4. A 4. B

MATEMATIKA

Učenec utrjuje znanje – računa vrednost številskih izrazov brez in z oklepaji, upošteva vrstni red izvajanja računskih operacij, uporabi računske operacije pri reševanju besedilnih nalog, reši probleme in pri tem uporablja različne strategije.

Utrjujemo

Najprej si s spodnjimi rešitvami poglej včerajšnje delo v DZ:

Sedaj reši naloge v delovnem zvezku, 4. del,

stran 77 – 11. naloga

stran 78 – vse

stran 79 – 1., 2., 4. naloga                                                   

Ko naloge rešiš, si jih pregledaš z rešitvami in po potrebi popraviš.

ANGLEŠČINA

Kviz – utrjevanje

Kviz: Kahoot!

Na telefonu ali računalniku pojdi na kahoot.it.

Vtipkaj PIN: 0555560 in se prijavi s svojim imenom in začetnico priimka (npr. MatejaT).

Rešuj kviz. Lahko rešuješ večkrat, vendar se moraš prijavit z novim imenom (prvotnemu imenu dodaj številko, npr. Mateja T1).

Nato rešuj še en kviz: PIN:  078463.

Vaše odgovore in rezultat bom videla, tako da mi ni potrebno ničesar pošiljati.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec prikaže, da je večja podobnost med sorodniki kot nesorodniki. Z raziskavo ugotovi, po katerih znakih so njegove telesne značilnosti podobne njegovim staršem, starim staršem, bratom, sestram. Sklepa, da so tudi njegove sposobnosti in talenti podobni bližnjim sorodnikom.

Telesne značilnosti tvoje družine

V zvezku za NIT si najprej preglej in po potrebi dopolni odgovore od včeraj:

 

 1. Vsi ljudje smo si podobni, a vendarle različni po barvi las, kože, obliki in barvi oči, obliki ušes, ustnic, nosov, brad, po načinu, kako stojimo, hodimo, govorimo, kako se učimo, kako živimo.
 2. Kaj se prenaša s staršev na potomce?

S staršev na potomce se prenaša dednina.

 1. Razloži besedo dednina.

Dednina je dedni zapis, ki določa značilnosti, obliko telesa in sposobnosti.

 1. Ali si si bolj podoben s sorodniki ali s tistimi, ki si nisi v sorodu?

Bolj sem si podoben s sorodniki, manj z ljudmi, s katerimi si nisem v sorodu.

 1. Kaj še vpliva na telesne značilnosti in vedenje ljudi?

Na telesne značilnosti in vedenje ljudi vpliva tudi okolje, v katerem posameznik živi.

 Danes boš raziskoval svojo podobnost s tvojimi družinskimi člani.

V zvezek za NIT preriši spodnjo preglednico in jo izpolni. Prilagodi si jo za svojo družino – morda nimaš brata, imaš pa dve sestri …

Zapiši svoje ugotovitve te raziskave v zvezek. V pomoč ti bodo naslednja vprašanja:

 • Kakšna je tvoja podobnost s tvojimi družinskimi člani?
 • Kaj bi ugotovil, če bi isto raziskavo naredil na primer s sošolci v razredu?
 • Ali ste si družinski člani podobni še po katerih sposobnostih, talentih? Katerih?

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu gliv

Učenci:

Ugotovijo, da so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo in da se do določene mere lahko prilagajajo spremembam v okolju.

Utemeljijo, da so lastnosti živih bitij odvisne od okolja.

Prepoznajo nekaj živih bitij, ki uporabljajo prikrivanje ali mimikrijo.

Oglej si gradivo PRILAGODITVE BITIJ NA OKOLJE, V KATEREM ŽIVIJO na elektronskem gradivu Radovednih pet. Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

4. razred,

predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA,

interaktivno gradivo z multimedijsko vsebino,

4. sklop  stran 4-3 Prilagoditve bitij na okolje, v katerem živijo.

 Preberi in oglej si gradivo pod naslednjimi zavihki:

Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 101-103.

V zvezek napiši:

Tabelska slika:

PRILAGODITVE ŽIVIH BITIJ NA OKOLJE,

V KATEREM ŽIVIJO

(Odgovori na naslednja vprašanja s celimi povedmi.)

 1. S čim so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo?
 2. Kaj pomeni, da imajo živa bitja varovalno barvo?
 3. Razloži besedno zvezo SVARILNA BARVA.
 4. Zapiši  tri primere prilagoditve rastlin na okolje (npr.  zvonček ima odebeljen ščitni list, da lahko prodre na plan skozi trdo zemljo in sneg …).
 5. Zapiši tri primere prilagoditve živali na okolje (npr. močerad s svojo svarilno barvo opozarja nase svoje plenilce…)
 6. Kako bi v gozdu lahko postal »neviden« ti?Jutri si boš lahko pregledal svoje odgovore in jih po potrebi dopolnil-a, popravil-a.

DRUŽBA

Učenec razlikuje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Preteklost, sedanjost, prihodnost

 1. Oglej si slike in z eno besedo odgovori, kaj prikazujejo.

 1. Vprašanje ni bilo težko, saj ta predmet vsi uporabljamo. Razmisli, zakaj pa so ti predmeti vseeno tako različni.

 

 1. Ugotovil-a si, da so nastali in se uporabljali v različnem času.
 • Kateri telefoni spadajo v preteklost?
 • Ali katerega uporabljamo v sedanjosti? Katerega?
 • V katero obdobje bi uvrstil telefon št. 3?

