2. A 2. B

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • Danes bo ura matematike potekala na našem srečanju preko Zooma. Dobimo se ob 15.00. Pripravi si delovni zvezek za matematiko, karo zvezek in peresnico.

MATEMATIKA

RAČUNAM DO 100

Cilji:

 • Sešteva in odšteva v obsegu do 100, vključno s številom 0, brez prehoda.
 • Uporablja računske operacije pri reševanju problemov.

Naloga:

 • Odpri delovni zvezek za matematiko na strani 30.
 • Reši besedilne naloge.
 • V zvezek za matematiko napiši dve svoji besedilni nalogi in ju reši.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J

Cilji:

 • Glas j zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka d. Mala pisana črka b zavzame dve vrstici.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke j.
 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke j in eno vrstico velike pisane črke j.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • Zapiši še dve povedi sam.

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

SLOVENSKI JEZIK

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA J  

Cilji:

 • Glas j zapisuje z malo in veliko pisano črko po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.
 • Pri pisanju upošteva in utrjuje smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke, ki piše in roke, ki ne piše, pravilno držo pisala.
 • Prepiše besede s pisanimi črkami.
 • Bere povedi napisane s pisanimi črkami.

Naloga:

 • Pripravi si zvezek za slovenščino in delovni zvezek za opismenjevanje.
 • Na

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/j  ali

https://nasaulica.si/datoteke/Prikaz_pisanja_crk/story_html5.html si oglej, kako se piše mala in velika pisana črka d. Mala pisana črka b zavzame dve vrstici.

 • Odpri zvezek za opismenjevanje (DZO 2), str. 110, 111 ter vadi male in velike pisane črke j.
 • V zvezek napiši eno vrstico male pisane črke j in eno vrstico velike pisane črke j.
 • Preberi spodnje besede ter povedi in jih prepiši v zvezek.

 • Zapiši še dve povedi sam.

Zapis iz zvezka fotografiraj in posreduj učiteljici.

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO DELUJE?

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Eksperimentira in napovedujejo.
 • Usmerjeno opazuje, uporablja več čutil, opazovano nariše in napiše.

Naloga:

 • Kako delujejo igrače?

Med svojimi igračami si izberi igračo:

 • Poimenuj jo,
 • prikaži delovanje in opiši, kako deluje.
 • Če znaš, poimenuj še sestavne dele.
 • Ali se vse igrače gibajo?

Ali se gibajo na enak način?

Ali se gibljejo vsi sestavni deli posamezne igrače?

 • Oglej si kaj vse delajo delovni stroji:

https://www.youtube.com/watch?v=LFaSDHDcNQI

 • V zvezek nariši:

 

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO DELUJE?

Cilji:

 • Zna natančno opazovati, opisati in poimenovati delovanje in gibanje tehničnih naprav in vozil ter njihovih delov.
 • Eksperimentira in napovedujejo.
 • Usmerjeno opazuje, uporablja več čutil, opazovano nariše in napiše.

Naloga:

 • Kako delujejo igrače?

Med svojimi igračami si izberi igračo:

 • Poimenuj jo,
 • prikaži delovanje in opiši, kako deluje.
 • Če znaš, poimenuj še sestavne dele.
 • Ali se vse igrače gibajo?

Ali se gibajo na enak način?

Ali se gibljejo vsi sestavni deli posamezne igrače?

 • Oglej si kaj vse delajo delovni stroji:

https://www.youtube.com/watch?v=LFaSDHDcNQI

 • V zvezek nariši:

GLASBENA UMETNOST

OTROŠKE PLESNE IGRE

Cilji:

 • Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.
 • Razvija sposobnost poslušanja in koncentracije.
 • Ponovi naučene se  plese in pesmi.

Naloga:

Odkar se učimo od doma, smo se naučili že kar nekaj plesov. Skušaj se jih spomniti in jih ponovi. V pomoč ti naj bodo posnetki:

https://www.youtube.com/watch?v=mtxLdsuIMFo

https://www.youtube.com/watch?v=aRpLZvYYYhA

https://www.youtube.com/watch?v=D2vN2G7lumw

 

GLASBENA UMETNOST

OTROŠKE PLESNE IGRE

Cilji:

 • Razvija gibalne in ritmične sposobnosti.
 • Razvija sposobnost poslušanja in koncentracije.
 • Ponovi naučene se  plese in pesmi.

Naloga:

Odkar se učimo od doma, smo se naučili že kar nekaj plesov. Skušaj se jih spomniti in jih ponovi. V pomoč ti naj bodo posnetki:

https://www.youtube.com/watch?v=mtxLdsuIMFo

https://www.youtube.com/watch?v=aRpLZvYYYhA

https://www.youtube.com/watch?v=D2vN2G7lumw

ANGLEŠČINA

Tema: Prevozna sredstva

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za prevozna sredstva

Zapoj že poznano pesmico.

 • V zvezku poišči narisana prevozna sredstva. Poimenuj jih!
 • Pesmica o prevoznih sredstvih: TRANSPORTATION SONG

Poslušaj novo pesmico. Ob ponovnem poslušanju poskusi pripevati.

( subway…podzemna železnica)

 • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: VOZILA

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

Če najdeš še kakšno pesmico o prometu mi pošlji njen naslov!

ANGLEŠČINA

Tema: Šola in šolske potrebščine

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za šolske potrebščine

Poslušaj in ponovi.

Poslušaj in ob ploskanju zlogov ponovi. (1x book, 2x pen-cil, 3x shar-pe-ner)

Poslušaj in ob poskokih zlogov ponovi besedišče.

Poslušaj in zapoj.

Poslušaj in prenesi ustrezno sličico.

Ob koncu klikni »Finish!« in preveri svoj rezultat (»Check my answers«).

 • Iz šolske torbe vzemi 5 šolskih potrebščin. Poimenuj jih!

Poslušaj, nato pa slike prenesi v ustrezna polja.

Najprej poslušaj, nato pobarvaj.

Uredi si šolsko peresnico!

 

(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov 1)