4. A 4. B

 TJA

Vadenje: kviz

Pojdi na kahoot.it in vtipkaj PIN: 0352568. Vpiši svoje ime in začetnico priimka, ne drugega vzdevka! Rešuj kviz (na telefonu ali računalniku). Lahko rešuješ večkrat, svojemu imenu dodaj številko (npr. matejat1, matejat2…). Kviz se zapre ob 20.00.

 TJA

Kviz Kahoot

Pojdi na kahoot.it. Vtipkaj PIN: 08202346, vpiši se s svojim imenom in začetnico priimka (npr. matejat). Kviz rešuješ samo enkrat. Pred vsakim vprašanjem dobro premisli, vprašanja niso časovno omejena. Kviz je odprt od 9. 00 do 10. 00.

MATEMATIKA

Merjenje mase – kilogram, tona

Učenec spozna standardno mersko enoto za maso kg. Pretvarja količine med enotami

(t, kg, dag, g).

 1. Razmisli, kateri predmeti imajo maso 1 kilogram, ki jo krajše zapišemo s kratico Pobrskaj po shrambi in poglej na embalažo. Na katerih sestavinah piše 1 kg?
 1. Najbrž si ugotovil, da je to škatla soli, vrečka z moko … Če boš stehtal-a 1 liter vode, boš ugotovil-a, da tudi ta tehta 1 kg.
 1. Največja enota za merjenje mase je tona, ki jo krajše zapišemo s črko t.
 1. V zvezek za MAT (kar pod včerajšnji zapis) in si zapomni:

Pri pretvarjanju mase si lahko pomagaš s spodnjo tabelo na enak način kot si si pomagal- a pri pretvarjanju enot za dolžino (km, m, dm, cm):

t kg dag g

Primeri reševanja s pomočjo tabele (prepiši jih v zvezek):

 • 803 g = _______dag _____g

 

t kg dag g
8 0 3

 

803 g = 80 dag 3 g

 

 

 1. 2316 g = ____kg ____dag __g

 

t kg dag g
2 3 1 6

2316 g = 2 kg 31 dag 6 g

 • 748 dag = _______kg _____dag
t kg dag g
7 4 8

2316 g =  7 kg 48 dag

 • 3 t 56 kg = ______kg
t kg dag g
3 0 5 6

3 t 56 kg = 3056 kg

 1. Reši naloge v DZ, 4. del:
 • 16 – 1. naloga
 • 17 – 2. in 3. naloga
 • 18 – 1. naloga
 1. Fotografiraj opravljeno delo in mi ga pošlji, da pregledam.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Rastline s cvetovi

Učenec:

 • razlikuje med rastlinami s cvetovi in brez njih.
 • Prepozna najpogostejše vrste rastlin v okolju.
 • Ve, da rastline s cvetovi oprašujejo veter, žuželke, ptiči.
 1. Danes boš več izvedel-a o rastlinah s cvetovi. Imenujemo jih tudi SEMENKE, saj se iz cvetov razvijejo semena.
 1. Za začetek si poglej filma na Radovednih pet na interaktivnem gradivu za NIT na strani 5-6 in 5-7.
 1. Cvetovi so različnih oblik, barv in velikosti. Imajo tudi različen vonj. Glavni namen barvnih cvetov je, da privabljajo žuželke. Žuželke so pomembne za oprašitev rastline.
 2. Vse rastline pa nimajo barvnih cvetov (na primer trave). Te oprašuje veter, nekatere tudi voda.
 3. Oprašitvi sledi OPLODITEV. Iz cveta se razvije SEME.
 4. Zapiši v zvezek za NIT in si zapomni:

  Tabelska slika:

  RASTLINE S CVETOVI

  Na kopnem prevladujejo rastline s cvetovi, iz katerih se razvijejo semena. Takšne rastline zato imenujemo SEMENKE.

  Cvetovi so lahko zelo barviti ali pa tudi ne.

  Oprašujejo jih:

  • žuželke,
  • veter,
  • voda.

  Ko boš šel v naravo, si dobro oglej kakšno rastlino s cvetom. Poznaš njeno ime? Znaš poimenovati vse njene dele? Povonjaj jo. Lahko jo narišeš v zvezek.

SLOVENŠČINA

Učenec se znajde na spletni strani www.itis.si – poišče ustrezne telefonske številke. Razvija digitalno pismenost.

Katere podatke vsebuje telefonski imenik?

