1. ura SLJ

Prejšnjo uro SLJ smo se naučili pisati prošnjo. Danes gremo na novo snov, in sicer boste spoznali ZAHVALO.

Ustno odgovori na vprašanja, ki so v DZ pri 2. nalogi, na strani 82. Dopolni 3. nalogo, na strani 82.

Razmisli, kaj te naloga sprašuje na naslednji strani, pri 4. nalogi. Ustno odgovori Neži in Filipu.

Dokončaj dopolni in pomni.

 • Pošlji mi dopolnjeno nalogo Dopolni in pomni.

 

 1. ura MAT

Danes boste utrjevali besedilne naloge.

Pazi: naloge dobro preberi, podčrtaj pomembne podatke, lahko si kaj narišeš. Tudi, če ne boš naloge pri prvem branju razumel/-a, ne obupaj, vztrajaj. Zagotovo boš prišel/-a do rešitve.

V DZ na strani 87 reši 1. nalogo in na strani 88 reši 5., 6., 7. in 8. nalogo.

 • Napiši mi, pri kateri nalogi si imel največ težav (če si jih sploh imel/-a).

 

 1. ura GUM

Izberi si 3 pesmi, ki smo se jih letos naučili. Za vsako pesem v zvezek zapiši:

 • naslov pesmi,
 • avtorja besedila,
 • avtorja melodije,
 • taktovski način,
 • iz prve vrste izpiše note (c, d, e, f, g, a h, c) po vrsti.

DRUŽBA

Učenec se seznani z načinom dela. Zna izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem časovnem traku.

Raziskujem preteklost – navodila za delo (priprava na ocenjevanje)

 1. Najprej navodila za tvojo mini raziskovalno nalogo.
 2. Lahko pišeš na liste ali v zvezek z nalivnikom, lahko pa v Wordov dokument na računalnik.

Tvoja mini raziskava mora vsebovati:

      Naslovno stran, na kateri napišeš:

 • ime osnovne šole,
 • vrsta naloge (MINI RAZISKAVA)
 • naslov (npr. TELEFON OD PRETEKLOSTI DO DANES)
 • ime in priimek ter razred,
 • kraj in datum (naj bosta ločena z vejico)
 1. Uvodna stran

V nekaj povedih napišeš, kaj si o tem predmetu že vedel, kaj si si želel izvedeti in zakaj si ga izbral. Lahko tudi, kako si se lotil dela in kako je seminarska naloga nastajala.

 1. Glavni del

Pomagaj si s pomembnimi podatki, ki si jih že izpisal.

Natančno opiši svoj izbrani predmet: začetki, spremembe skozi čas, predmet danes in v prihodnosti.

Piši v odstavkih.

Lahko vključiš tudi slike, risbe, tabele, grafe,…

 1. Zaključek

Napiši, kaj si se novega naučil in kako si se počutil kot mladi raziskovalec, kaj ti je dobro uspelo, kje si imel težave.

Na dnu zadnje strani navedi vse vire, ki si jih uporabljal (npr. naslove knjig, spletno stran, ustne vire – ljudje, ki so ti kaj povedali, vire fotografij …)

Svojo mini raziskavo mi pošlji do 25. 5. 2020, ko jo bom ocenila.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • bo izbrani predmet opisan kronološko – od začetkov do danes in še v prihodnosti (tvoja predvidevanja);
 • bo tvoja mini raziskava imela ustrezno obliko (naslovna stran, uvodna stran, glavni del, zaključek);
 • bo napisano s tvojimi povedmi (ne bo dobesedno prepisano iz spleta, knjig);
 • bodo navedeni vsi viri;
 • bo naloga pravočasno oddana (do 25. 5. 2020).

Če potrebuješ še kakšno pojasnilo ali kakšen nasvet, se lahko  kadarkoli posvetuješ z mano.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec razlikuje med rastlinami s cvetovi in brez njih. Prepozna najpogostejše vrste rastlin v okolju. Ve, da rastline s cvetovi oprašujejo veter, žuželke, ptiči.

RASTLINE S CVETOVI

 1. Danes boš več izvedel-a o rastlinah s cvetovi. Imenujemo jih tudi SEMENKE, saj se iz cvetov razvijejo semena.
 2. Za začetek si poglej filma na interaktivnem gradivu za NIT. Našel ga boš pod naslednjim naslovom:

 1. Cvetovi so različnih oblik, barv in velikosti. Imajo tudi različen vonj. Glavni namen barvnih

cvetov je, da privabljajo žuželke. Žuželke so pomembne za oprašitev rastline.

4. Vse rastline pa nimajo barvnih cvetov (na primer trave). Te oprašuje veter, nekatere tudi

 1. OPRAŠITVI sledi OPLODITEV. Iz cveta se razvije SEME.

 

 1. Zapiši v zvezek za NIT in si zapomni:

                                          RASTLINE S CVETOVI

 

 1. Na kopnem prevladujejo rastline s cvetovi, iz katerih se razvijejo semena. Take rastline imenujemo SEMENKE.
 1. Cvetovi so lahko zelo barviti, prijetnih vonjav in različnih oblik, zato privabljajo žuželke, kot so metulji, čebele in čmrlji in druge živali. Take rastline imenujemo ŽUŽKOCVETKE.
 1. Nekatere rastline nimajo barvitih cvetov in jih ne oprašujejo živali. Take rastline so trave, ki jih oprašuje veter, zato jim pravimo VETROCVETKE.
 1. Opraševalci prenesejo cvetni prah s prašnikov enega cveta na pestič drugega cveta. To je oprašitev. 

Oprašitvi sledi oploditev.  Iz cveta se razvije plod. V plodu nastanejo semena.

 1. Rastline s cvetovi oprašujejo:
 • žuželke,
 • veter,
 • voda.

 

 1. Ko boš šel v naravo, si dobro oglej rastline s cvetovi. Poznaš njihova imena? Znaš poimenovati vse njene dele? Povonjaj jo.
 2. Prosim te, da narišeš 3 rastline s cvetovi v zvezek in zapišeš njihova imena.

Si že slišal za rastline mesojedke ? Oglej si filmček in izvedel boš marsikaj zanimivega

 1. o teh rastlinah.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5ky1DPaD3Y

 1. Si že bil v parku cvetja Mozirskem gaju ?    Oglej si posnetek in uživaj v spomladanskem cvetju.

https://www.youtube.com/watch?v=E6rweV1QgrI

(Skupno 529 obiskov, današnjih obiskov 1)