7. A 7. B

NAR 7. A

Leče in preslikave

  1. Rešite učni list (Lom svetlobe). Če imate možnost printanja, si prilepite v zvezek. Rešitve vam pošljem v ponedeljek.
  2. V zvezek napišite naslov Leče in preslikave in prepišite učni list. Sliko rišite z ravnilom, natančno. Če imate možnost, lahko natisnete.
  3. Poslala vam bom posnetek zbiranja svetlobnih žarkov skozi lečo v gorišču. Če imate možnost, poskusite doma, vendar pazite, da ne zakurite lista. Eksperiment s preslikavo naredite, če imate možnost.

V ponedeljek boste delali z e-učbenikom.

dav

SLOVENŠČINA 7. b razred

TEMA: LOVRO KUHAR PREŽIHOV VORANC, POTOLČENI KRAMOH

Glasno preberi zgodbo o Potolčenem kramohu članom družine.

Pogovorije se o Cencljevi usodi in izmenjajte mnenja. Mnenja članov družine zapiši.

Pogovorite se o odnosu sošolcev do Cenclja, pri tem še posebej izpostavite pisateljev odnos do njega pred dogokom ob vodi in potem. Se spremeni? Zakaj? Ugotovitve zapiši v zvezek.

Pogovorite se njihovih in svojih izkušnjah s sošolci glede zbadanja, posmehovanja …

Ilustriraj prizor iz zgodbe.

Želim ti uspešno delo.

MATEMATIKA

Še vedno boste utrjevali znanje o trikotnikih.

Naloge iz zbirke pa preglejte s pomočjo rešitev v zbirki.

(Rešitev dodatka k včerajšnji drugi nalogi:

a) α = β = γ =60°, α’ = β’ = γ’ =120°,

b) α = 33°, β = 57°, γ =90°, α’ = 147°, β’ = 123°, γ ‘=90°, krajši stranici (stranici a in b) sta kateti, najdaljša stranica (stranica c) je hipotenuza

c) α = β = 75°, γ =30°, α’ = β’ = 105°, γ ‘=150°, skladni stranici (stranici a in b) sta kraka, tretja stranica (stranica c) je osnovnica)

Danes boste v zbirki vaj rešili naloge: Z2, str. 108, nal. 1 – 7, razen naloge 4c, ki jo rešite tisti, ki želite imeti matematiko zaključeno 4 ali 5. Kote lahko rišete z geotrikotnikom, čeprav v navodilih nalog piše drugače.

Ker so pri delovanju spletne učilnice težave, lahko namesto postavljanja vprašanj v forumu, vprašanja pošiljate po elektronski pošti na moj naslov.

MATEMATIKA

Še vedno boste utrjevali znanje o trikotnikih.

Naloge iz zbirke pa preglejte s pomočjo rešitev v zbirki.

(Rešitev dodatka k včerajšnji drugi nalogi:

a) α = β = γ =60°, α’ = β’ = γ’ =120°,

b) α = 33°, β = 57°, γ =90°, α’ = 147°, β’ = 123°, γ ‘=90°, krajši stranici (stranici a in b) sta kateti, najdaljša stranica (stranica c) je hipotenuza

c) α = β = 75°, γ =30°, α’ = β’ = 105°, γ ‘=150°, skladni stranici (stranici a in b) sta kraka, tretja stranica (stranica c) je osnovnica)

Danes boste v zbirki vaj rešili naloge: Z2, str. 108, nal. 1 – 7, razen naloge 4c, ki jo rešite tisti, ki želite imeti matematiko zaključeno 4 ali 5. Kote lahko rišete z geotrikotnikom, čeprav v navodilih nalog piše drugače.

Ker so pri delovanju spletne učilnice težave, lahko namesto postavljanja vprašanj v forumu, vprašanja pošiljate po elektronski pošti na moj naslov.

