8. A 8. B

 ZGODOVINA

dobimo se na srečanju v živo ob 10.00 preko Google. Mettinga, povabilo dobite ob 9.45.

 ZGODOVINA

dobimo se na srečanju v živo ob 10.00 preko Google. Mettinga, povabilo dobite ob 9.45.

BIO 8. a

Naslov: ORGANSKI SISTEM KRVNA OBTOČILA

Uvod (napiši v zvezek):  Ta organski sistem omogoča prenos plinov in hranilnih snovi po krvi do celic. Iz njih pa odnaša odpadne snovi celične oksidacije.

 • Naslov: ZGRADBA KRVI

Pomagaj si z učbenikom BIO 8 na straneh 58 in 59. Poišči odgovore na naslednja vprašanja, jih napiši v zvezek ter mi jih posreduj po mailu na pregled.

 • Koliko krvi ima v povprečju odrasel človek?
 • Koliko je v krvi krvne plazme in kaj jo sestavlja?
 • Koliko % je v krvi krvnih celic – telesc? Naštej jih.
 • Za posamezna krvna telesca poišči osnovne podatke ( približno število v mm3 krvi, kje nastajajo, kakšno nalogo opravljajo, kakšna je njihova življenjska doba, kje odmirajo):
 • Rdeča krvna telesca ali ERITROCITI
 • Bela krvna telesca ali LAVKOCITI
 • Krvne ploščice ali TROMBOCITI

Reši še nalogo 1 v delovnem zvezku na str. 41.

Z opravljenim delom me seznani do 31. 3. 2020 – dopoldne. Za morebitno pomoč mi piši na mail tonka.kladnik@guest.arnes.si.

Uspešno delo ti želim.

 GEO

tematika: UTRJEVANJE SNOVI  O POVRŠJU AMERIKE.

Učenci so dobili navodila po e-pošti, odgovore pa morajo naložiti v SU ali jih poslati po e-pošti. Znanje nadgradijo z e- učbenikom.

MAT 8/1

Danes se bomo naučili računati ploščino krožnega izseka. Cilj:

– razumeti in uporabljati ploščino krožnega izseka kot del ploščine kroga.

1. V zvezek napišite naslov PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA.

2. Skupaj rešimo nalogo. Rešuj  v zvezek.

Koliko meri površina predpražnika v obliki polkroga, če meri premer kroga 1 m?

(računaš lahko s kalkulatorjem).

                                      Ker nas zanima polovica kroga, bomo     

                   izračunali ploščino kroga in jo potem delili z 2.

           2r = 1m;       r = 0,5 m

            p = ?

p =                                          ppredpražnika =

p =                                 p  =

p = 3,14 · 0,25                                p = 0,3925 m2

p = 0,785 m2

 

 1. 3. Reši nalogi za 3. stopničko in pošlji samo rezultat.

U str. 175, nal. 4.

U str. 175, nal. 9. Pri tej nalogi glej skico ter izračunaj ploščino osenčenega lika, če meri stranica kvadrata 20 cm.

       Računaš lahko s kalkulatorjem.

MAT 8/2

Danes se boste naučili izračunati ploščino krožnega izseka.

V zvezek napišite naslov DOLŽINA KROŽNEGA LOKA.

Najprej ponovite pojme krožni lok, krožni izsek in središčni kot.

Potem si na povezavi https://anacanzutti.com/2018/04/24/ploscina-kroznega-izseka/  poglejte film o izračunu ploščine krožnega izseka.  Tabelsko sliko imate v prilogi in jo prepišite v zvezek.   >>> Ploscina_izseka

 1. Rešite naloge: Učbenik, str. 174, 175, nal. 1b, 2a, 3c.

Vsi, ki še niste rešili kvizov v spletni učilnici in oddali četrtkove naloge, to naredite še danes.

