ANGLEŠČINA

Tema: Živali (utrjevanje znanja)

            Under the Sea (izštevanka)

Cilji: ponovitev naučenega besedišča

         dodajanje besedišča za živali

Poslušaj in ob pesmici zapleši.

  • UČBENIK: Under the sea: stran 68

Preberi naštete morske živali.

Poslušaj pesem in s zapomni živali, ki jih slišiš.

dog

cow

duck

owl

elephant

cat

bird

pig

mouse

bear

horse

sheep

rabbit

lion

snake

donkey

chicken

frog

bee

  • Gibalna pesmica: JUST DANCE: HAPPY!
  • TABELSKA SLIKA
  • V ustrezen kvadratek nariši in zapiši živali, ki si jih poslušal, prebral oziroma videl.

V vsakem kvadratku naj bo najmanj 6 živali, ki se ne ponavljajo.

FARM

 

 

 

ZOO

 

 

FOREST

 

 

 

UNDER THE SEA

 

 

  1. ura SLJ

Danes gremo naprej s samostalniki. In sicer bomo spoznali, v katerem številu so samostalniki.

Za začetek ponovimo, kaj že vemo o samostalniku?

Samostalniki so besede, ki poimenujejo bitja, stvari in pojme, določimo jim lahko spol: moški spol, ženski spol in srednji spol.

Samostalnikom pa lahko določimo tudi število.  Poznamo tri vrste števil:  ednina, dvojina in množina.

Pri določanju števila samostalnika si pomagamo z besedami:

TO JE… za ednino;

TO STA…  za dvojino in

TO SO… za množino.

Dobro si preberi 1. nalogo v DZ na strani 58. Reši 2., 3. in 5. nalogo.

V zvezek zapiši:

Reši nalogo o številu samostalnika:

https://uciteljska.net/Projekti/SteviloSamostalnika/SamoSteviloWeb/ugotovi.html

  1. ura MAT

S številskimi izrazi nimate težav, zato gremo danes n novo snov, in sicer: izrazi s spremenljivko, npr. 2 ∙ a =

Črko imenujemo spremenljivka, ker se lahko število, ki ga s črko zamenjamo, spreminja (različna števila, različni rezultati). Črka je lahko katerakoli.

Odpri DZ na strani 56. Najprej preberi strip zgoraj. Pod stripom preveri, če ima Cof prav. Sedaj verjetno že točno veš, zakaj se neki črki reče spremenljivka.

Namesto neke spremenljivke bomo vstavili dano število.

Reši 1. in 2. nalogo v DZ na strani 56.

V zvezek zapiši:

IZRAZI S SPREMENLJIVKO

 X = 5

30 : x + 4 = 30 : 5 + 4 = 6 + 4 = 10

Postopek: Najprej namesto spremevljivke vstavimo število, ki je dano. Si opazil/-a, da si dobil številski izraz. Rešiš ga tako, kot smo ga te dni reševali (najprej oklepaji, če jih imamo, nato množenje in deljenje, na koncu pa seštevanje in odštevanje).

Na strani 57 reši 3., 4. in 5. nalogo.

  • Pošlji mi izpolnjeno 5. nalogo. Če imaš težave, mi piši.

 NIT

Dobro si oglej in preberi zapise pod sličicami na strani 93 in 94.

Zapis v zvezek:

 ŠPO

KOORDINACIJSKA LESTEV  je dober pripomoček za razvoj koordinacije, spretnosti in odriva.

Marsikdo jo ima doma, lahko pa si jo narediš iz različnih vrvi ali papirja, palic ipd.

Lahko si jo tudi kar narišeš s kredo na asfalt ali kakšno drugo površino.

V spodnji povezavi imaš filmček, kjer je predstavljeno veliko zanimivih vaj, ki jih lahko delaš s pomočjo koordinacijske lestve. Potrudi se in jih naredi čim več.

https://drive.google.com/file/d/1sEH30cLZqJJyLijOoNHh__4HhGo6uMw2/view?fbclid=IwAR3oYhW1DC0kZhQmdblYXe5g7USr7TJojF-uPBS5ekbHaf-t71RkyBy46Ps

Ne pozabi na osnovno ogrevanje pred vadbo.

Obilo užitkov ob vajah ti želim.

(Skupno 479 obiskov, današnjih obiskov 1)