ŠPO

Gibanje v naravi.

 

 

CILJI:

v  Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

v  Zadovoljijo potrebo po gibanju.

v  Razvijajo koordinacijo celega telesa.

v  Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki-kolebnica, žoga. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

v  Učenci izvajajo različne aktivnosti v naravi. V TABELI spremljajo svoj napredek.

v  Datum:       Število preskokov kolebnice ali podaj z žogo

Datum: Število preskokov kolebnice ali podaj z žogo
   

SLJ

Beremo in pišemo (utrjevanje).

CILJI:

v  Berejo besede, slikopis, krajše besedilo.

v  Glasove zapisujejo z veliko tiskanimi črkami po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

AKTIVNOSTI:

v  V delovnem zvezku za opismenjevanje na strani 30 večkrat preberi besedilo.

v  Povedi prepiši v zvezek.

 

SLJ

Beremo in pišemo (utrjevanje).

 

 

 

v  V mreži poišči besede(delovni zvezek za opismenjevanje stran 30). Ko končaš sam sestavi podobno mrežo besed s sličicami v zvezek za slovenščino.

SPO

Onesnaževanje okolja

 

CILJI:

v  vedo, da obstajajo snovi z nevarnimi lastnostmi (nevarne snovi: strupene, vnetljive, eksplozivne, jedke, okolju nevarne)

AKTIVNOSTI:

v  S pomočjo staršev  doma poišči čim več simbolov za nevarne snovi. Simbole nariši v zvezek.

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si , TEL.031 866 321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

VSAKO AKT3IVNOST DOKUMENTIRAJTE Z DATUMOM.

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 27 obiskov, današnjih obiskov 1)