4. A 4. B

MATEMATIKA

Učenec utrdi znanje o številih do 10 000. Pisno sešteva, odšteva in množi. Reši številske izraze z oklepaji in brez njih. Reši enačbe in neenačbe. Pozna geometrijska telesa in like. Reši matematični problem.

Preverjanje znanja

 1. Reši naloge v delovnem zvezku, 4. del na straneh:
 • 87 – 1., 2. in 3. naloga
 • 88 – 5. in 6. naloga
 • 90 – 9. in 10. naloga.
 1. Ko naloge rešiš, si jih preglej s pomočjo rešitev.

SLOVENŠČINA

Anja Štefan: Medved

Učenci:

 • Poslušajo (berejo) in doživljajo interpretativno prebrano besedilo.
 • Glasno razumljivo in interpretativno berejo književno besedilo (upoštevajo slušne prvine govora).
 • Oblikujejo lastno stališče do ravnanja književnih oseb in ga utemeljujejo.
 • Ugotavljajo, o čem govori književno besedilo – tema.
 • Po vzoru napišejo zgodbo.
 • Posnemajo jezik in slog književnega besedila.
 1. Preberi berilo na strani 50.

(Zelo kratko je, zato ga preberi dvakrat ali trikrat. Beri glasno, doživeto.)

 1. V zvezek napiši:

Tabelska slika:

Anja Štefan

MEDVED

Kratko, duhovito zgodbo, v kateri nastopajo živali, ki imajo človeške lastnosti, imenujemo basen.

 1. Mravljice niso srečale medveda, srečale pa so pamet. (Najprej so nespametno šle v bližino medveda, a so jih okoliščine (tema, smrad, smrčanje) od tam pregnale. Da so srečale pamet, trdijo zato, ker je bil obisk medveda v brlogu nevarno dejanje in bi se lahko tam zgodilo kaj neprijetnega.)
 1. Na kratko opiši dogodek iz svojih doživetij, kjer bi tudi ti lahko rekel/rekla, da te je pravi čas srečala pamet.

(Če je le mogoče, zgodbo napiši v wordov dokument in mi jo pošlji do srede.)

(Jutri boš celotno zgodbo o mravljicah spoznal na drugačen način.)

SLOVENŠČINA

Učenec bere, razume, povzema in piše neuradne prošnje. Razvija kritičnost do svojega ravnanja in sporazumevanja ter do ravnanja in sporazumevanja drugih. Utemeljuje svoje mnenje. Razvija digitalno pismenost.

Kako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej?

 1. Prejšnji teden si že spoznal, da s prošnjo nekoga prosiš, ko kaj želiš. V DZ za SLJ (na straneh 78 in 79) si že v petek prebral štiri prošnje. Preberi jih še enkrat.
 1. Na naslednji povezavi si preberi vse o prošnji:

https://vljudno-pogovarjanje.webnode.com/

 

 1. Reši nalogo v DZ za SLJ, stran 81 – dopolniš le eno besedo.
 1. Nato v zvezek napiši naslov:

KAKO PIŠEMO PROŠNJO

Prepiši besedilo iz obeh rumenih okvirčkov (Dopolni in pomni) v zvezek.

 1. Vrni se v DZ – na stran 80 in opravi nalogo. Napisal-a boš prošnjo. Lahko jo napišeš v zvezek ali pa na računalnik. Ko končaš s pisanjem, razmisli o napisanem s pomočjo tabele pod 8. nalogo v DZ.
 1. Prošnjo mi pošlji.

ŠPORT

Vaje za pravilno držo

Učenec:

 • razvija izboljšuje svojo držo in gibalno učinkovitost.
 1. V času, ko veliko sediš doma za računalnikom in delaš naloge za šolo, je zelo pomembno, kako sediš.

V tem obdobju se tvoja hrbtenica razvija in poskrbeti moraš, da bo ta razvoj šel v pravo smer. S pravilnim sedenjem mnogo pripomoreš k temu, da se bo tvoja hrbtenica pravilno razvijala in da bo dolgo ostala zdrava.

