8. A 8. B

 ZGO

S pomočjo učbenika Raziskujem 8 (str. 60-90, teme: Razsvetljenstvo, Razsvetljeni absolutizem in reforme, Nastanek ZDA, Francoska revolucija, Napoleon Bonaparte in Sveta aliansa) ter zapiskov ponovijo in utrdijo učne vsebine pred preverjanjem znanja, ki bo v sredo, 22. 4. 2020.  Več se dogovorimo na srečanju preko Zooma v torek, ob 9.00.

 ZGO

S pomočjo učbenika Raziskujem 8 (str. 60-90, teme: Razsvetljenstvo, Razsvetljeni absolutizem in reforme, Nastanek ZDA, Francoska revolucija, Napoleon Bonaparte in Sveta aliansa) ter zapiskov ponovijo in utrdijo učne vsebine pred preverjanjem znanja, ki bo v sredo, 22. 4. 2020.  Več se dogovorimo na srečanju preko Zooma v torek, ob 9.00.

GEO

tematika: GOSPODARSTVO SEVERNE AMERIKE

PRILOGA >>> PRILOGA

GEO

tematika: PREBIVALSTVO SEVERNE AMERIKE (križanka)

PRILOGA >>> KLIK

 

MATEMATIKA

MAT 8-1

Danes bomo utrjevali uporabo Pitagorovega izreka v pravokotniku preko interaktivnih nalog.

  1. Odpri naloge na spletni strani: http://www2.arnes.si/~osljtrzin2/pi/pravok.htm

Na začetku te čaka kratka razlaga, potem klikni na naloge. Reši nal. 1, 2, 3 in 4.  Pripravi si zvezek in pisalo, saj boš moral kaj poračunati.  Meni danes ni potrebno pošiljati rešitev nalog.  Želim ti sproščeno računanje.

MAT 8-2

Danes boste najprej utrdili računanje neznanih stranic pravokotnega trikotnika, nato pa si naredili zapiske za jutrišnjo uro, ko se dobimo na videokonferenci ob 9.30.

  1. V učbeniku rešite na str. 183 naloga 5 (preostali primeri). Postopki morajo biti zapisani v zvezku. Pri kvadratih in korenih števil večjih od 20 si pomagaj z žepnim računalom. Pazite na zapise Pitagorovega izreka (kvadrati!) in na računanje kvadratov števil.
  2. V prilogi imate izpiske za uporabo Pitagorovega izreka v pravokotniku. Prepišite si jih v zvezek, da boste na videokonferenci lahko sledili razlagi.

MAT 8-3

Cilji:

Utrdim računanje Pitagorovega izreka v pravokotniku

Uporabljeno gradivo:

Učbenik Skrivnosti števil in oblik 8

Vaja

Natančno opravite ta preizkus: https://www.he.si/e_pitagora

Učbenik, str. 186/nal. 5,9,10,11,12

V torek, 21.4.2020 ob 10.00 bomo imeli Zoom srečanje, kjer bomo tudi pregledali današnjo nalogo.  Pred srečanjem boste po mailu dobili vabilo z geslom. Zaspanci, nastavite si budilke!

SLOVENŠČINA

SLJ 8-1

TEMA: ENOSTAVČNA POVED IN STAVČNI ČLENI – PONOVITEV

Tisti, ki mi še niste poslali vpogled opisa razlage naravnega pojava, mi pošljite danes do 12.00

Kaj je enostavčna poved?  To je poved z enim glagolom.

Deli enostavčne povedi so STAVČNI ČLENI. Ponovi stavčne člene. Glej zapiske v zvezku.

POVEDEK : Mama je danes skuhala kosilo. KAJ JE DELALA?  je skuhala  pov.

OSEBEK: Kdo ali kaj je skuhala?  Mama  os.

 PREDMETI: predmet v rodilniku KOGA ALI ČESA?  pr. v rod.

                       Predmet v dajalniku KOMU ALI ČEMU? pr. v daj.

                       Predmet v tožilnik  KOGA ALI KAJ?   pr. v tož.

                       Predmet v mestniku O KOM ALI ČEM?  pr. v mest.

                       Predmet v orodniku S KOM ALI ČIM?  pr. v or.

PRISLOVNA DOLOČILA KRAJA, ČASA, VZROKA, NAČINA.

KRAJA: KJE? KAM?  p.d.kr.

ČASA: KDAJ?    P.d.č

NAČINA: KAKO?     p.d.n.

VZROKA: ZAKAJ?   p.d.v.

Poišči razpredelnico stavčnih členov. DOBIL/A V ŠOLI.

UTRJEVANJE     PIŠI V ZVEZEK.

Vprašaj se po podčrtanih delih povedi, vprašalno poved napiši na črto in poimenuj stavčni člen.

PRIMER:

Na šolski avtobusni postaji so glasno vpili številni učenci.