GUM

Tema: Uvod v Barok

V učbeniku na strani 48, 49 si ogledate slike in preberete vse o novem glasbenem obdobju. Razmislite o čem govori zgodba Smrt in drvar. Kakšno je bilo takrat življenje?

Za lažje predstavljanje in primerjanje takratnega življenja z današnjim, si oglejte cel ali samo odlomke filma Pirati s Karibov. Bodite pozorni na družbeno ureditev (sloji), kako so bili oblečeni, kje so se srečevali, kdo vse se je srečeval, kako je življenje potekalo. V filmu pozorno poslušajte tudi glasbo, če v njem najdete kakšno znano pesem.

GUM

Tema: Uvod v Barok

V učbeniku na strani 48, 49 si ogledate slike in preberete vse o novem glasbenem obdobju. Razmislite o čem govori zgodba Smrt in drvar. Kakšno je bilo takrat življenje?

Za lažje predstavljanje in primerjanje takratnega življenja z današnjim, si oglejte cel ali samo odlomke filma Pirati s Karibov. Bodite pozorni na družbeno ureditev (sloji), kako so bili oblečeni, kje so se srečevali, kdo vse se je srečeval, kako je življenje potekalo. V filmu pozorno poslušajte tudi glasbo, če v njem najdete kakšno znano pesem.

GEO 7.a 

TEMATIKA:  AZIJA 

Učenci so dobili navodila, da si morajo ogledati čim več oddaj preko INFODROMA. Predlagala sem jim več vsebin, vse so v povezavi z  Azijo. Po ogledu vsaj treh izobraževalnih oddaj, morajo odgovoriti na nekaj vprašanj.

GEO 7.a 

TEMATIKA:  AZIJA 

Učenci so dobili navodila, da si morajo ogledati čim več oddaj preko INFODROMA. Predlagala sem jim več vsebin, vse so v povezavi z  Azijo. Po ogledu vsaj treh izobraževalnih oddaj, morajo odgovoriti na nekaj vprašanj.

 ANGLEŠČINA

  1. BOARDING SCHOOL, UČ, str. 50 – Preglej rešitve:
  1. nal.: 1c, 2a, 3e, 4g, 5h, 6b, 7f,   d je odveč
  2. nal.: 1 At 8 o’clock, 2 Three times a week, 3 During a break before homework, 4 To the swimming pool, 5 With his two best friends, 6 Tree times a year during holidays
  3. nal.: 2 share a room, 3 have a break, 4 chat with friends, 5 be busy, work abroad

Nove besede: during – med (npr. med počitnicami), abroad – v tujini

  1. Boarding schools in the UK: Friendship

Pojdi na: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/boarding-schools-uk-friendship

Najprej opravi pripravljalno nalogo (Preparation – klikni na vijolični »jeziček«).

NEMŠČINA

Vse spodnje naloge reši tako v svojem DZ kot v e-delovnem zvezku, kjer lahko sproti preveriš rešitve!!!

DZ, str. 40/1 – Poveži slike in besede (Kako se imenujejo prostori v šoli?)

DZ, str. 40/2 – Reši križanko (vstavi besede iz 1. naloge) in nato jih pobarvaj kot v zgledu glede na slovnični spol (der-modra, das-zelena, die-rdeča).

DZ, str. 42/6a – Iz premetanih črk pravilno zapiši Elline šolske predmete.

                   6b – Napiši vprašanja in odgovore. Vse informacije najdeš v Ellinem urniku.

DZ, str. 43/6c – Zapisani stavki so napačni. Popravi jih in napiši kot v zgledu.

DZ, str. 43/7 – Koliko je ura? V e-delovnem zvezku poslušaj navedbe časa. Označi kaj slišiš in nariši kazalce.

DZ, str, 43/8 –  Ella organizira vajo za glasbeno skupino.  Poslušaj besedilo (2-krat) in ga dopolni s predlogi um-ob, am-na (dnevi – npr. am Montag)  von-od ali bis-do. Po potrebi lahko poslušaš večkrat.

(Skupno 58 obiskov, današnjih obiskov 1)