 1. Poglej si spodnji filmček o pravilnem sedenju ter upoštevaj navodila in naredi vaje, ki so prikazane v filmčku.

https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0&t=18s

ŠPORT

Učenec razvija izboljšuje svojo držo in gibalno učinkovitost.

Vaje za pravilno držo

Učitelj Dragan vam pošilja naslednje sporočilo:

 Učenci, pozdravljeni.

V današnjem času, ko veliko sedite doma za računalnikom in delate naloge za šolo, je zelo pomembno, kako sedite za mizo. V tem obdobju se vaša hrbtenica razvija in morate poskrbeti, da bo ta razvoj šel v pravo smer. S pravilnim sedenjem mnogo pripomorete k temu, da se bo vaša hrbtenica pravilno razvijala in da bo dolgo ostala zdrava. Poglejte si spodnji filmček o pravilnem sedenju ter upoštevajte navodila in naredite vaje, ki so prikazane v filmčku.

https://www.youtube.com/watch?v=pt88lZqM-x0&t=18s

Želim vam lep in aktiven dan, ter da ostanete zdravi.

Lp,

vaš učitelj Dragan

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Telesne značilnosti tvoje družine

Učenec:

 • prikaže, da je večja podobnost med sorodniki kot nesorodniki.
 • Z raziskavo ugotovi, po katerih znakih so njegove telesne značilnosti podobne njegovim staršem, starim staršem, bratom, sestram.
 • Sklepa, da so tudi njegove sposobnosti in talenti podobni bližnjim sorodnikom.
 1. V zvezku za NIT si najprej preglej in po potrebi dopolni odgovore iz prejšnje ure:
 • Vsi ljudje smo si podobni, a vendarle različni po barvi las, kože, obliki in barvi oči, obliki ušes, ustnic, nosov, brad, po načinu, kako stojimo, hodimo, govorimo, kako se učimo, kako živimo.
 • Kaj se prenaša s staršev na potomce?

S staršev na potomce se prenaša dednina.

Razloži besedo dednina.

Dednina je dedni zapis, ki določa značilnosti, obliko telesa in sposobnosti.

 • Ali si si bolj podoben s sorodniki ali s tistimi, ki si nisi v sorodu?

Bolj sem si podoben s sorodniki, manj z ljudmi, s katerimi si nisem v sorodu.

 • Kaj še vpliva na telesne značilnosti in vedenje ljudi?

Na telesne značilnosti in vedenje ljudi vpliva tudi okolje, v katerem posameznik živi.

 1. Danes boš raziskoval svojo podobnost s tvojimi družinskimi člani.
 1. V zvezek za NIT preriši spodnjo preglednico in jo izpolni. Prilagodi si jo za svojo družino – morda nimaš brata, imaš pa dve sestri …

 

 1. Zapiši svoje ugotovitve te raziskave v zvezek. V pomoč ti bodo naslednja vprašanja:
 2. Kakšna je tvoja podobnost s tvojimi družinskimi člani?
 3. Kaj bi ugotovil, če bi isto raziskavo naredil na primer s sošolci v razredu?
 4. Ali ste si družinski člani podobni še po katerih sposobnostih, talentih? Katerih?

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec loči skupne značilnosti ljudi in posebne znake, po katerih se razlikujejo skupine in posamezniki. Ve, da na svetu živijo različne rase ljudi. Išče razlike med različnimi rasami. Ugotovi, zakaj so se pri ljudeh razvile določene prilagoditve na življenjsko okolje, kjer živijo.

Človeške rase

 1. Oglej si spodnje obraze. Po čem so si podobni, po čem različni? Misliš, da so si ti ljudje v sorodu?

 

 1. Oglej si fotografiji dveh dečkov. Prvi živi v Afriki, drugi v Evropi. Katere podobnosti in razlike opaziš? Kaj misliš, v kakšnem okolju živita?

