7. A 7. B

 TJA

Delo z besediščem: How to make pancakes

V priponki sem vam poslala učne liste. Vse rešujete na računalnik, ni potrebno tiskat.

Najprej se na učni list podpiši, napiši datum. Nato si oglej posnetka na povezavi. Reši naloge. Neznane besede poišči v slovarju.

Pošlji mi na mail. Shrani kot how-to-make-pancakes-ime-priimek.

 SLJ

TEMA: UTRJEVANJE

Danes boš utrjeval/a znanje iz jezikovnega pouka.

Delovni zvezek 1. del odpri na strani 57. Reši 12. in 13. nalogo. Nadaljuj z nalogami 14., 15., 16 in 17 na strani 58.

Z reševanjem teh nalog si utrdil/a jezikovne pojme. Temu bo sledilo preverjanje znanja.

Če si imel/a težave pri reševanju nalog, me vprašaj. Če želiš pravilnost rešitev preveriti, mi jih pošlji.

 SLJ

Tema: Utrjevanje

V DZ reši na str. 57 – 58/ 12., 13., 14., 15., 16. in 17. nalogo. Če imaš težave, mi sporoči.

TJA

Countable and uncountable nouns

 1. 1) Prepiši v zvezek ali natisni in prilepi.

Countable and uncoutable nouns

COUNTABLE (C) UNCOUNTABLE (U)

a, an

(nedoločni člen)

a strawberry, a cucumber,

an apple, an orange

 /  sugar, honey, milk

the

(določni člen)

the sandwich, the sandwiches the soup, the rice
plural form

-s 

strawberries, pears, vegetables

/

(ni možinske oblike)

some, a lot of

(v trdilnih stavkih)

There are some grapes.

There are a lot of vegetables.

There is some rice on the plate.

There is a lot of pasta.

any

(v nikalnih in vprašalnih stavkih)

There aren’t any apples.

Are there any potatoes?

There isn’t any fruit.

Is there any milk in the carton?

much, many

(v nikalnih stavkih)

There aren’t many sweets in the bag.

How many apples do oyu need?

There isn’t much cheese in the fridge.

How much chocolate do you need?

 • ϖ Nedoločni člen a/an uporabimo le v ednini pri števnih samostalnikih kadar nekaj omenimo prvič.

There’s a good restaurant near here.

 • ϖ Določni člen the uporabimo tako v ednini kot množini pri števnih in neštevnih samostalnikih kadar govorimo o eni stvari ponovno ali kadar obstaja le ena.

I often go to the restaurant nere here.

The table in my kitchen is big. (Samo ena miza je v kuhinji)

 • ϖ Neštevni samostalniki nimajo množinske oblike.
  pasta – pastas, butter – butters, coffee – coffees
 • ϖ Pri neštevnih samostalnikih je glagol vedno v ednini.
              There is some fruit on the table. There isn’t any sugar left.
 • ϖ V trdilnih povedih izražamo nedoločeno količino z SOME (nekaj) ali A LOT OF (veliko)
 • ϖ ANY uporabljamo v nikalnih in vprašalnih povedih.
 • ϖ MANY uporabljamo pri števnih samostalnikih, MUCH pa pri neštevnih.
 1. 2) Reši naloge v učbeniku, str. 53

UČ 53/1: Preberi pravila za rabo določnega (the) in nedoločnega člena (a/an) še v angleščini.

V besedilu pod tabelo oštevilči (1 do 4) modre besede. Z 1 označiš modro besedo, ki je omenjena prvič, z 2 označiš modro besedo, ki je števna in je zato pred njo nedoločni člen a oz. an, itd.

*Slovarček: fizzy drink – gazirana pijača; vending machine – avtomat s hrano

UČ 53/2: Besedilo dopolni z nedoločnim členom a ali an ali z določnim členom the. Upoštevaj pravilo (glej tabelo in razlago na prejšnji strani).

UČ 53/3: Oglej si sliki in dopolni tabeli s samostaliki iz okvirčka.

UČ 53/5: Izberi ustrezno besedo in nato reši kviz.

UČ 53/6: Kaj ponavadi ješ in piješ? Dopolni povedi.

Kdor želi, še naj reši 4. nalogo (pravila, ki sem vam jih predstavila v slovenščini, boš obnovil/a v angleščini).

 1. 3) Preglej svoje odgovore. Rešitve so na naslednji strani.

53/1

53/2

1 a (ker je števno in prvič omenjeno), 2 the (ker je drugič omenjeno), 3 a (prvič omenjeno), 4 a (prvič omenjeno), 5 a (prvič omenjeno), 6 a (prvič omenjeno, chocolate bar je števno, tablice čokolade štejemo), 7 the (ponovno omenjeno), 8 the (v šoli je najverjetneje le ena menza)

53/3

1 rice, 2 cheese, 3 water, 4 vegetables, 5 pears, 6 crisps

53/4

1 singular, 2 much, 3 many, 4 negative

53/5

1 much (b), 2 a lot of (a), 3 any (b), 4 many (a), 5 some (a)

53/6

Lastni odgovori

 

GEO

tematika: RASTLINSTVO AZIJE.

Učenci so dobili navodila po e-pošti. Utrjujejo snov s pomočjo slikovnega materiala in učbenika.Učno šibki so dobili prilagojeno razlago.

 ZGO

Srečanje v živo preko Zooma ob 10.00.

 ZGO

Srečanje v živo preko Zooma ob 10.00.

ŠPORT (DEČKI)

NAVODILA >>>šport_DEČKI

ŠPORT (DEKLICE)

Od jutri pa do naslednje ure ŠPO bo minil en teden, vmes pa potica, čokolade, bomboni in pirhi 🙂 Da bo čas za vse, gibanje in dobro hrano, vas za današnjo uro čaka le utrjevanje koreografije iz prejšnje ure. Najbrž jo že povsem obvladate, če ne, ji pač jutri namenite kako minuto več časa. Za malo dodatka, za tiste, ki želite, pa tale povezava:

http://test5ra.splet.arnes.si/2015/02/07/zumbaaa-2/

Star prispevek z mojega bloga je. Preberite besedilo ali pa ne, pod njim sta dva filmčka koreografij zumbe. Dekleta 8. in 9. razreda se bodo učila drugo verzijo, vi pa se lahko preizkusite, za svojo dušo v eni ali drugi (ali pa obeh :-)). Ni obvezno, če se jo boste uspele naučiti, pa mogoče vse skupaj pred koncem leta uspemo narediti “žur” v telovadnici 🙂

V priponkah pa:

 •  tabela za četrti teden (6.-12.4.); ker je ponedeljek praznik, jo lahko oddate do torka, 14.4., na gibanje pa vseeno ne pozabiti tudi med prazniki!!! >>> Dnevnik športnih aktivnosti4
 •  priredba družabne igre ČLOVEK NE JEZI SE; to NI domača naloga, bom pa vesela, če se je lotite kak dan med poticami, čokoladami in pirhi 😉 
 • Pravila za igro ČLOVEK NE JEZI SE

Neki drugačni časi, prazniki so to leto. Pa si jih v krogu svoje družine vseeno naredite lepe, da ne bodo dobri samo potica in pirhi, temveč predvsem odnosi z vsemi, ki jih imate rade!

Ostanite zdrave!!

(Skupno 76 obiskov, današnjih obiskov 1)