6. A 6. B

SLJ

Tema: Opis bolezni

V DZ reši na str. 22/ 24. nalogo in na str.23/25., 26. in 29. nalogo.

SLOVENŠČINA 6. b razred

TEMA: OPIS BOLEZNI

V delovnem zvezku 2. del še enkrat preberi besedilo o noricah (stran 21).

Nato odpri delovni zvezek na 23. strani ter reši 25., 26., 27. in 29. nalogo.

Nato se pogovori s starši o nalezljivih boleznih v času njihovega otroštva  – katere so bile, so katero nalezljivo bolezenso mogoče preboleli in kako, če niso zboleli za nobeno nalezljivo boleznijo, kakšna je bila zaščita pred obolelostjo … Pogovorite se tudi o nalezljivi bolezni, ki je ta trenutek med nami –  kako gledate na to bolezen, kaj mislite o njej …

Uspešno delo ti želim.

 TJA

Bralno razumevanje: U/ 89

1. Ponovi vprašalnice (zvezek): where, when…

2. Preberi naslov v U/89, dobro si oglej slike in predvidevaj, o čem bo govorilo besedilo.

3. Preberi vprašanja v nal. 2, nato preberi besedilo in odgovori na vprašanja. V besedilu odgovore podčrtaj, nato zapiši odgovore v zvezek ali učbenik.

4. Preberi vprašanja v nal. 3. Razmisli, kaj od tega si vključil v svoj sestavek, ki si mi ga poslal. Lahko kaj dopolniš, spremeniš?

5. Še ena vaja: U/94, nal. 3: V besedni kači poišči šolske predmete. Besede obkroži in jih poveži s slikami.

Rešitve za DZ/40 so tukaj oz ste jih prejeli na e-mail.

ŠPORT (DEKLICE)

TEORETIČNI DEL: 

– glej povezavo – Vpliv hoje na človeški organizem

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59609.html

PRAKTIČNI DEL:

         – kompleks razteznih gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje; dodajte eno novo vajo (kot pri ocenjevanju), ki jo poiščete na spletu ali za pomoč prosite koga v domačem krogu

         – šola teka (2x nizki, 2x srednji in 2x visoki skiping, hopsanje, škarjice)

         – 30 min hitre hoje na prostem

         – vaje za moč; če ste zunaj, izkoristite stopnice za poskoke, gozd za preskakovanje naravnih ovir…

 ŠPORT (DEČKI)

 –  kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje

          – šola teka  ( 2x nizki, 2x srednji in 2x visoki skiping, hopsaanje, škarijce..)

          – 30 min hitre hoje na prostem

–  stabilizacija ( vaje za moč )

GOS 6. a

 1. V zvezek za gospodinjstvo napiši naslov Proizvodnja in storitve
 2. S pomočjo učbenika, na strani 7 izpiši definicijo proizvodnje (Proizvodnja je….)
 3. V učbeniku imaš narisan primer proizvodnje oblačil. V zvezek na podoben način nariši in zapiši proizvodnjo mlečnih izdelkov v mlekarni (navedi surovine in končne izdelke).
 4. Zapiši 10 primerov proizvodnje v Sloveniji (začni v domačem kraju in bližnji okolici). Npr. Moduli Sg – šivanje, krojenje; Mlekarna Celeia – proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov…
 5. Zapiši 10 storitev, ki jih opravljajo zasebniki, podjetja in ustanove v kraju, kjer živiš. Pomagaj si z internetom in učbenikom.

Npr. 1) Komunala Sg (komunalne storitve – oskrba z vodo, odvoz smeti, javna razsvetljava, vzdrževanje cest)…

MAT

Danes bomo utrdili znanje o obsegu in ploščini kvadrata in pravokotnika.

Naš cilj je:

 • razlikovati med obsegom in ploščino,
 • uporabljati različne strategije pri reševanju problemov povezanih z obsegom in ploščino,
 • rešiti matematične probleme in probleme iz vsakdanjega življenja.

V prilogi imaš navodila za delo in naloge.

Prilagam delovni list, na katerem je 6 nalog. Izberi si 4 naloge (no, če želiš, lahko tudi vseh 6). Učenci, ki imate težave pri matematiki, lahko rešite le 3 naloge po izbiri. Rešene naloge mi pošlji na mail.

Upam, da bo pri reševanju nalog čim manj  pastedGraphic.png in pastedGraphic_1.png .  Potrudite se po svojih najboljših močeh.

