2. A 2. B

MATEMATIKA

SEŠTEVAM  DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 ( DE + DE = DE)

Cilji:

• Sešteva dvomestna števila v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

• Pri računanju si lahko pomagaš tudi s stotičnim kvadratom. Če ga ne potrebuješ, ga ne uporabljaj.

 

• V zvezek zapiši račun in odgovor za naslednje besedilne naloge:

o Izračunaj vsoto števil 52 in 34.

o Simon ime 31 evrov, Sonja pa 33 evrov.

Ali si lahko s skupnim denarjem kupita kotalke, ki stanejo 65 evrov?

o Lili in Bine sta računata. Lili je izračunala 22 računov, Bine pa 4 račune več kot Lili.

Koliko računov sta izračunala oba skupaj?

o Zoja je včeraj prebrala 26 strani knjige, danes pa še 42 strani.

Koliko strani mora še prebrati, če ima knjiga 70 strani?

• Reši naloge v SDZ 3/ stran 8.

• Če si z nalogami hitro končal in imaš voljo, lahko vadiš računanje na spletni strani: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila/dvomestna-stevila

 

MATEMATIKA

SEŠTEVAM  DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 ( DE + DE = DE)

Cilji:

• Sešteva dvomestna števila v množici naravnih števil do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

• Pri računanju si lahko pomagaš tudi s stotičnim kvadratom. Če ga ne potrebuješ, ga ne uporabljaj.

 

• V zvezek zapiši račun in odgovor za naslednje besedilne naloge:

o Izračunaj vsoto števil 52 in 34.

o Simon ime 31 evrov, Sonja pa 33 evrov.

Ali si lahko s skupnim denarjem kupita kotalke, ki stanejo 65 evrov?

o Lili in Bine sta računata. Lili je izračunala 22 računov, Bine pa 4 račune več kot Lili.

Koliko računov sta izračunala oba skupaj?

o Zoja je včeraj prebrala 26 strani knjige, danes pa še 42 strani.

Koliko strani mora še prebrati, če ima knjiga 70 strani?

• Reši naloge v SDZ 3/ stran 8.

• Če si z nalogami hitro končal in imaš voljo, lahko vadiš računanje na spletni strani: https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/racunam-do-100/sestevam/dvomestna-stevila/dvomestna-stevila

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T

Cilji:

• Glas t zapisujejo z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

• Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in roke ki ne piše, pravilno držo pisala.

• Prepišejo besede s pisanimi črkami.

• Berejo povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

• Na https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k    si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka t. Mala pisana črka t zavzame dve vrstici.

• Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 106, 107 ter vadi male in velike pisane črke t.

• V zvezek  napiši eno vrstico malega pisanega t in eno vrstico velikega pisanega t.

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA T

Cilji:

• Glas t zapisujejo z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

• Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in roke ki ne piše, pravilno držo pisala.

• Prepišejo besede s pisanimi črkami.

• Berejo povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

• Na https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/k    si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka t. Mala pisana črka t zavzame dve vrstici.

• Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 106, 107 ter vadi male in velike pisane črke t.

• V zvezek  napiši eno vrstico malega pisanega t in eno vrstico velikega pisanega t.

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

SPOZNAVANJE OKOLJA

ONESNAŽEVANJE

Cilji:

• Ve, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive.

• Spoznava, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki.

• Zna pojasniti, kako sam dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živi.

• Pozna nekatere onesnaževalce vode, zraka in tal in posledice onesnaževanja.

Naloga:

• Pogovor:  Kaj se zgodi, če ne skrbimo za okolje?  Kdo ali kaj onesnažuje okolje? Kaj onesnažujejo?  Kaj se zgodi, če odpadke mečemo na tla? ZANIMIVI PODATKI o odpadkih, npr. Papir se razkraja en mesec, nogavica eno leto, pločevinka 200 let, plastična steklenica 400 let, žvečilni gumi se nikoli ne razgradi.

• Odpri učbenik na strani 65. Preberi in preglej.

