SLJ

ŠOLSKI JEDILNIK –  izpeljava pridevnika iz samostalnika za snovnost

 • Oglej si predstavitev in naredi predlagane naloge v predstavitvi. Na tak način boš utrdil/-a včerajšnjo učno snov.
 • Poimenuj narisano. Rešitve povej svojim staršem.

 

REŠITVE: lesni kozolec, mlečna čokolada, masleni rogljiček, lesena jadrnica, sadni sok, jagodni sladoled,  steklena omara.

 • Preberi in si natančno oglej zapis besedila v DZ strani 58.

Prebral si jedilnik, zapis jedi in pijač, ki vsebuje samo ključne podatke.

 • Na enak način kot ustno rešil/-a 2. nalogo zgoraj, pisno reši nalogo v DZ str. 58/1.
 • Reši tudi dve nalogi (po lastni izbiri) v DZ na str. 59. 

MAT 

ŠTEVILA DO 1000 – Velikostni odnosi, predhodnik, naslednik

 • Oglej si posnetek, kjer boš dobil/-a razlago nove snovi.

https://youtu.be/XsDjZ5VX4HA

 • Reši naloge v DZ str. 18.

SPO  

PONOVIM

V zvezek napiši naslov Ponavljanje, prepiši vprašanja in odgovori. Piši z nalivnikom. Svoje rešitve mi pošlji najkasneje v torek dopoldan. Pomagaj  si  učbenikom, zvezkom in posnetkih, ki sem ti jih poslala včeraj. (Dediščino  bomo ponovili naslednji teden.)

NASELJA, DOMAČA POKRAJINA

 1. Kako so se ljudje prilagajali življenju v posamezni pokrajini?
 2. Kakšna naselja poznamo?
 3. Naštej značilnosti mesta.
 4. Naštej značilnosti vasi.
 5. Poimenuj prebivalce krajev, vasi, mest in zapiši s čim se ukvarjajo?
 6. Katere vrste pokrajin lahko vidiš v Sloveniji?
 7. V kateri vrste pokrajini živiš?
 8. Na kratko opiši svoj domači kraj.

OD SKICE DO ZEMLJEVIDA

 1. Kaj je skica?
 2. Kaj je zemljevid?
 3. Kaj delajo kartografi?
 4. Kaj nam pove legenda na zemljevidu?
 5. Kaj je orientacija?
 6. Kako se lahko orientiramo?
 7. Katere so glavne strani neba?
 8. Nariši skico svojega doma z okolico.

ODPADKI

 1. Kako in na kakšen način ljudje spreminjajo okolje?
 2. Kdo in kaj onesnažuje okolje?
 3. Katere vrste odpadkov poznamo?
 4. Zakaj je vedno več odpadkov?
 5. Katere nevarne odpadke poznaš?
 6. Kaj naredimo z nevarnimi odpadki?
 7. Nariši različne zabojnike in na njih napiši, kaj vanje zavržemo.

ŠPO

Obvladovanje žoge z nogo

Ogrej se s pomočjo tega nogometaša:

https://www.youtube.com/watch?v=ij57OFjvwpk  (posnetek je v angleščini, ti pa le posnemaj gibe).

Potem si pripravi tri predmete (prazne škatle ali plastenke ali kakšne igrače,…) in žogo. Delo bo potekalo po postajah.

 1. postaja-zadeni gol

Dva predmeta postavi 1m narazen. To bo gol. Stopi tri velike korake nazaj in žogo ciljaj v gol. Žogo brcaj na različne načine (z notranjim, zunanjim delom stopala, s prsti). Pazi, da bo žoga drsela po tleh, ne po zraku. Postopoma povečuj razdaljo.

 1. postaja-podiranje predmeta

Postavi si en predmet na tla. Stopi tri velike korake nazaj in ga z udarcem z nogo poskušaj zadeti (z notranjim, zunanjim delom stopala, prsti). Postopoma povečuj razdaljo.

 1. postaja-okrog predmetov

S predmeti oblikuj »progo«. Z nogo vodi žogo po progi okrog predmetov.

Zaključi z vajami za ravnotežje. Izvajaj jih miže, vsako 30 sekund. (tako se boš umiril, pri tem tudi umirjeno dihaj)

-lastovka -stoj na eni nogi in nato zamenjaj

-stoj na prstih

-stoj na petah

ANGLEŠČINA

Tema: Bralno razumevanje

Cilji: ponovitev besedišča: šola, pohištvo, promet, hrana

 • Ponovi izštevanko: IT ‘ S A HOUSE, IT ‘ S A HAPPY HOUSE
 • Interaktivni učni list: SCHOOL THINGS

Povleci besedo k ustrezni sliki

 • UTRJEVANJE BESEDIŠČA

Pripravi si kartice. Ponovi besedišče, tako, da pogledaš slikico, jo poimenuješ in preveriš na zadnji strani.

Preglej slikovne slovarje, ki jih imaš v zvezku. Preberi besedice zraven vseh slikic.

 • Reši UČNI LIST, ki ga že imaš prilepljenega.

Napisano natančno preberi in nariši.

V kolikor si učni list že rešil, zapisano ponovno preberi in preveri.

Medtem, ko rešuješ učni list, se lahko razgibaš ob tej pesmici.

Rešen učni list poslikaj in mi ga pošlji.

(Skupno 645 obiskov, današnjih obiskov 1)