4. A 4. B

LIKOVNA UMETNOST (2 uri)

Učenec ponovi pojem kiparstva. Upošteva postopek oblikovanja reliefa iz kartona. Pridobiva si občutek za oblikovanje po postopku od celote k podrobnostim. Raziskuje možnosti, ki jim ga nudi kiparski material – karton. Razvija vztrajnost, doslednost in motorično spretnost.

Relief iz kartona (kiparstvo)

Danes boš kiparil-a na prav poseben način. V šoli smo že kiparili z glino, danes boš pa za delo potreboval:

 • karton (poišči kakšno kartonsko odpadno embalažo)
 • lepilo
 • škarje.

Na pravokotni kos kartona boš lepil-a vzorce, ki jih boš izrezal-a iz kartona. Vsak vzorec bo izdelan iz več plasti kartona. Ker ima karton svojo debelino, bo tvoj izdelek RELIEF, ki spada med likovno področje KIPARSTVO.

Postopek:

 1. Najprej si zamisli nekaj različnih vzorcev, ki jih boš vključil-a v svoj relief – lahko so trikotniki, krogi, kvadrati, pravokotniki, ovali…)
 2. Nareži oblike za vzorec (ena oblika naj bo treh ali več različnih velikosti) in jih zlepi skupaj.
 3. Narezane oblike v enakomernem ritmu nalepiš na večji pravokotni karton.
 4. Da si lažje predstavljaš, je na spodnji sliki en primer vzorcev, ti pa seveda uporabi svojo domišljijo.
 5. Naredi po več enakih oblik, da boš z njimi zapolnil vrstico ali okvirček na podlagi.


Uspešen/uspešna boš, če bodo oblike:

 • natančno izrezane,
 • dobro zlepljene,
 • oblike na kartonsko podlago nalepljene v enakomernem ritmu.

Prijetno in varno ustvarjanje ti želim.

LIKOVNA UMETNOST

Relief iz lepenke (kiparstvo)

Učenec:

 • razvija sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije ter likovno mišljenje,
 • razvija motorično spretnost in občutljivost,
 • razvija ustvarjalne likovno izrazne zmožnosti in individualni likovni izraz.

 

 1. Danes boš kiparil-a na prav poseben način.

Potreboval-a boš:

 • lepenko (poišči kakšno odpadno embalažo),
 • lepilo,
 • škarje.

 

 1. Na pravokotni kos lepenke boš lepil-a vzorce, ki jih boš izrezal-a prav tako iz lepenke. Vsak vzorec bo izdelan iz več plasti. Ker ima lepenka svojo debelino, bo tvoj izdelek RELIEF, ki spada med likovno področje KIPARSTVO.

 

Postopek:

 1. Najprej si zamisli nekaj različnih vzorcev, ki jih boš vključil-a v svoj relief – lahko so trikotniki, krogi, kvadrati, pravokotniki, ovali…
 2. Nareži oblike za vzorec (ena oblika naj bo treh ali več različnih velikosti) in jih zlepi skupaj.
 3. Narezane oblike v enakomernem ritmu nalepi na večjo pravokotno lepenko.
 4. Da si lažje predstavljaš, je na spodnji sliki en primer vzorcev, ti pa seveda uporabi svojo domišljijo.
 5. Naredi po več enakih oblik, da boš z njimi zapolnil vrstico ali okvirček na podlagi.

 

Uspešen/uspešna boš, če bodo oblike:

 • natančno izrezane,
 • dobro zlepljene,
 • oblike na podlago nalepljene v enakomernem ritmu.

 

Prijetno in varno ustvarjanje ti želim.

MATEMATIKA

Učenec utrdi znanje – zna določiti del celote na sliki, izračuna vrednost enega dela celote ob znani celoti,  izračuna celoto ob znanem delu, uporabi računske operacije pri reševanju besedilnih nalog, pretvarja enote za prostornino, pisno množi z enomestnim številom v množici naravnih števil do 10 000.

Ponavljamo in utrjujemo

Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh

80 – vse

      81 – vse

     82 – samo zgornja naloga

POZOR:

 • Da boš uspešno reševal 6. nalogo na strani 81, moraš vedeti:

 • V prazne prostore v razpredelnici (str.82 zgoraj) si zapiši račune pisnega množenja in jih izračunaj.

 

Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Po zgradbi smo si ljudje podobni, a vendarle različni

Učenec:

 • spozna, kako je nastala Zemlja in da je bil razvoj živih bitij na njej postopen.

