4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Tema: Voščilnica za materinski dan

25. marca je materinski dan. Prepričana sem, da se vsi strinjamo, da so mame naš zaklad. Zato se tokrat še posebej potrudi in ji izdelaj voščilnico. Uporabi material, ki ga imaš na voljo (barvice, flomastre, morda barvni papir…). Naredi voščilnico po svoji zamisli. Poskrbi za svetlo-temni kontrast na voščilnici. Napiši tudi kakšno poved, zakaj imaš mamo tako zelo rad-a. Voščilnico ji izroči šele naslednjo sredo, 25. marca! Če nimaš ideje, ti ponujam eno.

Navodila za izdelavo najdeš na spletni strani: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3004

Če želiš, mi na mail pošlji fotografijo svoje voščilnice.

LIKOVNA UMETNOST

Voščilnica za materinski dan

25. marca je materinski dan. Prepričana sem, da se vsi strinjamo, da so mame naš zaklad. Zato se tokrat še posebej potrudi in ji izdelaj voščilnico. Uporabi material, ki ga imaš na voljo (barvice, flomastre, morda barvni papir…).

  1. Naredi voščilnico po svoji zamisli. Poskrbi za svetlo-temni kontrast na voščilnici. Napiši tudi kakšno poved, zakaj imaš mamo tako zelo rad-a.
  2. Voščilnico ji izroči šele naslednjo sredo, 25. marca!
  3. Če nimaš ideje, ti ponujam eno.

Navodila za izdelavo najdeš na spletni strani:  https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3004

4. Če želiš, mi na mail pošlji fotografijo svoje voščilnice.

MATEMATIKA

Tema: Ponavljamo in utrjujemo

Navodilo za delo: Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 54 in 55. Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev. Čaka te tudi vaji v poštevanki in deljenju na portalu https://moja-matematika.si/

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Ponovimo

1. Včeraj si si ogledal-a filme in zapisal-a, kaj si si zapomnil-a.

2. Danes svoje odgovore preveri in dopolni. OGLED FILMOV O ODPADKIH – KAJ SEM SI ZAPOMNIL-A:

– Celofan spada med embalažo.

– Plastična vrečka ne spada med biološke odpadke, ampak med embalažo.

– Jajčna lupina in papirnati robček spadata med biološke odpadke.

– Tetrapak spada med embalažo.

– Žarnico nesemo v zbirni center.

– Ločevanje odpadkov ni enostavno.

– Slovenec ustvari povprečno okoli 400 kg smeti na leto.

– Narava je vse bolj umazana.

– Z recikliranjem zmanjšamo količino odpadkov, posekamo manj dreves za izdelavo papirja, porabimo manj nafte za izdelavo plastenk in izkopljemo manj peska za izdelavo steklenic.

– Ne kupuj novih stvari, če jih ne rabiš.

– Stare igrače lahko komu podariš.

– Smeti lahko popraviš (npr. zlepiš lonček), znova uporabiš (npr. iz zabojnika in elastike izdelaš kitaro) ali recikliraš (npr. uvele rože in druge odpadke od zelenjave in sadja daš na kompostnik, čez nekaj časa bo iz njih nastala hrana za rastline – kompost).

SLOVENŠČINA

Tema: Pripravimo se na govorni nastop

Navodilo za delo: Pri pouku smo se že pogovarjali o tem, kako opisati poklic (brali smo že opis pilota in vzgojiteljice). Sami ste se že preizkusili tudi v opisu enega izmed poklicev, ki ste si ga sami izbrali. Ko se vrnemo v šolo, boš imel govorni nastop, pri katerem boš natančno opisal-a en poklic po tvoji izbiri. V naslednjih dneh se bomo pripravljali preko dela na daljavo. Da bo delo lažje steklo, tokrat reši naloge v DZ, 2.del, strani 58-61. Preglej si svoje delo v rešitvah za SLJ, ki sem jih poslala staršem. Če imaš kakšno vprašanje, me kontaktiraj.

MATEMATIKA

Pisno deljenje brez prehoda – utrjevanje

1. Rešuj naloge na Moji matematiki, ki sem ti jih poslala. (2711, 2712, 2751, 2752)

ANGLEŠČINA

Tema: Ponovitev letnih časov, mesecev, vremena

Navodila: Danes bomo poleg oblačil ponovili še letne čase, mesece in vreme.

1.) Pojdi na spletno stran: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/time-another-year. Poslušaj pesem, ob tem vadi izgovorjavo mesecev. Nato reši nalogo pod pesmijo.

2.) V zvezek napiši naslov Time for another year (še eno leto) in razdeli stran na 4 dele (potrebuješ kar veliko prostora, zato piši na dve strani, da bo pregledno). V vsak kvadratek napiši letni čas, pod letni čas pa mesece, ki vanj spadajo. S kakšno začetnico že pišemo mesece in letne čase?

3.) Sedaj napiši (lahko tudi narišeš) oblačila, ki jih nosiš v določenem letnem času (pomagaj si z zvezkom).

4.) Dopiši še vse besede, ki te spominjajo na določen letni čas (npr. zima: snowy, snowman, white, skiing, Christmas, presents…). Spet si pomagaj z zvezkom oz. lahko kakšno besedo poiščeš v spletnem slovarju. Zakaj je dobro, če tudi rišemo in ne samo pišemo? Tako si snov bolje zapomnimo. Preizkusi se: v stolpec napiši 6 angleških besed, glej jih 20 sekund, nato jih zrecitiraj na pamet(po vrsti). Ponovi enako, vendar sedaj izberi druge besede in jih nariši (ne napiši). Ponovi vajo. Kaj si si bolj zapomnil? Če imaš dober spomin, povečaj število besed. Med delom lahko poslušaš še naslednje pesmi (mogoče dobiš še kakšno idejo):

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-leaves-the-trees

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk

SLOVENŠČINA

Kako beremo in povzamemo besedilo?

1. SDZ 2 odpri na str. 47.

2. Preberi naslov in oglej si sliko na modri podlagi.

3. Preštej odstavke.

4. Preden prebereš besedilo, reši nalogo 3 (samo prva dva stolpca).

5. Preberi besedilo SDZ 2 str. 47/4 (lahko večkrat).

6. Dopolni tretji stolpec v preglednici 3. naloge.

7. Reši 8. nalogo na strani 48,

8. Podatke iz miselnega vzorca poveži v besedilo in ga povej komu od domačih. Pred seboj imej miselni vzorec, ne pa besedila iz prejšnje strani.

Tvoj govor naj bo razločen in jasen, podatki morajo biti resnični, pazi na vrstni red (ne preskakuj iz ene teme na drugo), besede naj se ne ponavljajo, ne glej  ves čas v delovni zvezek (pogleduj poslušalca – očesni stik), ne uporabljaj mašil (hm, a, mislim,…)…

 REŠITVE od včeraj  REŠITVE od včeraj

 

(Skupno 207 obiskov, današnjih obiskov 1)