1. ura MAT

Danes boš delil z ostankom.

Najprej si poglej posnetek na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c

V zvezek za MAT zapiši naslov PISNO DELJENJE Z OSTANKOM .

Poskusi še sam rešiti primere, ki so bili na posnetku.

Če se ti kje zatakne, lahko znova pogledaš posnetek. Naredi tudi preizkuse.

Računi iz posnetka:

235 : 4=

167 : 2 =

 964 : 7 =

Razlaga za prvi račun:

235 : 4 = 58                      1. korak: 2 : 4 =    ne gre, ker je 2 manjše od 4

35                                 2.korak: 23 : 4 =    23 ni večkratnik št. 4, vzamemo

3 ost.                                                 najbližji nižji  večkratnik, to je 20

3.korak: 23 : 4 = 5 (ostane 3)

4.korak:  množimo nazaj 5 ×4 = 20 in koliko še do 23? 3

  1.   korak: ostanek 3 podpišemo pod 23, natančneje pod 3 pripišemo 5
  2. korak: 35 : 4 = 8 (ostane 3)
  3.    korak: 8 × 4 = 32 in koliko še do 35? 3

Pod 35, natančneje pod 5 zapišemo ostanek 3

8.korak: K temu ostanku ne moremo pripisati nobene druge številke                                                več, zato je tu  deljenje končano.

9.korak: Naredimo preizkus.

Preizkus: 58 ×4

232                            232 + 3 = 235

POZOR: Pri preizkusu moraš prišteti še ostanek

 Zdaj vidimo, da je to število (235) enako deljencu pri računu deljenja.

     Zato smo računali prav.

Reši naloge v DZ, 3.del, str. 81.

Stran 82 samo prvi stolpec (deliti boš moral število 167 z 2, 3, 5, 6, 7 in 9).

Preizkus ti bo pokazal, ali si reševal-a prav.

  1. ura ŠPO

Danes se boš ogrel po pingvine. Vaje ob posnetku izvedi 3x.

https://www.youtube.com/watch?v=fICaJutR5z0&feature=youtu.be

Pojdi na sprehod. Gibaj se vsaj pol ure.

 

 LUM

  1. List prepogni na pol.
  2. Napiši svoje ime s pisanimi črkami. Prva črka naj bo velika tiskana. Glej primer na sliki.
  3. Napiši ime še enkrat na drugi polovici papirja. Piši ob prelomu papirja, da se obe imeni dotikata.
  4. List raztegni, ga obrni pokonci. Opaziš kakšno neverjetno domišljijsko žuželko si ustvaril(a)? Pobarvaj jo poljubno.

  • Komaj čakam vaše izdelke. Bodite ustvarjalni, pustite domišljiji prosto pot.

 

 

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)