8. A 8. B

BIO

Naslov: Preverjanje znanja

V četrtek, 23. 4. 2020, bomo izvedli preverjanje znanja v času, ko imate na urniku biologijo (4. uro 8. b,  5. uro 8. a).

Za delo si pripravite list za odgovore in pisalo. Drugi pripomočki niso dovoljeni.

Nalogo za preverjanje boste prejeli na svoj mail 5 min. pred začetkom reševanja, kar pomeni:

  1. b ob 11.05 in 8. a ob 11.55.  Čas reševanja je 45 minut.

Učenci, ki imate prilagoditev podaljšan čas pisanja, lahko rešujete 15 minut dlje.

Čas reševanja nalog je:  8. b med 11.10 in 11.55;  8. a med 12.00 in 12.45.

Rešitve nalog pišite na list. Napišite zaporedno številko naloge in samo odgovor . Vprašanj ne prepisujte.

Pišite čitljivo in napravite kvalitetne posnetke.

Rešitve na koncu reševanja fotografiraj in mi jih pošlji po mailu tonka.kladnik@guest.arnes.si najpozneje 5 min. po izteku časa za preverjanje.

Poznejših oddaj ne bom upoštevala in bom označila kot neopravljeno nalogo.

Želim in tudi pričakujem, da potrdite svoje dobro znanje.

BIO

Naslov: Preverjanje znanja

V četrtek, 23. 4. 2020, bomo izvedli preverjanje znanja v času, ko imate na urniku biologijo (4. uro 8. b,  5. uro 8. a).

Za delo si pripravite list za odgovore in pisalo. Drugi pripomočki niso dovoljeni.

Nalogo za preverjanje boste prejeli na svoj mail 5 min. pred začetkom reševanja, kar pomeni:

  1. b ob 11.05 in 8. a ob 11.55.  Čas reševanja je 45 minut.

Učenci, ki imate prilagoditev podaljšan čas pisanja, lahko rešujete 15 minut dlje.

Čas reševanja nalog je:  8. b med 11.10 in 11.55;  8. a med 12.00 in 12.45.

Rešitve nalog pišite na list. Napišite zaporedno številko naloge in samo odgovor . Vprašanj ne prepisujte.

Pišite čitljivo in napravite kvalitetne posnetke.

Rešitve na koncu reševanja fotografiraj in mi jih pošlji po mailu tonka.kladnik@guest.arnes.si najpozneje 5 min. po izteku časa za preverjanje.

Poznejših oddaj ne bom upoštevala in bom označila kot neopravljeno nalogo.

Želim in tudi pričakujem, da potrdite svoje dobro znanje.

 ŠPORT (DEKLICE)

Ker ste že v torek dobile gradivo za cel teden, vas s tem mailom samo spomnim, da do konca tedna opravljate teste za Športno vzgojni karton (seveda lahko z njimi zaključite že jutri), do praznikov oziroma najkasneje 27.4.2020, pa mi na mail pošljete 2 priponki: Dnevnik športnih aktivnosti 6 in Tabelo testov za ŠVK. 

Predvidevam, ker ni bilo vprašanj, da s testi nimate težav? Če bo kaj nejasnosti, pa le vprašajte, da boste lahko opravile vse kot je treba. In prej boste poslale vse kar morate, prej se bodo začele počitnice brez misli na šolo 😉 Naredite si lepe!

P.s.

Danes zadnjič spomnim na dolgove pri tabelah. Nekatere tudi za več kot teden nazaj… :-/

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 – 2. SKUPINA

V prilogi imate naloge iz poglavja o kovinah. Danes rešite od šeste do petnajste naloge . Nalog ne tiskajte, ampak  natipkajte rešitve nalog od 6 do 15 na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  do 24.4.2020.

>>> TIT 8 Npz kovine naloge

  ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

3. SKUPINA

William Shakespeare

Pojdi na: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/william-shakespeare

1) Nad videom klikni Preparation in poveži besede s sliko. Na zvočniku poslušaj izgovorjavo besed.

2) Oglej si video, lahko vključiš podnapise.

3) Ponovno glej in rešuj nalogo pod videom: Game (postavi povedi v pravilno zaporedje).

4) V zvezek prepiši povedi v pravilnem zaporedju.

  MATEMATIKA

1. SKUPINA

Tudi zadnjo uro pred počitnicami bomo utrjevali znanje, da bomo res vsi znali računati Pitagorov izrek.

  1. Naloge bomo reševali v zbirki nalog 2, str. 164, 165,   8-b, 9-c, 10-c, 20, 23-b

Tisti brez zbirke najdete naloge https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO8ZN2&pages=164-165

V zvezek zapišite VAJA.  Izpišite podatke in nalogo rešite. Računate lahko s kalkulatorjem.

  1. Rešitve nalog poiščite v zbirki in si sami preverite, kako ste reševali. Če kaj ni bilo prav, izračunajte še enkrat. Če naloge ne znate rešiti, javite. Nalog mi danes ni potrebno pošiljati.
  2. Želim vam zdrave, prijetne in sončne počitnice 😊

2. SKUPINA

Danes boste spoznali uporabo Pitagorovega izreka v kvadratu.

  1. Pregledate včerajšnje naloge, rešitve so v prilogi. >>> Resitve_22_4_8r
  2. V zvezek zapišete naslov UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V KVADRATU >>> PI_kvadrat

Prepišite si zapiske v zvezek. Formulo za diagonalo in približek za √2 se naučite na pamet.

V učbeniku rešite na str. 186 naloga 2ač, 4ac. Pri reševanju uporabite formulo. Ne pozabite skic.

