2. A 2. B

ANGLEŠČINA

Tema: Šola in šolske potrebščine

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za šolske potrebščine

Poslušaj in ponovi.

Poslušaj in ob ploskanju zlogov ponovi. (1x book, 2x pen-cil, 3x shar-pe-ner)

Poslušaj in ob poskokih zlogov ponovi besedišče.

Poslušaj in zapoj.

Poslušaj in prenesi ustrezno sličico.

Ob koncu klikni »Finish!« in preveri svoj rezultat (»Check my answers«).

 • Iz šolske torbe vzemi 5 šolskih potrebščin. Poimenuj jih!

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Najprej poslušaj, nato pobarvaj.

Uredi si šolsko peresnico!

 

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G

Cilji:

 • Glas g zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Pripravi si zvezek za slovenščino in delovni zvezek za opismenjevanje.
 • Na

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/g  ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka g. Mala pisana črka g zavzame dve vrstici, vendar se piše od srednje vrstice navzdol. V zvezku z medčrtovjem jo pišeš od spodnje vrstice navzdol. Velika pisana črka g pa zavzame kar tri vrstice.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke g.
 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke g in eno vrstico velike pisane črke g.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • Zapiši še sam dve povedi.

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA G

Cilji:

 • Glas g zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka g. Mala pisana črka g zavzame dve vrstici, vendar se piše od srednje vrstice navzdol. V zvezku z medčrtovjem jo pišeš od spodnje vrstice navzdol. Velika pisana črka g pa zavzame kar tri vrstice.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke g.
 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke g in eno vrstico velike pisane črke g.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • Zapiši še sam dve povedi.

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • V zvezek reši besedilne naloge:

Miha si ureja peresnico. Ošilil je 24 barvic in 5 svinčnikov. Koliko pisal je ošilil?

Mama je spekla 58 piškotov. Otroci so pojedli 14 piškotov. Koliko piškotov je ostalo?

Zala zbira frnikole. Prijateljica Mojca ji je dala 12 frnikol. Sedaj jih ima 78. Koliko frnikol je imela Zala najprej?

 • Reši naloge v SDZ3/ stran 27.

Rešene naloge posreduj učiteljici.

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • V zvezek reši besedilne naloge:

Miha si ureja peresnico. Ošilil je 24 barvic in 5 svinčnikov. Koliko pisal je ošilil?

Mama je spekla 58 piškotov. Otroci so pojedli 14 piškotov. Koliko piškotov je ostalo?

Zala zbira frnikole. Prijateljica Mojca ji je dala 12 frnikol. Sedaj jih ima 78. Koliko frnikol je imela Zala najprej?

 • Reši naloge v SDZ3/ stran 27.

Rešene naloge posreduj učiteljici.

SPOZNAVANJE OKOLJA

GIBANJE

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Zna uporabiti nekatere pripomočke za gibanje.

Naloga:

 • V zvezek za spoznavanje okolja napiši na sredino lista GIBANJE. Okoli te besede zapiši čim več besed, ki te spomnijo na gibanje.
 • Ali se gibajo samo osebe? Ali se lahko giba tudi predmet? Kako?
 • Odpri učbenik za spoznavanje okolja na strani 71. Na sliki si poglej katere osebe se gibajo. Če se nekaj ne giba, pravimo, da miruje.

ZAPIS V ZVEZEK:

POTISKA                                           VLEČE

 • Tudi sam poskusi igračo vleči in potiskati. Kaj ti je lažje? Zakaj?

SPOZNAVANJE OKOLJA

GIBANJE

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Zna uporabiti nekatere pripomočke za gibanje.

Naloga:

 • V zvezek za spoznavanje okolja napiši na sredino lista GIBANJE. Okoli te besede zapiši čim več besed, ki te spomnijo na gibanje.
 • Ali se gibajo samo osebe? Ali se lahko giba tudi predmet? Kako?
 • Odpri učbenik za spoznavanje okolja na strani 71. Na sliki si poglej katere osebe se gibajo. Če se nekaj ne giba, pravimo, da miruje.

ZAPIS V ZVEZEK:

POTISKA                                           VLEČE

 • Tudi sam poskusi igračo vleči in potiskati. Kaj ti je lažje? Zakaj?

ŠPORT

IGRE Z ŽOGO

Cilji:

 • Razvija osnovno motoriko.
 • Razvija spretnost pri vodenju in ustavljanju žoge.
 • Razvija dobre medsebojne odnose.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje.
 • Z bratcem, sestro, starši zaigraj tvojo najljubšo igro z žogo. Pri tem pazi, da žogo pravilno ujameš, vržeš, ustaviš z nogo,…
 • Uživajte pri igri.

ŠPORT

IGRE Z ŽOGO

Cilji:

 • Razvija osnovno motoriko.
 • Razvija spretnost pri vodenju in ustavljanju žoge.
 • Razvija dobre medsebojne odnose.

Naloga:

 • Primerno ogrej telo.
 • Naredi gimnastične vaje.
 • Z bratcem, sestro, starši zaigraj tvojo najljubšo igro z žogo. Pri tem pazi, da žogo pravilno ujameš, vržeš, ustaviš z nogo,…
 • Uživajte pri igri.

 

(Skupno 248 obiskov, današnjih obiskov 1)