Kje so vpili številni učenci? p.d.kr.

Kdo je vpil na šolski avtobusni postaji?        os.

S starši sem si v nedeljo zvečer ogledal zanimiv film.

Sošolke zaradi bolezni tri tedne ni bilo v šolo.

Ob sedmih zjutraj ga je zbudila budilka.

Srečala sem ga na poti v trgovino.

Če boš imel/a težave z reševanjem, me vprašaj.

SLJ 8-2

Tema: Enostavčna (prosta) in večstavčna (zložena) poved

RAZLAGA – ZAPIS V ZVEZEK pod JEZIKOVNI POUK (zgornji NASLOV)

Poved je pomenska enota, ki je sestavljena iz enega ali več stavkov in je v besedilu najpogosteje zaključena s piko. Kadar je stavkov več, so si ti lahko enakovredni ali pa tudi ne.

  1. a) Marko je obiskal

enostavčna oz. prosta poved (ima 1 glagol/povedek)

  1. b) Marko je imel čas in obiskal je

večstavčna oz. zložena poved (ima 2 glagola/povedka)

  1. c) Ko je imel Marko čas, je obiskal babico in ji pomagal pri delu.

večstavčna oz. zložena poved (ima 3 glagole/povedke)

V DZ 2. del na strani 70 reši 1. nalogo in na strani 71 dopolni 2. nalogo in si pravilo prepiši v zvezek. Tvori natančne odgovore in pazi na pravopis.

…………………………………………………………………………………………….

  • V prejšnjem tednu smo obravnavali razlago naravnega pojava.

NALOGA DO PETKA: Razloži nastanek poljubnega naravnega pojava npr. vulkana, plime in oseke, megle, mavrice, tornada, cunamija… Pomagaj si s knjigami in spletom. Ravnaj se po besedilu Podor, ki ima zaporedje: kaj je naravni pojav, kaj se ob njem dogaja, vzroki za nastanek, kateri procesi so vzrok za nastanek naravnega pojava in kakšne so posledice delovanja.

OBVEZNO napiši na računalnik in mi pošlji v priponki, da lahko pregledam!

SLJ 8-3

Tema: Zložena poved

V DZ 1. del poišči naslov “Zložena poved” (str. 70) in reši 1. nalogo, nato pa še na str. 71/2.nalogo. Pri reševanju 1. naloge upoštevaj pravilo, da je v povedi toliko stavkov, kolikor je povedkov oziroma glagolov.V zvezek napiši naslov ZLOŽENA POVED in prepiši rešeni nalogi.

ANGLEŠČINA

TJA 8-1

Danes so navodila in razlaga v video obliki.

https://www.loom.com/share/e6966ade1b184114a1ca74b753944db5

TJA 8-2

Tokrat pošiljam navodila za delo v obliki video posnetka. Tukaj je povezava: https://www.loom.com/share/e6966ade1b184114a1ca74b753944db5

V prilogi e-maila je PowerPoint, ki sem ga uporabila v razlagi. >>> First conditional

Lep začetek tedna želim!

TJA 8-3

Distance learning – pros and cons

Danes boste razmišljali o prednostih in slabostih učenja na daljavo.

1) Najprej naštejte vse prednosti, nato slabosti (brainstorming).

2) Ideje zberite, izločite, skombinirajte ideje…

3) Napišite dva odstavka, v 1. naj bodo slabosti, v 2. prednosti. Besedilo naj bo dolgo okoli 100 besed.

4) Pošljite mi najkasneje do torka do 12.00, da pregledam.

LS2

Likovna naloga: Likovni prostor

Na spletu poišči grafična dela umetnika z imenom Giorgo Morandi. V Googlu vtipkaj besede: Giorgio Morandi etchings. Etchings pomeni grafična dela oziroma grafike. Izberi si eno tihožitje. Oglej si, kako je umetnik s črtami in križanjem črt ustvaril temne površine. En del tihožitja (polovico, tretjino ali kako drugače) si izberi in ga preriši. Čas za izdelavo risbe sta dve šolski uri. Fotografijo risbe mi pošlji.

NI2

Tokrat pošiljam navodila za delo in razlago v obliki video posnetka. Tukaj je povezava: https://www.loom.com/share/93236de097b641b29986fcf57e2b845d

Delal/a boš v DZ 27/8 in 28/9 ter UČ 31/8. To je moj prvi takšen posnetek s programom LOOM, ki ga bom še večkrat uporabila, zato da boš razlago slišal/a in da seveda slišiš nemški jezik.

V sredo, 22.4.2020 ob 14. uri in 14.30 bomo imeli uro nemščine v živo preko ZOOM-a (v dveh skupinah). Žal ne morem prej. Upam, da ti ura ustreza. Povezavo na ZOOM in v kateri skupini si pošljem v torek.

(Skupno 454 obiskov, današnjih obiskov 1)