ANGLEŠČINA

Tema: Svetlo in temno

           (ponovitev besedišča za barve)

Cilji: utrjevanje naučenega besedišča o vremenskih pojavih

         utrjevanje besedišča za barve

Poslušaj pesmico, ki jo je izbrala sošolka.

Poslušaj pesmico in si poskusi zapomniti vrstni red barv v mavrici.

Ko naslednjič na nebu opaziš mavrico, poimenuj barve, ki jih vidiš.

  • Interaktivna vaja za ponovitev barv: COLOURS

Označi kvadratek in poslušaj izgovorjavo, nato klikni na kvadratek pod ustrezno bravo.

ŠPO

KOORDINACIJA

NARAVNE OBLIKE GIBANJA

CILJI:

·         Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

·         Zadovoljijo potrebo po gibanju.

·         Razvijajo koordinacijo celega telesa.

AKTIVNOSTI:

ü  Predlagane aktivnosti:

ü  Igraj se z žogo, poskakuj s kolebnico, napelji si gumitvit

IGRE ZA KOORDINACIJO-Vaja dela mojstra, zato izboljšuj svojo koordinacijo.

https://youtu.be/m1Qck6lNHYY

 

GUM

Pojemo in plešemo

RIBIČ JAKA

 

CILJI:

Ustvarjalno izraža glasbena doživetja in predstave v likovni in gibalni komunikaciji.

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/glasba-in-ples/plesna-glasba/ribic-jaka

AKTIVNOSTI:

ü  Ob pesmici zapleši in si sam izmisli gibano-plesno aktivnost,

ü  Nariši glavnega junaka pesmice. (Ne pozabi na naslov)

 

SLJ

BEREMO-utrjujemo tehniko branja

CILJI:

o   Usvoji tehniko branja s tiskanimi črkami. (KRITERIJI: vezava črk, pravilnost, glasnost)

AKTIVNOSTI:

ü  Izberi si domačo knjigo in jo preberi ter zapiši naloge v zvezek domačega branja.

Bralno preverjanje-ZOOM (četrtek ali petek)

MAT-UTRJEVANJE

 

CILJI:

o   Odštevajo v množici naravnih števil do 100. (brez prehoda)

(DE+DE, DE-DE)

AKTIVNOST:

ü  Individualno preverjanje preko Zooma  (Pri večini smo že izvedli.)

ü  V zvezek zapiši račune in jih pravilno izračunaj po naučenem postopku.

(Razstaviš drugo število na desetice in enice. Pomagaj si slikovnim prikazom, ki si ga že prejel ali si še enkrat zavrti filmček)

 

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov 1)