ŠPO

Gibanje v naravi.

CILJI:

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

Zadovoljijo potrebo po gibanju.

Razvijajo koordinacijo celega telesa.

Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki-kolebnica, žoga. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

*  Učenci izvajajo različne aktivnosti v naravi. V TABELI spremljajo svoj napredek.

Datum: Število preskokov kolebnice ali podaj z žogo
   

SLJ

RAZUMEVANJE

PREBRANEGA

Skrb za okolje.

CILJI:

Glasno ali šepetajoče berejo besedilo.

Z reševanjem pisnih nalog-odgovori-predstavijo razumevanje prebranega besedila.

Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

 

AKTIVNOST:

*  Večkrat preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 59. Reši naloge na dnu strani. Zapisuj s pisanimi črkami v zvezek

Ne pozabi na NASLOV.

SLJ

Pesem: Oton Zupančič: Pismo

CILJI:

Berejo pesem.

Urijo tehniko branja.

Urijo spretnosti pisanja s pisanimi črkami.

Razumejo temo pesmi.

AKTIVNOST

*  Beri pesem v berilu na strani 44. Iz besedila prepiši vprašalne povedi (??). Ne pozabi zapisati NASLOV.

SPO

Sadno drevo

CILJI:

Berejo besedilo v učbeniku.

Opredeljujejo spremembe sadnega drevesa v različnih letnih časih.

Prepoznajo in poimenujejo nekatere rastline.

Poiščejo razlike in podobnosti med rastlinami.

 

AKTIVNOST:

*  Preberi besedilo v učbeniku na strani 59. V zvezek prepiši kar je zapisano v modrih okvirčkih. Naslov: SADNO DREVO.

*  Nariši sadno drevo v različnih letnih časih. Sprehodi se okoli hiše in opazuj, kaj se dogaja z drevjem.J

* Utrgaj nekaj vejic z drevesa in jih postavi v vazo v hiši. Opazuj, kaj se dogaja.

OPAZUJ, RAZISKUJ, SPRAŠUJ.C

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si , TEL.031 866 321

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

VSAKO AKTIVNOST DOKUMENTIRAJTE Z DATUMOM.

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)