ŠPO

Naravne oblike gibanja.

 

 

 

CILJI:

o   Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

o   Zadovoljijo potrebo po gibanju.

o   Razvijajo koordinacijo celega telesa.

o   URIJO SPRETNOSTI preskakovanja, poskakovanja

 

AKTIVNOSTI:

ü  Napelji si gumitvist in preskakuj v različnih višinah. (en, dva, tri)

ü  Nariši si ristanc ali lestev in poskakuj na različne načine.

VAJA DELA MOJSTRA- Ko se vrnemo v šolo bomo preverjali uspešnost preskakovanja.C

MATEMATIKA

 

NEZNANI ČLEN

CILJI:

o   Sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 20 (s prehodom).

o   Pozna postopek prehoda čez desetico.

o   Pozna postopek izračuna neznanega člena.

AKTIVNOSTI:

ü  Poišči ali izdelaj kartonček, kjer imaš narisano, kako izračunamo neznani člen.

(Izdelali smo ga v šoli. Če si ga izgubil/a ponovno neredi novega.)

ü  Beri in ponavljaj kako si pri računanju NEZNANEGA ČLENA lahko pomagaš.

odštevam                      odštevam                         odštevam                                            SEŠTEVAM

8+__= 12  128=,   __+6=15   156= , 16-__=9   169=,      ___-4=9    9+4=

SLJ

PISNO SPOROČANJE

 

CILJI:

·      Glasno ali šepetajoče berejo kratko preprosto poved.

·      Vrednotijo razumevanje z ustrezno dopolnjeno besedo oz več besed .

AKTIVNOSTI

ü  Preberi nedokončane povedi. PRILOGA SPODAJ

ü  Smiselno jih dopolni.

ü  Povedi prepiši v zvezek. Upoštevaj kriterije pisanja. Piši s pisanimi črkami.

ü  Ne pozabi na naslov in datum: MOJE POVEDI

 

SPO

SKRBIM ZA ZDRAVJE

ZDRAVA PREHRANA

CILJI:

·         Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja omogoča  rast in razvoj, da jim pomaga ohranjati zdravje.

·         Poznajo pomen raznovrstne prehrane.

 

 

AKTIVNOSTI:

ü  Odpri učbenik za SPO na strani 69.

ü  Preberi stran.

ü  Razmisli kakšna je tvoja prehrana?

ü  V zvezek za SPO napiši naslov ZDRAVA PREHRANA.

ü  Preriši prehrambeno piramido.

 

ZANIMIVO, IZZIVI

https://safe.si/novice/da-ti-ne-bo-dolgcas-ko-si-doma-ostanidoma-nidolgcas

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

DOPOLNI POVEDI:

Natančno preberi in razmisli, kaj lahko zapišeš, da bo poved smiselna.

ü Med počitnicami sem si vzel/a čas za ………

ü Zunaj, na svežem zraku sem največkrat…..

ü Zvečer, pred spanjem sem ……

ü Pogrešal/a sem……

ü Uspelo mi je…..

ü Počutil/a sem se…

ü Želim si, da…….

ü Pomagal/a sem……

 (Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)