 

GUM

Tema: Opera

Vsak posameznik bo izdelal govorni nastop na temo OPERA. Vsako uro glasbe boste dobili podrobna navodila za izdelavo. Čeprav je tema ista, morajo govorni nastopi biti izvirni, različni, drugačni, ker boste uporabljali različne vire.

Za začetek si poiščite čimveč virov, literature, fotografij, informacij o operi: Kaj je opera, operni pevci, začetki opere, pomembnejši operni skladatelji, slovenski operni skladatelji, operne hiše v Sloveniji. Informacije si shranite v Word ali pa si shranite povezave do njih.

Govorni nastop boste na koncu predstavili pred razredom,  ko se spet vrnemo v šolske klopi in tako dobili še eno oceno.

ZGO 6.b

TEMATIKA: GRADBENIŠTVO V ČASU PRVIH CIVILIZACIJ 

Učenci so dobili navodila v SU.

 ANGLEŠČINA

Learning (Učenje)

 1. UČ, str. 52/1: Poglej si vprašalnik na str. 53, še posebej fraze napisane z modro barvo.

V zvezek napiši naslov LEARNING in prepiši spodnje fraze v zvezek (prevode napiši le, kjer je potrebno). Preveri izgovorjavo teh besed v spletnem slovarju PONS.

GLEJ PRILOGO >>>TJA_6B_Navodila_ura68

ŠPORT (NIP)

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje ( tiste vaje, katere ste samostojno vodili za oceno )
 • Krepilne gimnastične vaje za trebušne, hrbtne mišice, počepi, skleci
 • Izvajanje različnih skokov in mnogoskokov ( na razdalji 4m izvajate različne skoke: po levi, desni nogi, sonožni poskoki, zajčje poskoke, mnogoskoke, poskoke čez manjše ovire….
 • Na koncu naredite tri raztezne vaje za noge ob steni. Bodite pozorni na primerno obutev (športne copate), ne pozabite na pitje…bodite FIT

 

NEMŠČINA (NIP)

Navodila za delo:

danes  se boš naučil/a povedati vreme

najprej si poglej spodnji posnetek

https://www.youtube.com/watch?v=iiv0rdBGFnI

napiši naslov Das Wetter – Wie ist das Wetter?

v zvezek zapiši naslednje vremenske pojave, posnetek poglej še enkrat in na osnovi le-tega nariši, kakšno je vreme.

Die Sonne scheint. Es ist heiß. (vroče je)

Es regnet.

Es schneit.

Es ist neblig.

Es ist windig.

Die Sonne scheint und es ist kalt.

Es blitzt, donnert und regnet.

Es regnet, die Sonne scheint und dann gibt es einen schönen Regenbogen.

Dopiši še: Es ist bewölkt. (oblačno je) Es ist warm. (toplo je)

Zapiši še izraz za temperaturo: Die Temperaturen sind 25 Grad Celsius.

                                                        Die Temperaturen sind -6 Grad Celsius.

Za pravilno izgovorjavo posnetek večkrat poslušaj.

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. RAZRED 

V današnjih dveh urah boste ponovili spretnosti pri delu s papirjem. Uporabili boste znanje o profilih.

Začeli boste izdelovati stol iz papirja. Na podoben način smo pri pouku izdelali klopco oziroma most. Stol ima 4 noge, sedež, naslon za hrbet in naslon za roke. Prenesti mora obremenitev 0,5 kg.  To bomo preverili takrat, ko bomo spet pričeli s poukom v šoli. Na sliki spodaj je primer stola, vaš je lahko povsem drugačen.

pastedGraphic.png

Vir: http://www.allanwexlerstudio.com/projects/scaffold-paper-chair

STOL IZ PAPIRJA

Pripomočki:

4 pisarniški listi formata A4,

ravnilo, svinčnik,

škarje,lepilo.

Postopek:

Mizo zaščitite s časopisnim papirjem. Iz pisarniškega papirja oblikujte noge(okrogel ali kvadraten profil). Ne pozabite na zavihke za lepljenje. Dodajte sedež (gubanec – harmonika), nato še naslone za roke in hrbet (kvadratni, U, L, I profil).

Lahko si naredite načrt ali pa dele oblikujete sproti.

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi napišite, koliko ste uspeli narediti v dveh urah. Nadaljevali bomo naslednji teden.

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)