8. A 8. B

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 – 1. SKUPINA

V prilogi imate naloge iz poglavja o kovinah. >>> TIT 8 Npz kovine naloge

Danes rešite od prve do pete naloge (za 5. nalogo boste morali malo pobrskat po spletu).  Nalog ne tiskajte, ampak  natipkajte rešitve nalog od 1 do 5 na mail lucija.korosec@guest.arnes.si  do 24.4.2020.

 ŠPORT (DEKLICE)

Ker ste že v sredo dobile gradivo za cel teden, vas s tem mailom samo spomnim, da do konca tedna opravljate teste za Športno vzgojni karton (seveda lahko z njimi zaključite že jutri), do praznikov oziroma najkasneje 27.4.2020, pa mi na mail pošljete 2 priponki: Dnevnik športnih aktivnosti 6 in Tabelo testov za ŠVK. 

Predvidevam, ker ni bilo vprašanj, da s testi nimate težav? Če bo kaj nejasnosti, pa le vprašajte, da boste lahko opravile vse kot je treba. In prej boste poslale vse kar morate, prej se bodo začele počitnice brez misli na šolo 😉 Naredite si lepe!

P.s.

Danes zadnjič spomnim na zamude pri tabelah. Nekatere tudi za več kot teden nazaj. Prosim uredite!

KEM

Naslov: Relativna atomska masa – Ar in relativna molekulska masa – Mr

Uvodna razlaga, ki jo prepiši v zvezek:

Mase atomov in molekul so premajhne, da bi jih lahko določali s tehtanjem. Zato njihove mase primerjamo z enoto, ki so jo določili znanstveniki (ime relativna – primerjalna masa).

Ta enota je 1/12 mase izotopa ogljika z masnim številom 12, kar pomeni točno 1.

Primer (določanje Ar):   Ar (Mg) = 24,3             Ar (Li)  = 6,7       Ar (O) = 16,0       Brez enote!

Kot vidiš, vrednost Ar poiščeš ob simbolu elementa v periodnem sistemu. Ar je celotno decimalno število, ki je napisano.

Ne smemo pomešati, kaj je masno število (zaokrožena vrednost, kar smo uporabljali pri zgradbi atoma) in kaj je relativna atomska masa.

Primer (določanje Mr):

Mr (H2O)= 18, 02      (odčitamo št. atomov ter pomnožimo z Ar posameznega elementa)

2 .1,01 =2,02               Brez enote!

1 . 16,0 =16,0

________________

18,02

Mr ( Ca(OH)2) = 74, 12     Brez enote!

 1. 40,1 =40,1
 2. 16,0 =32,0
 3. 101 =2,02

_________

74,12

Za vajo izpolnite naloge, ki so v delovnem zvezku na str. 54 (pod naslovom Ar in Mr). Kdor želi, lahko izpolnjuje 3. vajo do konca (nadaljuje se na naslednji strani).

Če imate kakšno vprašanje, mi ga pošljite po mailu v času, ko je na urniku kemija. Tokrat ni potrebno pošiljati posnetkov rešitev.

Uspešno delo vam želim.

KEM

Naslov: Relativna atomska masa – Ar in relativna molekulska masa – Mr

Uvodna razlaga, ki jo prepiši v zvezek:

Mase atomov in molekul so premajhne, da bi jih lahko določali s tehtanjem. Zato njihove mase primerjamo z enoto, ki so jo določili znanstveniki (ime relativna – primerjalna masa).

Ta enota je 1/12 mase izotopa ogljika z masnim številom 12, kar pomeni točno 1.

Primer (določanje Ar):   Ar (Mg) = 24,3             Ar (Li)  = 6,7       Ar (O) = 16,0       Brez enote!

Kot vidiš, vrednost Ar poiščeš ob simbolu elementa v periodnem sistemu. Ar je celotno decimalno število, ki je napisano.

Ne smemo pomešati, kaj je masno število (zaokrožena vrednost, kar smo uporabljali pri zgradbi atoma) in kaj je relativna atomska masa.

Primer (določanje Mr):

Mr (H2O)= 18, 02      (odčitamo št. atomov ter pomnožimo z Ar posameznega elementa)

2 .1,01 =2,02               Brez enote!

1 . 16,0 =16,0

________________

18,02

Mr ( Ca(OH)2) = 74, 12     Brez enote!

