GUM

Utrjujemo:

LJUDSKE PESMI:

Katarina Barbara

Majhna sem bila

Izidor

CILJI:

Širijo repertoar slovenskih ljudskih pesmi.

 

Pesem pojejo in jo spremljajo na inštrumente.

 

AKTIVNOST

ü  Ob slikovni podpori zapoj  naučene pesmi z ritmizacijo delov telesa svojim staršem (ploskanje, rižno gibanje..)

ü  V berilu na straneh 26-28 berejo besedila pesmi. (Otroci nekoč)

SLJ

Beremo in pišemo

SKRB ZA OKOLJE

CILJI:

Glasno ali šepetajoče berejo besedilo.

 

Vrednotijo svojo bralno zmožnost in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

 

Povzamejo temo in bistvene podatke ter njihovo pomensko povezanost.

 

AKTIVNOST:

ü  Beri besedila o zbiralnih akcijah in o vodi v učbeniku str.60.

ü  Prepiši besedilo o VODI (s pisanimi črkami)  ( NASLOV: SVETOVNI DAN VODA 22.3.)

ü  Še sam pišči in zapiši kakšno zanimivost o vodi in jo zapiši. (RAZISKUJ)

MAT

PONOVIMO-UTRDIMO

Spletna matematika

 

CILJI:

Seštevajo in odštevajo do 100 brez prehoda, vkjučno s številom 0.

 

ATIVNOST:

ü  Rešuj naloge na spletu. Izbiraj naloge seštevanja in odštevanja do 100.

ü  Zberi čim več čebelic in še kakšen pokal.C Rešuj sam, iz napak se učimo.

ü  Čas aktivnosti oz. reševanja določijo starši.B

Če ne moreš na splet v zvezek zapisuj svoje račune in jih izračunaj.

SPO:

SEJEMO IN SADIMO

CILJI:

Spoznavajo vrt kot življenjsko okolje.

 

Razumejo, da rastline gojimo za hrano in, da za pridelavo potrebujemo orodja in stroje.

 

Prepoznajo in poimenujejo nekatere rastline.

 

AKTIVNOST:

ü  (Preberi besedilo v učbeniku na strani 60.  Prepiši kar piše v modrih okvirčkih.

ü  Naslov: SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO

ü  Pomagaj pri delu na vrtu (OPAZUJ, PREIZKUŠAJ, RAZISKUJ)

VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJSTER NAREDI VAJO.

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….

Izbiraj naloge, ki so ti zanimive in ki jih lahko sam rešuješ.

Sporoči nazaj katere so ti všeč in kako si uspešen.

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

 

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

 ANGLEŠČINA

Naslov sklopa: Pomlad

Medpredmetno povezovanje: Materinski dan

Cilji: ponovitev besedišča za družinske člane

spoznavanje novega besedišča

Uvodna pesmica: DADDY FINGER

Zapoj pesmico o družinskih članih.

Interaktivna vaja za utrjevanje družinskih članov:

DRUŽINA_1

 MATERINSKI DAN

Poslušaj pesmico o mamicah: HUGS AND KISSES

Ker je v sredo materinski dan, se skupaj z ostalimi člani vaše družine naučite pesem na linku in presenetite svoje mame.

Na spodnjih povezavah so ideje, kaj lahko izdelaš doma za mamin praznik;

prosi koga od starejših, da ti priskoči na pomoč:

 Lahko narediš ŠOPEK ROŽIC

 Lahko narediš SRČKASTE ROŽE

Če nimaš barvnega papirja, pobarvaj navaden bel papir v različnih odtenkih.

Lahko pa tudi narišeš risbico ali izdelaš voščilnico.

 Imejte lep dan!

(Skupno 71 obiskov, današnjih obiskov 1)