Najprej si preglej včerajšnje odgovore in jih dopolni, popravi po potrebi:

 1. S čim so živa bitja prilagojena na okolje, v katerem živijo?

Živa bitja so na okolje, v katerem živijo, prilagojena z barvo, obliko telesa in vedenjem.

 1. Kaj pomeni, da imajo živa bitja varovalno barvo?

Varovalna barva živih bitij pomeni, da so manj opazna, zlita z okoljem. Imajo jo, da se skrijejo pred plenilci (npr. zelena gosenica je na zelenem listu neopazna).

 1. Razloži besedno zvezo SVARILNA BARVA.

Nekatera živa bitja imajo svarilno (=padljivo) barvo (npr. močerad), s katero opozarjajo plenilce na to, da so strupeni, čeprav to ni nujno res.

 1. Zapiši tri primere prilagoditve rastlin na okolje.

Primeri prilagoditve rastlin na okolje:

 • zvonček ima odebeljen ščitni list, da lahko prodre na plan skozi trdo zemljo in sneg;
 • kaktusi imajo zaradi življenja v puščavi zelo dolge korenine, vodo shranjujejo v debelih steblih;
 • nekateri mahovi zmorejo rasti brez prsti;
 • drevesa v gozdu imajo visoka debla, da pridejo listi do svetlobe …

 Zapiši tri primere prilagoditve živali na okolje.

Primeri prilagoditve živali na okolje:

 • močerad s svojo svarilno barvo opozarja nase svoje plenilce;
 • škržat, gosenica, sova, … imajo varovalno barvo, da se zlijejo z okoljem in se skrijejo pred plenilci;
 • žirafa ima dolg vrat, da doseže liste na visokih drevesih;
 • severni medved ima votlo dlako, da ga greje in da lažje plava …
 1. Kako bi v gozdu lahko postal »neviden« ti?

V gozdu bi lahko postal neviden tako, da se oblečem v zelena in rjava oblačila, na glavo poveznem klobuk iz listov …

 1. Razmisli:

Komu si bolj podoben – staršem, starim staršem, morda teti, stricu?

Zakaj so si eni dvojčki čisto enaki, drugi si sploh niso podobni?

Zakaj smo Evropejci svetlopolti, Afričani pa temnopolti? Kdo v družini ima enako barvo oči kot ti?

Morda imaš na vsa ta vprašanja že prave odgovore, morda še ne. Odgovore boš dobil z današnjim delom.

 1. Oglej si gradivo PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI na elektronskem gradivu Radovednih pet.

Povezava:

https://www.radovednih-pet.si

 

Na Rokusovem e- gradivu izberi:

 • razred,
 • predmet NARAVOSLOVJE in TEHNIKA
 • nteraktivno gradivo z multimedijsko vsebino
 • stran 4-4-(PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI)

 

 1. Preberi in oglej si gradivo pod naslednjim zavihkom:


Če nimaš dostopa do e-gradiva, si preberi besedilo in oglej slike v učbeniku za NIT,  str. 104-106.

 1. V zvezek napiši:

Tabelska slika:

PO ZGRADBI SMO SI LJUDJE PODOBNI, A VENDARLE RAZLIČNI

(Odgovori na naslednja vprašanja s celimi povedmi.)

 

 1. Vsi ljudje smo si podobni, a vendarle različni po … (dopolni odgovor)
 2. Kaj se prenaša s staršev na potomce?
 3. Razloži besedo dednina.
 4. Ali si si bolj podoben s sorodniki ali s tistimi, ki si nisi v sorodu?
 5. Kaj vpliva na telesne značilnosti in vedenje ljudi?

 

Jutri si boš lahko pregledal-a svoje odgovore in jih po potrebi dopolnil-a, popravil-a.

SLOVENŠČINA

Učenec razvija svojo sporazumevalno zmožnost, izreka prošnje na različne načine in vrednoti njihovo ustreznost. Bere, razume in povzema prošnje. Razvija kritičnost do svojega ravnanja in sporazumevanja ter do ravnanja in sporazumevanja drugih. Utemeljuje svoje mnenje.

Kako izrekamo prošnjo?

Najprej si s spodaj napisanimi rešitvami preglej (in po potrebi popravi) svoje odgovore o prebranem besedilu Čarovnik iz Oza:

 

 1. Kdo so osebe, ki se pojavljajo v odlomku? Kako jim je ime?

V odlomku se pojavljajo naslednje književne osebe: deklica Dorotej, njen stric Henrik in njegova žena Ema.

 1. Zakaj Dorotej živi pri teti in stricu?

Doroteja živi pri teti in stricu, ker je sirota (brez staršev).

