3. A 3. B

ANGLEŠČINA

Tema: Živali (slikovni slovar)

Cilji: ponovitev besedišča za živali 

o Gibalna pesmica MONKEY BANANA DANCE

 Med izrezovanjem kartic se lahko razgibaš ob tej pesmici.

o SLIKOVNE KARTICE

Poišči mapo s karticami in kartice natančno izreži.

Kartice zloži po sklopih. V kolikor imaš lanske kartice jih lahko dodaš k tistim.

o SLIKOVNI SLOVAR

Izberi kartice za živali in si v zvezek naredi slikovni slovar. Dodaj tudi ti dve živali.

 bear ladybird

 

Medtem, ko si delaš slikovni slovar, lahko igraš interaktivne vaje.

o Interaktivna vaja: ANIMAL NOISES          

Poslušaj in klikni na pravilno žival.

o Interaktivna vaja: HOW MANY?

Preštej koliko živali je na sliki in klikni na ustrezno številko.

ϑ Svoj slikovni slovar mi lahko posreduješ kot fotografijo.

ϑ Lahko tudi poiščeš kakšno zanimivo pesmico o živalih in mi posreduješ naslov.

 Gibalno pesmico lahko naučiš svoje starše!

ZA ODPIRANJE SPLETNIH NASLOVOV: 

na tipkovnici hkrati stisneš tipko Ctrl in klikneš na odebeljen zapis pesmice oz. vaje!

SLJ

Mesto – branje in razčlenjevanje neumetnostnega besedila

V SDZ 2 str. 40 trikrat preberi besedilo z naslovom Mesto in si oglej fotografijo, nato reši vse naloge na str. 41.

GUM

Pesmici: Prvo leto služim, Krof

Obe pesmi večkrat zapoj.

MAT

Liki

Reši naloge v SDZ 2 na str. 103, 104. Pri načrtovanju bodi zelo natančen/-na.

Reši naloge na Moji matematiki.

LUM

Nariši znanilce pomladi (zvonček, trobentica, teloh, mačice, narcisa, žafran…).

(Skupno 52 obiskov, današnjih obiskov 1)