• V zvezek zapiši:

POZNAVANJE OKOLJA

ONESNAŽEVANJE

Cilji:

• Ve, da so spremembe v okolju včasih za živali ali rastline ugodne, včasih pa škodljive.

• Spoznava, da ob proizvodnji in v vsakdanjem življenju nastajajo odpadki.

• Zna pojasniti, kako sam dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živi.

• Pozna nekatere onesnaževalce vode, zraka in tal in posledice onesnaževanja.

Naloga:

• Pogovor:  Kaj se zgodi, če ne skrbimo za okolje?  Kdo ali kaj onesnažuje okolje? Kaj onesnažujejo?  Kaj se zgodi, če odpadke mečemo na tla? ZANIMIVI PODATKI o odpadkih, npr. Papir se razkraja en mesec, nogavica eno leto, pločevinka 200 let, plastična steklenica 400 let, žvečilni gumi se nikoli ne razgradi.

• Odpri učbenik na strani 65. Preberi in preglej.

• V zvezek zapiši:

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAJMO PIHALA

Cilji:

• Spoznajo glasbeno družino pihal: trstenke, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet.

• Poslušajo glasbene posnetke pihal.

Naloga:

• Zapoj pesmice, ki si se jih naučil pri pouku doma.

• Spoznavanje pihal

• Trstenke oz. panova piščal  /  Ogledamo si panovo piščal, oz. trstenke. Sestavljene so iz votlih cevi trsja. Vanje pihamo.

• Prečna flavta / Votla cev prečne flavte je iz medenine. Pihamo v ustnik, s prsti pokrivamo pokrovčke na luknjicah. Držimo jo z obema rokama vodoravno v desno stran.

• Kljunasta flavta / Je lesena, ima ustnik za pihanje in luknjice, ki jih pokrivamo s prsti.

• Klarinet /  Je iz afriškega črnega lesa, na ustniku ima jeziček, ki ga potrebuje za ustvarjanje zvoka. S prsti pokrivamo zaklopke na luknjice.

• Med pihala sodijo še: saksofon, oboa, fagot, pikolo …

• Oglej si in poslušaj pihala v deželi lilibi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/o-glasbi/glasbila

GLASBENA UMETNOST

SPOZNAJMO PIHALA

Cilji:

• Spoznajo glasbeno družino pihal: trstenke, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet.

• Poslušajo glasbene posnetke pihal.

Naloga:

• Zapoj pesmice, ki si se jih naučil pri pouku doma.

• Spoznavanje pihal

• Trstenke oz. panova piščal  /  Ogledamo si panovo piščal, oz. trstenke. Sestavljene so iz votlih cevi trsja. Vanje pihamo.

• Prečna flavta / Votla cev prečne flavte je iz medenine. Pihamo v ustnik, s prsti pokrivamo pokrovčke na luknjicah. Držimo jo z obema rokama vodoravno v desno stran.

• Kljunasta flavta / Je lesena, ima ustnik za pihanje in luknjice, ki jih pokrivamo s prsti.

• Klarinet /  Je iz afriškega črnega lesa, na ustniku ima jeziček, ki ga potrebuje za ustvarjanje zvoka. S prsti pokrivamo zaklopke na luknjice.

• Med pihala sodijo še: saksofon, oboa, fagot, pikolo …

• Oglej si in poslušaj pihala v deželi lilibi: https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/o-glasbi/glasbila

ANGLEŠČINA

Tema: Rime (ustno sporočanje)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča

o V zvezek si nariši rime, ki so jih našli tvoji sošolci.

ϑ Rime »preberi« na različne načine (tiho/glasno, visoko/tiho, hitro/počasi)

ANGLEŠČINA

Tema: Iščimo rime o živalih

Cilji: ponovitev besedišča za živali

        utrjevanje naučenega besedišča

Gibalna pesmica: BABY SHARK DANCE

Iščimo RIME

V zvezek si nariši spodnjo tabelsko sliko. Živali poimenuj in poskusi »prebrati« rime.

Če najdeš še kakšno angleško rimo, mi jo pošlji.

 

 

 

(Skupno 479 obiskov, današnjih obiskov 1)