7. A 7. B

 SLJ

NAŠLI SO SKUPNI JEZIK

Danes boš pri delu uporabljal spletni DZ/ 2. del. Pojdi na spletni naslov www.iRokus

nato nadaljuj na www.iRokus – poučujem interaktivno. Registriraj se (če se še nisi) s pomočjo registracijskega obrazca za učenca. V Zbirki poišči svoj DZ: Slovenščina za vsak dan 7; Samostojni delovni zvezek, 2. del – IZDAJA S PLUSOM.

V poglavju z naslovom Našli so skupni jezik, bomo razmišljali o tem, kako se pogovoriti s sogovorcem, ki ima drugačno mnenje.

Na 6. strani si oglej 1. nalogo in razmisli, kaj delajo osebe na fotografiji. Pri 2. nalogi si oglej shemo  in jo prepiši v zvezek. Pravilne oziroma popravljene trditve pod shemo prav tako prepiši v zvezek.

Na vprašanja pri 3., 4. in 5. nalogi si odgovori ustno.

Prepiši 6. nalogo na straneh 7 – 8 in odgovori na vprašanja.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

 LUM

Likovna naloga: Inicialka

Beseda inicialka izhaja iz latinske besede initialis kar pomeni začeten. Inicialka je posebno lepo oblikovana in okrašena črka, ki se ponavadi uporabi kot prva črka kakšnega besedila (razne listine in uradni dokumenti) ali poglavja v knjigi. Največ takih inicialk je nastalo v srednjem veku, ko so knjige pisali in prepisovali ročno v samostanih po svetu in tudi na območju današnje Slovenije (samostani Bistra, Pleterje, Žiče). Na spletu poišči razne inicialke, ki predstavljajo veliko kulturno dediščino (v Google vtipkaj inicialka ali initial letter).

Na podlagi opazovanj samostojno oblikuj svojo inicialko. Lahko jo narišeš po opazovanju starih inicialk, lahko jo oblikuješ zelo moderno. Pri okraševanju bodi izviren, uporabi razne vzorce (geometrijske, rastlinske, živalske). Črko si izbereš sam. Barvaš lahko s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si     Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

NARAVOSLOVJE

Spužve – predstavitev preko videokonference

 • Ob 11.00 uri se srečamo na videokonferenci preko aplikacije Zoom. Dogovorili se bomo glede preverjanja znanja in imeli predstavitev o spužvah.
 • V zvezek si prepišite povzetek o spužvah, ki ga najdete v prilogi (če imate možnost tiskanja, si lahko natisnete). Iz slikovne priloge si izrežite fotografiji spužev (spužva žveplenjača, uporabna spužva), prilepite v zvezek, poimenujte. Če nimate možnosti tiskanja, si narišite in pobarvajte. >>> KLIK

 GEO

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VZHODNE AZIJE

NAVODILA >>> KLIK

 TJA

Utrjevanje

Nalogo si lahko prepišeš v zvezek, jo rešiš, poslikaš in pošlješ v pregled. Lahko jo pa rešuješ v Wordovem dokumentu, ki si ga prejel po mailu in mi ga pošlješ v pregled.

Pri vsaki iztočnici zapiši 3 stvari po angleško. Prvi primer je že dan.

 

Name: Date:

 

NAME 3 THINGS…

1 … that make you happy: a good book, a snowy day, a game of cards

2 … you can’t buy with money:

3 … you are afraid of:

4 … you like about you:

5 … you like about English:

6 … to annoy a teacher:

7 … your parents would never allow you to do:

8 … you hate about others:

9 … you can do in winter:

10 … you would like to get for your birthday:

11 … you would never do:

12 … that are yellow:

13 … that end in y:

14 … that need electricity:

15 … you can wear in summer:

16 … that often happen on 31 December:

17 … you need for studying:

18 … to do before you go to bed:

19… that are healthy:

20 … that make you sad:

 

SLOVENŠČINA

TEMA: SPOROČEVALEC, PREJEMNIK

Odpri delovni zvezek 2. del na strani 6. Če imaš delovni zvezek v šoli, odpri interaktivni učbenik www.iRokus.si. (v interaktivni učbenik vstopaš tako, da pri prijavi vpišeš svoj mail in geslo, s katerim boš vstopal/a ob vsaki prijavi; med gradivi poiščeš Slovenščina za vsak dan 7  – IZDAJA S PLUSOM – Samostojni delovni zvezek – 2. del)

Natančno si oglej fotografije v 1. nalogi, nato pa še shemo v 2. nalogi.