 

Tabelska slika:

VČERAJ, DANES, JUTRI

 • Preteklost – čas, ki je že minil.
 • Sedanjost – čas, v katerem živimo.
 • Prihodnost – čas, ki prihaja.

 

preteklost <——————–X———————->prihodnost

                              sedanjost

DRUŽBA

Učenec razlikuje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Preteklost, sedanjost, prihodnost

 1. Oglej si slike in z eno besedo odgovori, kaj prikazujejo.

 1. Vprašanje ni bilo težko, saj ta predmet vsi uporabljamo. Razmisli, zakaj pa so ti predmeti vseeno tako različni.
 1. Ugotovil-a si, da so nastali in se uporabljali v različnem času.
 • Kateri telefoni spadajo v preteklost?
 • Ali katerega uporabljamo v sedanjosti? Katerega?
 • V katero obdobje bi uvrstil telefon št. 3?

Tabelska slika:

VČERAJ, DANES, JUTRI

 • Preteklost – čas, ki je že minil.
 • Sedanjost – čas, v katerem živimo.
 • Prihodnost – čas, ki prihaja.

preteklost <——————–X———————->prihodnost

                              sedanjost

GLASBENA UMETNOST

Učenec sodeluje pri ustvarjanju in izvedbi glasbene pravljice. Z inštrumenti (lastnimi, improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremlja pravljico.

Slovensko ljudsko izročilo – glasbena pravljica

Delo na daljavo, branje, pisanje, grafična dela

individualna

Zvezek za GUM, pisalo, računalnik

Najprej preberi pravljico.

Razmisli, katere  dele pravljice bi lahko zvočno ponazoril-a z improviziranimi inštrumenti, kot so: posoda, pribor, pisala, pretakanje vode iz kozarca v kozarec,…karkoli imaš pri roki.

Pravljico še enkrat doživeto preberi, zraven pa dodaj zvoke, ki sovpadajo z vsebino.

Zapis v zvezek:

GLASBENA PRAVLJICA

Je vrsta pravljice, ki ob besedilu vsebuje glasbo ali ponazarja zvoke iz besedila.

Na spodnji povezavi si poglej glasbeno pravljico z naslovom BO ZIMA LE ODŠLA?

https://www.youtube.com/watch?v=Kufzf9b3rTg

MATEMATIKA

Pisno deljenje – utrjevanje

Učenci:

Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).

Poimenujejo člene posameznih računskih operacij.

Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.

Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.

Delijo z ostankom (v okviru poštevanke).

Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

Preglej SDZ 3 in rešuj naloge, ki jih še nisi rešil-a od strani 71 do 90.

Če jih je veliko, rešuj vsak dan malo; če pa si rešil-a že vse, vadi deljenje v Znam za več.

 TJA

V zvezek napiši naslov: PRACTICE (vaja) in prepiši tole tabelo:

clothes (oblačila)

school objects (šolske potrebščine) furniture (pohištvo) colours (barve)

 

 

 

Pojdi na: https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM in poslušaj pogovore in pesmice (celoten posnetek, traja okoli 8 minut).

Nato dopolni tabelo v zvezku z ustreznimi besedami. Če je potrebno, še enkrat glej posnetek, vmes ga po potrebi ustavi.

 

ODGOVORI:

clothes (oblačila) school objects (šolske potrebščine) furniture (pohištvo) colours (barve)

cap

hat

coat

jacket

gloves

music book

pencil

bag

table

desk

chair

 

white

yellow

 

Še enkrat poslušaj pesmice, zraven zapoj in zapleši.

Vadi zapis besed iz tabele, tako da pišeš hkrati z levo in desno roko.

GLASBENA UMETNOST

Učenec sodeluje pri ustvarjanju in izvedbi glasbene pravljice. Z inštrumenti (lastnimi, improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremlja pravljico.

Slovensko ljudsko izročilo – glasbena pravljica

Delo na daljavo, branje, pisanje, grafična dela

individualna

Zvezek za GUM, pisalo, računalnik

Najprej preberi pravljico.

Razmisli, katere  dele pravljice bi lahko zvočno ponazoril-a z improviziranimi inštrumenti, kot so: posoda, pribor, pisala, pretakanje vode iz kozarca v kozarec,…karkoli imaš pri roki.

Pravljico še enkrat doživeto preberi, zraven pa dodaj zvoke, ki sovpadajo z vsebino.

Zapis v zvezek:

GLASBENA PRAVLJICA

Je vrsta pravljice, ki ob besedilu vsebuje glasbo ali ponazarja zvoke iz besedila.

Na spodnji povezavi si poglej glasbeno pravljico z naslovom BO ZIMA LE ODŠLA?

https://www.youtube.com/watch?v=Kufzf9b3rTg

NEMŠČINA (NIP)

V novem poglavju boš spoznal/a živali, najprej domače živali, enkrat kasneje pa divje živali. Za začetek poglej 1. video(spodaj imaš link), pesem najbrž poznaš. Poslušaj, kako pesem zveni v nemščini.
Sedaj poglej 2. video (link imaš spodaj) in ponavljaj, kako se pravilno reče živalim. To stori večkrat, najmanj trikrat.

Napiši naslov v zvezek: HAUSTIERE Ničesar drugega ne pišeš v zvezek.

https://www.youtube.com/watch?v=dwMxNqIAqd4

https://www.youtube.com/watch?v=iGTWF7aO37I

(Skupno 431 obiskov, današnjih obiskov 1)