NARAVOSLOVJE

Cilji: Učenec spozna, kako je nastala Zemlja in da je bil razvoj živih bitij na njej postopen.

Tema: Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

Navodilo za delo: Oglej si gradivo RAZVOJ ŽIVIH BITIJ na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

4. razred,

predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA

interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino

4. sklop Raziskovanje je tudi potovanje v preteklost

Razvoj živih bitij – preberi in oglej si gradivo pod vsemi zavihki:

 

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si oglej besedilo in slike v učbeniku za NIT

 (str. 96, 97, 98).

V zvezek prepiši naslednje besedilo in si ga zapomni:

RAZVOJ ŽIVIH BITIJ

Znanstveniki so ugotovili, da so se prva živa bitja na Zemlji razvila pred več milijardami let.

Prva živa bitja so se razvila  v  morju.  Bila so majhna, zgrajena iz ene same celice, nenavadnih oblik in brez ogrodja. Niso imela zob, kosti ali lupin. Njihova telesa so bila mehka, podobna današnjim meduzam.

Kasneje so se živa bitja prilagodila tudi življenju na kopnem. Dobila so trše zunanje dele telesa, spremenile so se okončine za gibanje, razvila so se pljuča za dihanje.

Človek se je razvil šele nedavno  v geološki zgodovini iz  zadnjega skupnega prednika človeka in šimpanza.

Če želiš, lahko pod besedilom narišeš mnogocelična bitja iz morja in dinozavre, ki so živeli  65 milijonov let  pred človekom ( sličici na str. 98 v učbeniku).

DRUŽBA

Cilji: Ve, kako lahko ravna ob nastali situaciji, epidemiji koronavirusa.

Se zaveda medsebojne odvisnosti in pomembnosti, da se vsi držimo predpisanega. Razvija socialne kompetence.

Tema: TUDI MI LAHKO SODELUJEMO V ZGODBI O KORONAVIRUSU

Metode dela: delo na daljavo, branje, pisanje, grafična dela, opazovanje

Oblike dela: individualna

Pripomočki: internet, časopisi, revije, oddaje in obvestila po televiziji

Navodila:

Prejšnjo uro družbe (v četrtek) si narisal-a model virusa in na črte napisal-a ključne besede.  V miselni vzorec,  si  že  dodal-a  nekaj bistvenih podatkov iz prebranega besedila.

Danes boš miselni vzorec dopolnil  s pomembnimi podatki, ki jih boš našel na spletu ali si jih slišal po televiziji, prebral v revijah, časopisih . . .

 Če boš našel nekaj, kar je še  posebej pomembno in zanimivo o koronavirusu, lahko dodaš v miselni vzorec ali zapišeš  v povedih  pod miselni vzorec.

VEČ VEMO O TEJ BOLEZNI, LAŽJE  BOMO OSTALI ZDRAVI  IN  JO BOMO TUDI  VSI

SKUPAJ PREMAGALI.

PRIMER:

 

SLO

Napiši pet besed, ki se jih v tem trenutku spomniš.

Iz besed, ki si jih napisal-a, sestavi v poved. Če bo šlo, besede oblikuj v verze, ki se naj rimajo.

Če ti je uspelo, si dobil-a verz, ki pa je najbrž smešen in nima pravega smisla.

Takim pesmim pravimo NESMISELNICE ali NONSENSNE pesmi.

Poglej, kako je uspelo Milanu Deklevi v pesmi Sanje imajo kape z rdečimi cofi.

Preberi pesem Milana Dekleve SANJE IMAJO KAPE Z RDEČIMI COFI, ki jo najdeš v Berilu str. 22, 23. (Ko jo sam-a prebereš vsaj dvakrat, jo lahko poslušaš tudi v interaktivnem gradivu www.radovednih-pet.si)

Napiši v zvezek avtorja in naslov, nato pa s svojimi besedami zapiši, kaj pomeni, če rečemo, da je beseda nonsens ali nesmiselnica.

Zvezek:

Milan Dekleva

SANJE IMAJO KAPE Z RDEČIMI COFI

Pesem je nesmiselnica ali nonsensna pesem, ker ……

MAT

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh 64, 65 in 66.

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

RAZREDNA URA

Danes boš malo razmišljal/-a o učenju na daljavo.

V zvezek za DRUŽBO napiši naslov UČENJE NA DALJAVO in nariši svojo rožo.
Na svojo rožo ne piši vprašanj, samo odgovore.

Rožo fotografiraj in mi jo pošlji. Komaj čakam tvoje odgovore, ki mi bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela. Lahko ti pri tem pomagajo tudi starši.

(Skupno 402 obiskov, današnjih obiskov 1)