MAT8/3

Cilji:

 • Izdelam model krožnega kolobarja
 • Izračunam ploščino krožnega kolobarja
 • Izračunam obseg krožnega kolobarja

Uporabljeno gradivo:

 • E učbenik Matematika 8

Navodilo:

 1. V zvezke napišite naslov: Krožni kolobar.
 2. Iz barvnega papirja (lahko so pisane reklame) izrežite krog s polmerom 6 cm. Krog prilepite v zvezek.  Iz belega papirja izrežite krog s polmerom 2 cm.  Manjši krog prilepite  znotraj večjega tako, da se njuni središči pokrivata. Dobljeni pisani lik se imenuje krožni kolobar.
 3. Zapišite definicijo krožnega kolobarja in ploščino krožnega kolobarja iz Učbenika Skrivnosti števil in oblik 8, stran. 169 .
 4. Na isti strani Prepišite in rešite zgled 2 (narišite sliko).
 5. Izračunajte ploščino krožnega kolobarja, ki ste ga nalepili v zvezek.
 6. IZZIV 1: Izračunaj obseg krožnega kolobarja, ki si ga nalepil v zvezek.
 7. IZZIV 2: Doma poišči predmet, ki ima obliko krožnega kolobarja. Izračunaj njegovo ploščino.

Rezultate iz točk 5,6,7 natipkajte ali pošljite sliko  na  lucija.korosec@guest.arnes.si  30.3. 2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 9dn 30.3.2020  (na primer Lucija Strmčnik 9dn 30.3.2020).

TJA 8/1

NAVODILO >>> 30_3 ponedeljek TJA 8_1 NAVODILO

TJA 8/2

1 YouTube video / song

2 DZ / 49, ex 1

 • Dopolni tabelo (rešitve spodaj).

3 DZ / 49, ex 2

 • Tvori vprašanja in jih poveži z odgovori (rešitve spodaj).

4 UČ / 61, ex 5

 • V zvezek napiši povedi / predvidevanja. Iz tabele izbereš besede in dodaj »will« ali »won’t«. 8 povedi.
 • POŠLJI FOTO ZVEZKA!

Primer: People will go to school in the future. / The world won’t be a desert in the next century.

5 UČ / 61, ex 6 (rešitve spodaj)

 • Tvori vprašanja, tako da besede postaviš na pravilno mesto.

 

TJA 8/3

Go to  https://www.youtube.com/watch?v=3JWTaaS7LdU and listen to the song.

Go to  https://www.azlyrics.com/lyrics/whitneyhouston/iwillalwaysloveyou.html and read the lyrics.

Now do the tasks:

1 Decide which sentence describes the song better. Show evidence from the text.

   a) The singer is declaring her love for someone.

   b) The couple has just broken up because one of them thinks he/she has bad influence on him/her.

   c) The couple is celebrating their anniversary.

2 Think of an adjective that best describes the song.

3 Do you like the song? Why (not)? Explain.

Send answers to my mail.

DODATNI POUK MATEMATIKA 8. RAZRED

Namesto dodatnega pouka matematike vam posredujem  naslov, kjer lahko rešujete spletne naloge iz kenguruja (matematično tekmovanje). Uživajte!

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx

LS2

Likovna naloga: Oblikovanje skice scenskega prostora
Učenki nadaljujeta z oblikovanjem risbe za  sceno za nek dogodek na odru. Fotografije pošljeta učitelju.

NI2

Deutschlandlabor – Wohnen

Danes boste za spremembo počeli nekaj bolj sproščujočega in upam, da vam bolj zanimivega.

Goethe Institut je pripravil serijo različnih video posnetkov o tem, kako živijo nemci in kakšni so v resnici. Kaj pravzaprav pomeni »tipično nemško«? Nina in David, voditelja, vam bosta odgovorila na ta in še mnoga vprašanja. Današnja tema je »Wohnen«.

 1. 1) Najprej si oglej »trailer«:

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/tra.html (če povezava ne deluje, jo skopiraj in prilepi v brskalnik,  Google)

 

 1. 2) Nato si oglej posnetek o bivanju v Nemčiji:

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb/woh.html (če povezava ne deluje, jo skopiraj in prilepi v brskalnik)

3) Na naslednji strani so vprašanja, kamor med ali po ogledu vpiši informacije, ki jih slišiš na posnetku. Posnetek si lahko pogledaš večkrat, lahko si ogledaš besedilo (manuskript), ki ga govorijo. Nič hudega, če ne boš zaznal vseh informacij.  Ta vprašanja so zgolj zate, da se osredotočiš na bistvene informacije. Skoncentriraj se na to, kar razumeš in NE na to, česar ne.

 

(Skupno 147 obiskov, današnjih obiskov 1)