LUM-LUM

OBLIKOVANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA

CILJI:

·         Razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in orodji.

·         Razvijajo svojo ustvarjalnost.

·         Vrednotijo svoj izdelek in ga izboljšujejo.

AKTIVNOST:

Oglej si filmček izdelava stolpa-skulpture.

https://www.youtube.com/watch?v=Gj-Yqc-AuN4&feature=youtu.be

 

ü  Poišči rolico wc-papirja ali kakšne druge odpadne materiale in oblike (škatlice, rolice)

ü  Pobarvaj z barvami, ki jih imaš doma.

ü  Preizkušaj svojo lastno ustvarjalnost. UŽIVAJ PRI USTVARJANJU.

SLJ

OPISMENJEVANJE

VELIKA TISKANA ČRKA C

 

 

CILJI:

1.     Pravilno izgovarjajo glas C in ga zapišejo z veliko tiskano črko C po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

2.    Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

AKTIVNOSTI

1.     Danes boš spoznal novo veliko tiskano črko C. Najprej si poglej posnetek, kako se črka pravilno zapiše. https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

2.    Prosi starša, da ti v zvezek za slovenščino napiše veliko tiskano črko C, čez celo stran, kot smo počeli v šolo.

3.    Sedaj naredi mavrično črko. Prevleci jo z različnimi barvami. Bodi pozoren na smer pisanja, držo telesa, položaj roke in pravilno držo pisala.

4.    Nariši 3 predmete, ki imajo glas C na začetku, na koncu in na sredini.

-________                                   ______-______

 

 

____________-_____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Sedaj črko poveži s samoglasniki A, E, I, O, U, kot to počnemo v šoli.

6.    V zvezek zapiši CA, CA, CA, CA

CE, CE, CE, CE, CE, CE

CI, CI, CI, CI, CI, CI

CO, CO, CO, CO, CO

CU, CU, CU, CU, CU.

 

MAT

RAČUNAM DO 20

 

CILJI:

·     Učenci določijo predhodnik in naslednik danega števila.

·        Prepoznajo in nadaljujejo zaporedja števil.

AKTIVNOSTI:

ü  Odpri delovni zvezek Novi prijatelj, 3. del na strani 17.

ü  Reši naloge.

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNA STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….    

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA

 

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

VAJA DELA MOJSTRA

Za morebitna vprašanja sva vam dosegljivi na elektronski pošti:

lilijana.sevcnikar@guest.arnes.si

Vesna.spegelj@guest.arnes.si

Ko se vrnemo v šolske klopi, bova naloge pregledali.

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)