 

 1. V katerem od spodnjih bivališč živi afriški in v katerem evropski deček?

 1. Si že slišal-a za besedno zvezo ČLOVEŠKA RASA?

To je skupina ljudi s podobnimi telesnimi znaki, ki se dedujejo. Vsaka človeška rasa je nastala, ko se je človek prilagodil na pogoje, kjer živi – na količino padavin, temperaturo …

Ljudje, ki živijo v vročih predelih sveta, so običajno višji in imajo daljše okončine ter se tako hitreje ohlajajo.

Ljudje, ki živijo v hladnejših predelih sveta, so običajno nižji, s krajšimi okončinami. Na ta način lažje ohranjajo toploto v sebi.

 1. V zvezek za NIT zapiši naslov ČLOVEŠKA RASA in prepiši zgornje (krepko zapisano) besedilo.

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – ljudska glasbila

Učenci:

 • poglabljajo nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja.
 • Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.
 • Izvajajo rajalne igre.
 • Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.
 • Razumejo in uporabljajo glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.
 1. Oglej si posnetek

https://www.youtube.com/watch?v=rXrvgOgejbI

 1. Napiši v zvezek

Tabelska slika:

Ljudska glasbila

 • so predmeti, iz katerih izvabljamo zvoke.

V predmete

 • pihamo,
 • po njih tolčemo,
 • udarjamo,
 • brenkamo,
 • jih drgnemo,…

Nariši ljudsko glasbilo, ki ti je bilo na posnetku najbolj všeč in napiši iz česa je in kaj z njim delamo, da dobimo zvok.

GLASBENA UMETNOST

Učenec poglablja nacionalno identiteto preko slovenske ljudske glasbe. Oblikuje si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine. Ob petju se giblje. Razume in uporablja glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.

Slovensko ljudsko izročilo – ljudska glasbila

 

 1. Oglej si posnetek

https://www.youtube.com/watch?v=rXrvgOgejbI

 

 1. Napiši v zvezek:

Ljudska glasbila

 

To so preprosta glasbila, iz katerih izvabljamo zvoke.

V predmete

 • pihamo,
 • po njih tolčemo,
 • udarjamo,
 • brenkamo,
 • jih drgnemo,…

Nariši ljudsko glasbilo, ki ti je bilo na posnetku najbolj všeč in napiši iz česa je in kaj z njim delamo, da dobimo zvok.

 MATEMATIKA

Analiza preverjanja

Učenci:

 • Vrednotijo svoje rezultate.
 • Ugotavljajo, kje imajo še primanjkljaj.
 1. V petek si reševal preverjanje v SDZ 3, str. 91 – 93.
 1. Danes si boš sam-a pregledal-a rezultate, ki mi jih boš posredoval-a.

TOČKOVANJE naloge 6: 1 točka za narisan kvadrat + 1 točka za pravilne oznake +

1 točka za narisan pravokotnik + 1 točka za pravilne oznake.

TOČKOVANJE naloge 7: Vsaka popolnova pravilno rešena vrstica je vredna 2 točki. Če je v vrsti ena napaka, dobiš za to vrsto 1 točko; če sta v eni vrsti 2 napaki, 3 ali štiri, pa za to vrsto ni točk.

Pri naslednji nalogi rešitve ni natisnjene. Mislim, da nisi imel-a težav in si dosegel/dosegla 3 točke.

TOČKOVANJE naloge 9: Račun 1 točka in vsak odgovor po 1 točka.

 1. Posreduj mi svoje rezultate. In sicer mi napiši, koliko časa si reševal te koliko točk si dosegel.
 1. pr. (Pri št. točk prva številka pomeni tvoje točke/ druga pa pomeni možne točke.)
naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
št.točk 3/3 2/4 3/6 3/3 8/8 3/4 3/6 3/3 2/3

(Skupno 283 obiskov, današnjih obiskov 1)