 1. 40,1 =40,1
 2. 16,0 =32,0
 3. 101 =2,02

_________

74,12

Za vajo izpolnite naloge, ki so v delovnem zvezku na str. 54 (pod naslovom Ar in Mr). Kdor želi, lahko izpolnjuje 3. vajo do konca (nadaljuje se na naslednji strani).

Če imate kakšno vprašanje, mi ga pošljite po mailu v času, ko je na urniku kemija. Tokrat ni potrebno pošiljati posnetkov rešitev.

Uspešno delo vam želim.

FIZIKA
Tema: MERJENJE PLOŠČINE
 
Nadaljuješ z delom od srede 22.4.
Preveri pravilnost svojih rezultatov v spletni učilnici in ne pozabi izmeriti ploščine svojega podplata.
Zapiskov mi tokrat ni potrebno pošiljati na moj e-mail.

 LUM

Likovna naloga: Motivi iz narave

Nadaljuješ z delom, če še nisi končal.

Za to nalogo pojdi v naravo (lahko samo okoli hiše) in poišči zanimiv motiv ali več motivov (cvetovi, drevesa, žuželke, pokrajina in podobno). Lahko fotografiraš motiv in ga potem prerišeš, lahko pa narišeš po direktnem opazovanju. Rišeš s svinčnikom ali barvicami. Čas izdelave risbe sta dve šolski uri.

FIZIKA
Tema: MERJENJE PLOŠČINE
 
Nadaljuješ z delom od srede 22.4.
Preveri pravilnost svojih rezultatov v spletni učilnici in ne pozabi izmeriti ploščine svojega podplata.
Zapiskov mi tokrat ni potrebno pošiljati na moj e-mail.

  TJA

1. SKUPINA

NAVODILA >>>  KLIK

2. SKUPINA

NAVODILA >>> KLIK

3. SKUPINA

Slušno razumevanje: Free time

1) Pojdi na: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening/free-time

1 Pod sliko in posnetkom klikni Preparation: Reši nalogo.

2 Predvajaj posnetek (pod sliko) in poslušaj.

3 Nato ob ponovnem poslušanju reši nalogi pod posnetkom: Gap fill typing in true or false.

3) Answer the questions:

1 Are you a member of any sports club?

2 What sports do you like doing / watching on TV?

3 What new sports would you like to try?

4 Who is your favourite sports person? Why?

 Napiši odgovore in mi jih pošlji po mailu.

SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

TEMA: PODREDNO ZLOŽENA POVED (UTRJEVANJE)

Prejšnjo uro si ugotovil/a, da je zložena poved lahko sestavljena iz dveh stavkov:

Ker je lepo vreme, grem na sprehod.

GLAVNI STAVEK:  grem na sprehod     

ODVISNI STAVEK:  ker je lepo vreme   (odvisni stavek prepoznaš po vezniku ker)

Ptica rada leti tja, kjer se je izvalila.

GLAVNI STAVEK:  ptica rada leti tja

ODVISNI STAVEK: kjer se je izvalila

Glavni stavek lahko stoji na prvem mestu zložene povedi ali pa na drugem – za odvisnim stavkom.

Delovni zvezek 1. del odpri na strani 74 in reši 6. nalogo.

Nadaljuj z reševanjem 8. naloge na strani 75.

Reši nepopolno definicijo v 9. nalogi in jo prepiši v zvezek.

Reši 11. nalogo na strani 76. Iz naloge prepiši dva primera podredno zložene povedi. Obkroži glavni stavek, podčrtaj odvisni stavek ter v njem obkroži veznik oz. vezniško besedo.

Če boš imel/a težave z reševanjem, me vprašaj.

2. SKUPINA

Tema: Utrjevanje odvisnikov

ZAPIS V ZVEZEK:

NAČINOVNI ODVISNIK

Atlet je tekel po svojih najboljših močeh.

 1.     pov.      ////////////////////////////////////////////////// p.d.n

Enostavčno poved pretvorimo v načinovni odvisnik, kjer je vejica:

               Kako je tekel?

Atlet je tekel, kolikor je mogel hitro.    * kolikor = veznik

     glavni st.      načinovni odvisnik (nač. odv.)