 1. V besedilu pošiči odlomek, ki opisuje hišo. Še enkrat ga preberi. Nariši hišo, prostore v hiši in pohištvo.

Poglej svojo ilustracijo. Tvoja hiša mora imeti sobo. V sobi star štedilnik, omaro s posodo, mizo, tri ali štiri stole, v enem kotu večjo posteljo, v drugem manjšo posteljo. Sredi sobe mora biti loputa, ki zakriva majhno luknjo (zaklonišče), lahko si narisal-a tudi lestev.

 1. Zakaj so imeli luknjo v zemlji? Kako so jo imenovali?

Luknjo v zemlji so imeli za zaklonišče. Tja so se skrili, če je prišel močan vrtinčast vihar – ciklon.

 1. Kako se imenuje siva pokrajina?

Siva pokrajina se imenuje siva prerija.

 1. Kaj pomeni poved Ciklon se bliža?

Poved Ciklon se bliža, pomeni, da prihaja močan vrtinčast vihar, ki lahko odnese hišo. Zato morajo vsi v zaklonišče.

 1. Kaj so naredili teta Ema, stric Henrik in psiček Toto? Kaj pa Doroteja?

Teta Ema je pustila delo, stopila na prag, poklicala Dorotejo in odšla v zaklonišče.

Stric Henrik je šel pogledat k živini, stekel je k stajam, kjer so bili konji in krave.

Psiček Toto je skočil iz Dorotejinega naročja in se skril pod posteljo.

Doroteja je stekla po psička in se usedla na pod v hiši.

 1. Kaj se je zgodilo, ko sta se srečala severni in južni veter?

Ko sta se srečala severni in južni veter, se je hiša večkrat zasukala in se počasi dvignila v zrak, prav na vrh ciklona.

 1. Kako je Doroteja premagala strah?

Doroteja je premagala strah tako, da je najprej zaprla loputo. Ko se nekaj časa ni nič groznega zgodilo, je ni več skrbelo. Zaprla je oči in sladko zaspala v družbi svojega kužka.

 1. Ko Doroteja sladko zaspi, odpotuje s svojim kužkom v domišljijsko deželo. Nariši zemljevid svoje domišljijske dežele ali mesta. Rišeš lahko z roko ali na računalnik. Ko končaš, mi pošlji fotografijo tvoje domišljijske dežele.

Če še nisi, mi pošlji fotografijo tvoje domišljijske dežele.

 

Danes boš razmišljal-a o tem, kako se izražamo, če kaj potrebujemo. Razmišljal boš torej o prošnjah.

Reši naloge v DZ za SLJ, 2. del, na straneh 72 – 77.

Preglej si rešitve.

V zvezek za SLJ napiši naslov KAKO IZREKAMO PROŠNJO in prepiši besedilo iz rumenega okvirčka, stran 77 (Dopolni in pomni).

Danes bodi še posebej vljuden, če boš komu izrekel kakšno prošnjo.

MATEMATIKA

Pisno deljenje – preverjanje

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom v množici naravnih števil do 1000.

 

 1. Reši naloge, ki te čakajo na Moji matematiki. (5402, 5403)

https://moja-matematika.si/

TJA

Kviz: Kahoot!

Na telefonu ali računalniku pojdi na kahoot.it. Vtipkaj PIN: 0555560 in se prijavi s svojim imenom in začetnico priimka (npr. MatejaT). Rešuj kviz. Lahko rešuješ večkrat, vendar se moraš prijavit z novim imenom (prvotnemu imenu dodaj številko, npr. Mateja T1).

Nato rešuj še en kviz: PIN:  078463.

Vaše odgovore in rezultat bom videla, tako da mi ni potrebno ničesar pošiljat.

SLOVENŠČINA

Lyman Frank Baum: Čarovnik iz Oza

Učenci:

 • bere (posluša) in doživlja književno besedilo.
 • Sestavlja čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb.
 • Upoveduje dogajalni prostor.
 • Poustvarja – nariše svojo predstavo domišljijske dežele.
 1. Preberi besedilo v Berilu (strani od 180 do 140.)
 2. Besedilo poslušaj še na interaktivnem gradivu na strani 2-32
 1. V zvezek napiši:

Tabelska slika:

Lyman Frank Baum

 

Čarovnik iz Oza

Kraj dogajanja: (dopolni)

Čas dogajanja: (dopolni)

Književne osebe: (dopolni)

Nariši svojo domišljijsko deželo!

(Skupno 306 obiskov, današnjih obiskov 1)