Slike rešenih nalog (ne tega, kar ste prepisali) mi pošljite do 23. 4. do 20.00.

3. SKUPINA

Cilji:

  • Utrdim znanje o Pitagorovem izreku

Uporabljeno gradivo:

Vaja: V zvezek rešite naloge na delovnem listu. Obvezno 1,2,3,4,5ab. Izbirno 5c,6.

Fotografijo rešenih nalog in morebitna vprašanja pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  23.4.2020 do osmih zvečer.

V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 23dn 23.4.2020

  SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

TEMA: PODREDNO ZLOŽENA POVED

Prejšnjo uro si ugotovil/a, da je poved lahko ENOSTAVČNA in ZLOŽENA.

ENOSTAVČNA ima en stavek (en glagol ali povedek.  Mama kuha kosilo.

ZLOŽENA ima dva ali več stavkov – toliko kot je glagolov/povedkov, toliko stavkov.

Mama kuha kosilo, ko pride domov. Dva stavka, ker sta dva glagola/povedka.

Odpri delovni zvezek na strani 72 in reši 1. in 2. nalogo.

PO REŠEVANJU RAZLAGA, UGOTOVITVE:

Učitelj je povedal učencem, da je Krištof Kolumb odkril Ameriko.

Če pogledaš poved, sta dva stavka. S čim sta ločena med seboj? Vejica in veznik

Razdruži poved:

Učitelj je povedal učencem.  Da je Krištof Kolumb odkril Ameriko.

Sta razdruženi povedi smiselni?    Prva da, druga ne.

Tako ugotovimo, da  v zgornji zloženi povedi stavka nista enakovredna.

Učitelj je povedal učencem – je stavek, ki je lahko samostojen, zato ga imenujemo GLAVNI STAVEK

da je Krištof Kolumb odkril Ameriko – je stavek, ki je odvisen od glavnega stavka, ga dopolnjuje, zato ga imenujemo ODVISNI STAVEK. Prepoznamo ga  po tem, da ima vedno veznik oz, vezniško besedo, npr. ki, ko, kadar, če, čeprav, zakaj, ali, kako, kaj, čeprav …..

V zvezek napiši naslov PODREDNO ZLOŽENA POVED in prepiši zgornjo poved

 POTEM NAPIŠI    Učitelj je povedal učencem GLAVNI STAVEK

               da je Krištof Kolumb odkril Ameriko   ODVISNI STAVEK

Potem reši 3. nalogo na strani 73. Dopolni nepopolno definicijo in jo prepiši v zvezek.

UTRJEVANJE

Na strani 73 reši 4. nalogo.

Potem reši še 5. nalogo na strani 74.

Če boš imel/a težave pri reševanju, me vprašaj.

2. SKUPINA

Tema: Časovni in krajevni odvisnik

ZAPIS V ZVEZEK: Odvisni stavek pomensko dopolnjuje povedek glavnega stavka. Dopolnjuje ga z določeno vrsto podatka (npr. s podatkom o času, kraju, vzroku … dejanja). Po odvisnih stavkih sprašujemo različno in zato ločimo več vrst odvisnih stavkov. ODVISNI STAVEK JE TAM, KJER JE VEZNIK!

ČASOVNI ODVISNIK:

                                            Kdaj si oglej?

Ko prideš na razgledno točko, si oglej pokrajino.    * ko = veznik    VEJICA JE!

    časovni odvisnik (čas. odv.)        glavni stavek (gl. st.)

Časovni odvisnik lahko pretvorimo v enostavčno poved, kjer ni vejice:

Po prihodu na razgledno točko si oglej pokrajino.

/////////////////////////////////////////////////////////    pov.        pr.

                   p.d.č.

Časovni odvisnik vsebuje podatek o času dejanja iz glavnega stavka. Po njem sprašujemo z vprašalnicami kdaj, do kdaj, koliko časa… + povedek glavnega stavka. Vezniki so: ko, medtem ko, preden, kadar…

………………………………………………………………………………………………………………………………….

KRAJEVNI ODVISNIK:

Kakavovec uspeva na vlažni zemlji.

  1.   pov.    ///////////////////////////// p.d.k

Enostavčno poved pretvorimo v krajevni odvisnik, kjer je vejica:

                          Kje uspeva?

Kakavovec uspeva, kjer je zemlja vlažna.    * kjer = veznik

glavni stavek (gl. st.)  krajevni odvisnik (kraj. odv.)

Krajevni odvisnik vsebuje podatek o kraju dejanja iz glavnega stavka. Po njem sprašujemo z vprašalnicami kje, kam… + povedek glavnega stavka. Vezniki so: kjer, kamor, koder…

……………………………………………………………………………………………………………

REŠI NALOGE V DZ 1. DEL:

na str. 96 in 97 reši 4. in 5. nalogo,

od str. 98 do 100 reši 9 in 12. nalogo.

USPEŠNO DELO!

3. SKUPINA

ČASOVNI ODVISNIK

Danes boš spoznal odvisni stavek, ki ga imenujemo časovni odvisnik.

Prislovno določilo časa bomo pretvorili v časovni odvisnik:

Med spanjem se dihanje upočasni.  (enostavčna poved)

KDAJ se upočasni? Med spanjem  (p. d. č.)

KO spimo, se dihanje upočasni.  (dvostavčna poved)

                       glavni stavek

KDAJ se upočasni? KO spimo   (časovni odvisnik)

V časovnem odvisniku poleg veznika ko uporabljamo še druge veznike: kadar, odkar, medtem ko …

Med glavnim in odvisnim stavkom pišemo VEJICO.

Današnjo snov v celoti prepiši v zvezek.

(Skupno 178 obiskov, današnjih obiskov 1)