Načinovni odvisnik vsebuje podatek o načinu dejanja iz glavnega stavka. Po njem sprašujemo s kako, na kak način… + povedek glavnega stavka. Vezniki so: kakor, kolikor, kot, da, ne da…

……………………………………………………………………………………………

REŠI NALOGE V DZ 1. DEL:

na str. 102 reši 18. nalogo,

od str. 103 do 105 reši 21., 22. in 23. nalogo.

VSA GRADIVA OD TEGA TEDNA MI POŠLJITE V PREGLED!

TISTI, KI ŠE ČESA NISTE REŠILI IN NAPISALI ZA NAZAJ, POŠLJITE!

3. SKUPINA

UTRJEVANJE ČASOVNEGA ODVISNIKA

 1. V povedih se vprašaj po prislovnem določilu časa in ga podčrtaj, nato pa ga pretvori v časovni odvisnik. Nove povedi zapiši.

Zgled: Med večerjo je pozvonilo.        Medtem ko smo večerjali, je pozvonilo.

 1. d. č. časovni odvisnik         
 1. a) Po končanem delu si bomo oddahnili.
 2. b) Našo prodajalno zapiramo ob 19. uri. c) Ob opazovanju zvezd se je sprostila.
 3. d) Bolna sestrica je zaspala šele proti jutru.
 1. Vstavi vejice.
 1. a) Kadar si žejen moraš piti.
 2. b) Čokolado vlijejo v modele ko se zgosti.
 3. c) Odkar imam novo kolo se počutim varneje.

Ali so vse povedi dvostavčne? Pojasni.

Današnjo snov v celoti prepiši v zvezek in reši naloge. Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

ŠZZ – 1. SKUPINA

Prva skupina izbirnega predmeta Šport za zdravje, pozdravljeni!
Pred začetkom počitnic še ena ura in krajši trening, ki ga, če je le možno, opravite zunaj.
Za vadbo boste potrebovali stopnice, vaje, ki jih morate opraviti pa najdete v povezavi (glej konec maila).
Pred tem preberete priponko in si pred vadbo izmerite vaš srčni utrip v mirovanju (število utripov srca v minuti). Kako ga izračunate, vam piše v priponki, pa vseeno še enkrat: v mirovanju (sede, stoje) štejete število udarcev v 15 sekundah in število pomnožite s 4, da dobite število udarcev v 1 minuti.
Po vadbi boste na enak način še enkrat izmerili vaš srčni utrip. Izmeriti ga morate takoj po vadbi!!
Povzetek:
 • preberete priponko >>> Srce in srčni utrip
 • opravite vaje iz povezave
 • PRED in PO vadbi si izmerite vaš srčni utrip v minuti; ga zapišete!
 • na moj mail do konca tedna pošljete: – število srčnega utripa v mirovanju (pred vadbo) in takoj po končani vadbi                                                                         – napišete, zakaj je pomembno, da utrip po vadbi izmerimo takoj in ne po počitku                                                                 – fotografijo vas med opravljanjem naloge

In da vas opomnim…

Prejšnji teden ste imeli za nalogo, da pošljete fotografijo vaše aktivnosti. Nalogo je v celi skupini opravil le en učenec, pa čeprav je bila to komaj druga zadolžitev v vsem času učenja na daljavo. Čas za pošiljanje jutrišnje naloge je do ponedeljka, 27.4.2020! Ne pozabite, da opravljanje vašega dela beležim in bo del ocene za izbirni predmet, saj je v drugem polletju še nimate. Podrobnejša navodila v zvezi s tem boste dobili po počitnicah.

Naloga res ni težka in tudi veliko časa vam ne bo vzela. Opravite jo resno, saj to zmore vsak med vami, enako velja za pošiljanje. Sploh pa boste lahko potem brez misli na šolo kar nekaj dni. Želim vam, da bodo vaše počitnice res lepe in sproščujoče!!

Učiteljica Petra

ŠZZ – 2. SKUPINA

Za jutrišnjo uro izbirnega predmeta, pa si izberite eno aerobno aktivnost na prostem, ki naj traja eno uro. Nato naredite doma vaje za stabilizacijo trupa. V prilogi vam pošiljam filmček z vajami. Vse skupaj se vam šteje za 2 šolski uri. Lp Dragan
(Skupno 169 obiskov, današnjih obiskov 1)