V zvezek (jezikovni pouk) napiši naslov SPOROČEVALEC IN PREJEMNIK, nato pa shemo (2. naloga) prepiši v zvezek. Nadaljuj z reševanjem 2. naloge.

 1. nalogo reši s pomočjo fotografij v 1. nalogi.

Nadaljuj z reševanjem 4. naloge na strani 7.

Nato razmisli o odgovorih na vprašanja v 5. nalogi.

Reši 6. nalogo na straneh 7. in 8.

Razmisli o odgovorih na vprašanja 7. naloge.

ŽELIM TI USPEŠNO REŠEVANJE.

 ZGO

Utrjevanje s pomočjo delovnega lista za ustno preverjanje z naslovom Koliko smo si zapomnili o Rimu, naloženo v SU https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=4431, poglavje 7.

 TJA

Go to: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/how-make-perfect-omelette

 1. Najprej reši pripravljalno nalogo »PREPARATION«
 2. Nato si oglej video in reši še naloge pod videom.

Po potrebi lahko slišano besedilo tudi prebereš pod »TRANSCRIPT«.

 1. Eno jutro si pripravi omleto po zgornjem receptu za zajtrk (*ni obvezno).

ŠPORT 

DEKLICE

Da po dnevih počitniškega ugodja ne bo pretežko spet začeti z delom, vam za prvo uro v novem tednu dajem možnost, da si za uro ŠPO gibalno aktivnost izberete same. Izbirate lahko med igrami, ki sem vam jih pošiljala v preteklih tednih (gumitvist, ristanc, Kače in lestve, Človek ne jezi se, Laserski žarki..), lahko ponovite koreografijo plesa ali pa si izberete aktivnost v naravi. Pogoj je:

 • da vaša aktivnost traja vsaj eno šolsko uro in
 • da je ne pozabite vpisati v tabelo za prihajajoči teden (Dnevnik športnih aktivnosti 7, ki ga imate v priponki). >>> Dnevnik športnih aktivnosti7

Tudi v prihodnje bom vaše delo spremljala preko tabel, ki mi jih pošiljate. Večkrat sem že omenila in vas opozorila, da bodo vaše aktivnosti del zaključne ocene pri predmetu ŠPO, zato prosim ne pozabljajte na pošiljanje tabel in predvsem na to, da vanje vpisujete naloge za vaš pouk. Kar naredite dodatno, je seveda samo plus, predvsem za vaše dobro počutje in zdravje. Torej, tabele preteklih tednov so pregledane (vaše aktivnosti ali ste tabele redno pošiljale, opravljale naloge za ŠPO…), vi pa poskrbite, da bo vaše delo uspešno tudi v prihodnje s tem pa boste skrbele tudi in predvsem za to, da se boste počutile dobro in ohranjale zdravje.

P.s. Ker bo tudi v prihodnje naše delo iz razlogov varnosti omejeno na le določene aktivnosti, se bodo le-te najbrž tudi nekoliko ponavljale. Da bo naše delo teklo bolje in čim manj suhoparno, mi tiste, ki želite, do vaše naslednje ure sporočite predloge za naloge, ki bi jih želele opravljati pri urah ŠPO v naslednjih tednih. Prav vsem najbrž ne bo možno ugoditi, prav gotovo pa lahko najdemo neko srednjo pot, z željo, da bi se gibale veliiiiko 🙂

Lepo začnite nov teden!

Učiteljica Petra

DEČKI

Ker je pa počitnic konec, vam pošiljam navodila za jutrišnjo uro športa. Ta bo namenjena atletiki oziroma povečanju vaše osnovne vzdržljivosti. V uvodnem delu se najprej ogrejte z lahkotnim tekom, ki naj traja 10 minut. Nato naredite gimnastične vaje za splošno ogrevanje. Po tem naredite vaje šole teka / skipingi, hopsanja, atletski poskoki, zametavanja, škarijce…) Po tem pa naredite še 5 x 2 minute teka, ki naj bo hitrejši od ogrevanja. Pavza med posamezno ponovitvijo je 1,5 minute. Po aktivnosti se dobro raztegnite in popijte veliko tekočine. Dragan

 NI1

Počitnic je konec in mi nadaljujemo z delom na daljavo.
Jutri bomo uro izvedli preko ZOOM konference (ob 10.00), ker bi vam rada razložila rabo nedoločnega člena v tožilniku. Pri sebi imej učbenik in delovni zvezek Maximal 1.

 

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)