnameš kako prebereš kakšno poved.

 

GOS

Prepiši v zvezek miselni vzorec, ki ga pošiljam v priponki- Zdrav duh v zdravem telesu, in ga dopolni z manjkajočimi  besedami. Pomagaj si z učbenikom za gospodinjstvo str. 17,18,19,20 in 21. To snov tudi preberi.

Odgovori na dve vprašanji PONOVI v učbeniku na str. 21.

Nariši v miselni vzorec, kaj je pomembno, da ohranimo zdravje.

Če še nisi izpolnil učnega lista o številu ur spanja, to opravi v tem tednu.

NEMŠČINA NIP

PRILOGA

(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)