ŠPO

NARAVNE OBLIKE GIBANJA

CILJI:

·         Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

·         Zadovoljijo potrebo po gibanju.

·         Razvijajo koordinacijo celega telesa.

·         Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

ü  Izberi aktivnost v naravi, ki ti je najljubša. (sprehodi v g ozdu, teki, igra z žogo, kolebnica, gumitvist, zbijanje kamenčkov..)

ü  Pomoč pri spomladanskih opravilih okoli hiše.C

 

MAT

UTRJEVANJE ZNANJA

Računam od 10 do 20

 

 

 

CILJI:

·      Učenci predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

·      Obnovijo problem s svojimi besedami.

·      Odštevajo v množici naravnih števil od 10 do 20.

·      Uporabljajo računsko operacijo odštevanja pri reševanju problemov.

 

AKTIVNOSTI:

ü  V delovnem zvezku Novi prijatelj reši nalogi 1 in 2 na strani 26 ter nalogo 3 na strani 27.

 

SLJ

Preverjanje branja

Zoom

 

CILJI:

ü  Preverjanje bralne tehnike

 

SPO

Preverjanje znanja

Zoom

 

 

 

CILJI:

ü  Preverjanje sklopa POMLAD

 

 

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….     

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

Ne pozabimo na odmore in ,,mini gibalne aktivnosti,, med delom.

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)