ŠPORT

LOVLJENJE IN PODAJA ŽOGE V GIBANJU

Cilji:

• Utrjuje tehniko zgornje podaje in lovljenja žoge.

• Razvijajo pozornost.

• Navaja se na sodelovanje.

• Razvija osnovno motoriko.

• Ob igrah se sprosti in razvedri.

Naloga:

• Telo dobro ogrej.

• Izvedi nekaj gimnastičnih vaj.

• Podajaj  in lovi žogo v paru med tekom.

• Pepček – igra v troje. Dva si žogo podajata, tretji jo poskuša prestreči. Če mu to uspe, zamenja mesto s tistim, ki je žogo neuspešno podal.

• Lahko se igraš poljubne igro z žogo.

• Po končanem gibanju si ne pozabi umiti rok in popiti kozarec vode.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA H    Prepis

Cilji:

• Glas h zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

• Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.

• Prepiše besede s pisanimi črkami.

• Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

• Na  https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/h    ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka h. Mala pisana črka h zavzame dve vrstici.

• Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 108, 109 ter vadi male in velike pisane črke h.

• V zvezek  napiši eno vrstico malega pisanega h in eno vrstico velikega pisanega h.

• Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

Prepisano naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100

Cilji:

• Odšteva dvomestna števila v množici naravnih števil do 100, vključno

s številom 0, brez prehoda.

Naloga:

• V zvezek reši spodnje besedilne naloge:

1. Delavci morajo na tovornjak naložiti 85 vreč cementa. Naložili so že 63 vreč. Koliko vreč morajo še naložiti?

2.  Neja mora za domačo nalogo izračunati 43 računov. 31 računov je že izračunala.    Koliko računov mora še izračunati?

3.  Cvetličarka ima na voljo 65 vrtnic. Za en šopek porabi 21 vrtnic.

Koliko šopkov lahko naredi?

• Ponovi  izraze zmanjševanec, odštevanec, razlika.

          7 (zmanjševanec)  – 5  (odštevanec)  = 2 (razlika)

• Reši naloge v SDZ 3/ stran 12, 13.

Rešeno naj ti starši fotografirajo in mi pošljejo.

• Seštevanje in odštevanje lahko ponoviš še na spodnji povezavi

https://www.youtube.com/watch?v=uAeNXs4fRgM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0lZwDGc0XQdDoHxTw2cLRjZR_VoVYbdddtrs8gA1qtT5FUJs542IC1mrA

GLASBENA UMETNOST

Pesem: POMLADNA

Cilji:

• Poje novo pesem o pomladi.

• Likovno ustvarja ob poslušanju pesmi.

• Nariše pesemsko dogajanje.

Naloga:

• Zapoj znane pomladne pesmi. Pomagaj si z zvezkom za glasbeno umetnost.

• V deželi lilibi, šolska ulica/glasbena umetnost/pesmica 2 poišči pesem Pomladna in jo poslušaj.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2   ali  si  pomagaj  s:

https://www.youtube.com/watch?v=eFnOMJaKDg4&feature=share&fbclid=IwAR1RtTdUZLywu4OCUu2nLRqngd5_VAKl1fxK7v6J7pJ6WcRmva1G0-gNzGY

• V zvezek za GUM napiši naslov pesmice in nariši vsebino pesmi po pesemskem dogajanju. Glej spodaj.

             

Janez Bitenc

POMLADNA

Na polju rožice cveto …

… na drevju pa ptički pojo.

Z neba nam sveti sonček zlat …

… že prišla je k nam pomlad.

Iz gozda sem pa znani glas naznanja, da prišla je v vas …

… spet dobra mila kukavca, srca mojga ljubica.

• Pesmico se nauči na pamet.

(Skupno 215 obiskov, današnjih obiskov 1)