ŠPO

Naravne oblike gibanja.

 

 

 

CILJI:

o   Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

o   Zadovoljijo potrebo po gibanju.

o   Razvijajo koordinacijo celega telesa.

o   Posnemajo gibanje različnih živali (ŽIVALSKA TELOVADBA-priloga)

AKTIVNOSTI:

ü  IZVAJAJ VAJE ZA RAVNOTEŽJE. (LASTOVICA, GOBICA, HOJA PO HLODIH..)

ü  POSNEMAJ GIBANJA RAZLIČNIH ŽIVALI V NARAVI, ČE TI VREME DOPUŠČA, DRUGAČE PA V HIŠI.

MAT

UČIL SE BOM …

RAČUNAM OD 10 DO 20 (seštevam D + E)

 

CILJI:

 

o   Učenci se seznanijo s cilji in z vsebino sklopa.

o   Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

o   Seštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20.

o   Obnovijo problem s svojimi besedami.

o   Uporabljajo računsko operacijo seštevanje pri reševanju problemov.

 

 

AKTIVNOSTI:

ü  OGLEJ SI STRAN 22.

ü  ODPRI DZ NA STRANI 23.

ü  OPAZUJ PROBLEMSKO SITUACIJO NA STRANI 23. BODI POZOREN NA BARVO IN ŠTEVILO KOCK.

ü  S SVOJIMI BESEDAMI OBNOVI SITUACIJO NA FOTOGRAFIJI.

ü  PREBERI RAČUN SEŠTEVANJA IN POJASNI BARVO ŠTEVILK V RAČUNU.

ü  KAKŠEN JE REZULTAT? KOLIKO KOCK IMATA PIA IN TILEN SKUPAJ?

ü

 

 

 

ü  OGLEJ SI SLIKO PRI 1. NALOGI.

ü  S SVOJIMI BESEDAMI OBNOVI SITUACIJO NA SLIKI.

ü  PREBERI VPRAŠANJE.

ü  KOLIKO JE VSEH ŽOG?

 

ü  SEDAJ ODPRI DZ NA STRANI 24. SAMOSTOJNO REŠI 2. NALOGO.

SLJ

OPISMENJEVANJE

NOVA ČRKA

Č

CILJI:

 

o   Pravilno izgovarjajo glas Č in ga zapišejo z veliko tiskano črko Č po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

o   Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

 

AKTIVNOSTI:

o   DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO Č. NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

o   PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO Č, ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

o   SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

o   NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS Č NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

o   V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 40, 41 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS Č.

 

SPO

SKRBIM ZA SVOJE ZDRAVJE

CILJI:

·         Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast in razvoj

ter da jim pomagajo ohranjati zdravje.

·         Razumejo vzroke dobrega počutja ob redni telesni vadbi.

 

 

AKTIVNOSTI:

ü  OGLEJ SI FOTOGRAFIJI. RAZMISLI KAJ PRIKAZUJE. PRIPOVEDUJ STARŠEM KAJ VIDIŠ NA FOTOGRAFIJI.

ü

ü

 

 

 

ü  RAZMISLI:

ZAKAJ JE DOBRO, DA SO ŠLI UČENCI NA SPREHOD V GOZD?

KAJ JEDO IN PIJEJO? SI LAHKO V POTOKU UMIVAJO ROKE?

ALI JE DOBRO, DA DVA OTROKA LEŽITA IN POČIVATA?

KAKO LAHKO POMAGAMO OTROKU, KI SE JE POŠKODOVAL?

 

ZANIMIVO, IZZIVI

Save.si

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

 

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)