2. A 2. B

ŠPORT

TELOVADIM S KOCKO,       PRSTNE VAJE 

Cilji:

• Urijo gibalne izkušnje in koordinacijo gibov.

• Razvijajo koordinacijo gibov rok in nog.

• Zadovolji potrebo po igri in gibanju.

Naloga:

• Poišči igralno kocko in naredi spodnje vaje.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/sport/igra-in-vaje/prstne-vaje

Na tej strani imaš nekaj vaj, s katerimi boš ogrel prste pred pisanjem.

 

 

 

ŠPORT

TELOVADIM S KOCKO,    PRSTNE VAJE 

Cilji:

 • Urijo gibalne izkušnje in koordinacijo gibov.
 • Razvijajo koordinacijo gibov rok in nog.
 • Zadovolji potrebo po igri in gibanju.

Naloga:

 • Poišči igralno kocko in naredi spodnje vaje.

 

Na tej strani imaš nekaj vaj, s katerimi boš ogrel prste pred pisanjem nove črke.

 

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA K

Cilji:

• Glas k zapisujejo z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

• Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in roke ki ne piše, pravilno držo pisala.

• Prepišejo besede s pisanimi črkami.

• Berejo povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

• Na https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k    si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka k. Mala pisana črka k zavzame dve vrstici.

• Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 106, 107 ter vadi male in velike pisane črke k.

• V zvezek  napiši eno vrstico malega pisanega k in eno vrstico velikega pisanega k.

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

• Prepiši 10 besed iz DZO 2 od strani 96 do 106, napisanih s pisanimi črkami.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA K

Cilji:

 • Glas k zapisujejo z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in roke ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepišejo besede s pisanimi črkami.
 • Berejo povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Na https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k    si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka k. Mala pisana črka k zavzame dve vrstici.
 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 106, 107 ter vadi male in velike pisane črke k.
 • V zvezek napiši eno vrstico malega pisanega k in eno vrstico velikega pisanega k.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • Prepiši 10 besed iz DZO 2 od strani 96 do 107, napisanih s pisanimi črkami.

 

 

MATEMATIKA

PREVERIM SVOJE ZNANJE                   REŠI, SAJ ZMOREŠ                  

Cilji:

• Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

• Računa z evri v obsegu do 100.

• Uporablja računske operacije seštevanja in odštevanja pri reševanju nalog z besedilom.

Naloga:

• V delovnem zvezku za matematiko na stani 89 sami preverite svoje znanje.

Natančno preberite navodila. Ko končaš, svoje rešitve še enkrat preveri.

Iz priloge izberi ustrezno čebelico in jo nalepi.

• Na strani 90  poskusi naloge rešiti čim bolj samostojno.

MATEMATIKA

PREVERIM SVOJE ZNANJE                   REŠI, SAJ ZMOREŠ                  

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Računa z evri v obsegu do 100.
 • Uporablja računske operacije seštevanja in odštevanja pri reševanju nalog z besedilom.

.

Naloga:

 • V delovnem zvezku za matematiko na stani 89 sam preveri svoje znanje.

Natančno preberi navodila. Ko končaš, svoje rešitve še enkrat preveri.

Iz priloge izberi ustreznega čebelčka in ga nalepi.

 • Na strani 90  poskusi naloge rešiti čim bolj samostojno.

GLASBENA UMETNOST

Pesem: DVA MAJCENA ŠOPKA

Cilji:

• Zgodbo gibalno prikažejo.

• Z inštrumenti ponazarjajo dogajanje v zgodbi.

• Pesem pojejo in ritmično spremljajo na glasbila.

Naloga:

• V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Dva majcena šopka in jo poslušaj.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

• Pesmico se nauči na pamet. Ko jo boš znal,  jo lahko spremljaš z lastnimi glasbili ali z glasbili, ki jih najdeš doma (bobni, kuhalnice, žlice, ..).

Neža Maurer: DVA MAJCENA ŠOPKA

Dva bela, dva majcena šopka
drobnih cvetlic sem nabral.
En šopek bom mami na prsi,
drugega v lase ji dal.

Cvetic zardelih in belih
nisem ob vodi iskal,
v en šopek za mamico mojo
kar svoje prstke sem zbral.

V naročje bom mamici splezal,
roko ji dal na srce,
narahlo zapletel bom drugo
v njene mehke lase.

GLASBENA UMETNOST

Pesem: DVA MAJCENA ŠOPKA

Cilji:

 • Zgodbo gibalno prikažejo.
 • Z inštrumenti ponazarjajo dogajanje v zgodbi.
 • Pesem pojejo in ritmično spremljajo na glasbila.

Naloga:

 • V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Dva majcena šopka in jo poslušaj.
 • Pesmico se nauči na pamet. Ko jo boš znal, jo lahko spremljaš z lastnimi glasbili ali z glasbili, ki jih najdeš doma (bobni, kuhalnice, žlice, ..).

Neža Maurer: DVA MAJCENA ŠOPKA

Dva bela, dva majcena šopka
drobnih cvetlic sem nabral.
En šopek bom mami na prsi,
drugega v lase ji dal.

Cvetic zardelih in belih
nisem ob vodi iskal,
v en šopek za mamico mojo
kar svoje prstke sem zbral.

V naročje bom mamici splezal,
roko ji dal na srce,
narahlo zapletel bom drugo
v njene mehke lase.

 

(Skupno 380 obiskov, današnjih obiskov 1)