Delo na daljavo – branje, razlaga, pisanje, opazovanje, delo z računalnikom

Individualno delo

Spletni telefonski imenik, računalnik, DZ 2.del, str. 102-103

 1. Si že kdaj uporabljal-a TELEFONSKI IMENIK SLOVENIJE (TIS)? V njem najdemo vse telefonske številke telefonskih naročnikov. Urejen je po abecedi priimkov.
 1. Telefonski imenik Slovenije lahko uporabljamo v različnih oblikah:
 • v knjigi,
 • na zgoščenki,
 • na spletni strani
 1. Klikni na povezavo za spletni telefonski imenik: www.itis.si

S pomočjo vrstice, ki jo vidiš zgoraj boš poiskal štiri telefonske številke – glej DZ za SLJ, 2. del, stran 102 in 103/ 3. in 6. naloga.

V prvi predalček vpisuj ime ustanove, v drugega pa kraj, kjer je ta ustanova.

Nato klikni lupo in pokazala se ti bo telefonska številka izbrane ustanove.

 1. Ti je uspelo? Fotografiraj opravljeni nalogi in mi ju pošlji, da preverim, če si poiskal prave telefonske številke.

MATEMATIKA

Sklepanje iz množine v enoto

Učenci

 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog.
 • Rešijo problem, ki zahteva zbiranje in urejanje podatkov, njihovo predstavitev ter branje in interpretacijo.
 • Izpolnijo tabele.
 • Sklepajo iz enote na množino in obratno.

PREGLEJ REŠITVE VČERAJŠNJIH NALOG:

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • Ena čokolada stane 3 €.
 • Štirje otroci = 4 · 3 €

ODGOVOR:

Jakob bi plačal 12 €.

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • Ena guma 5 minut.
 • Avto ima štiri gume = 4 · 5 min

ODGOVOR:

Vulkanizer porabi za en avto 20 minut.

 1. naloga

SKLEPANJE:

 • En dan 10 minut.
 • Na teden 5 dni = 5 · 10 min

ODGOVOR:

V enem tednu porabi za hojo 50 minut.

 

Število dni 1 2 6 7 10 18 30
Račun 1 · 10 2 · 10 6 · 10 7 · 10 10 ·10 18 · 10 30 · 10
Porabljen čas

 

10 min

 

20min

 

1 h

1h 10 min 1h 40 min 180 min ali 3 h

300 min ali

5 h

 1. Tudi danes bo iz primera razvidno, kaj pomeni sklepanje iz množine v enoto. Sam-a si že ugotovil-a, da gre za obratno pot kot včeraj.

PRVI PRIMER:

 1. En slikopleskar porabi za pleskanje ene učilnice 12 ur.

Koliko časa bi pleskali trije slikopleskarji?

SKLEPANJE:

 • En slikopleskar porabi 12 ur.
 • Trije porabijo 3x manj = 12 ur : 3

ODGOVOR:

Trije slikopleskarji porabijo 4 ure, da prepleskajo eno učilnico.

Število pleskarjev 1 2 3 4 6 12
Porabljene ure 12 6 4 3 2 1

DRUGI PRIMER:

Filip s skirojem v 45 minutah prevozi 9 krogov okoli parka.

Koliko časa porabi, da prevozi en krog?

SKLEPANJE:

 • V 45 minutah prevozi 9 krogov .
 • 45 min : 9

ODGOVOR:

En krog okoli parka prevozi v  5 minutah.

 1. Na podoben način samostojno reši naslednji nalogi.

Tabelska slika:

Sklepanje iz množine v enoto

 

 1. Naloga

Za sedem litrov motornega olja plačaš 49 €.

Koliko stane en liter motornega olja?

SKLEPANJE:

ODGOVOR:_____________________________________________

 

 1. naloga

Gospa Kovač je plačala 86 € za ekskurzijo za svoja dva otroka.

Koliko je ekskurzija stala za enega otroka?

SKLEPANJE:

ODGOVOR:_____________________________________________

 1. naloga

Goveja juha se kuha eno uro in pol.

Kako dolgo se kuha juha, če je v kuhinji pet kuharic.

SKLEPANJE:

ODGOVOR:_____________________________________________
 

DRUŽBA

Raziskujem preteklost (priprava na ocenjevanje)

Učenec izdela in kronološko prikaže dogodke iz preteklosti v časovnem zaporedju.

Nadaljuj z mini raziskavo in jo oddaj do 13. 5. 2020.

DRUŽBA

Raziskujem preteklost (priprava na ocenjevanje)

Učenci:

 • Izdelajo in kronološko prikažejo dogodke iz preteklosti v časovnem zaporedju.

Seminarsko nalogo oddaj do 13. 5. 2020.

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – ljudski plesi

Učenec poglablja nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe -domoljubna vzgoja. Oblikuje si pozitiven odnos do nacionalne glasbene dediščine.

Uporablja glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.

 1. PLES (gibanje ob glasbi) je:
 • umetnost,
 • zabava,
 • sprostitev,
 • šport,
 • rekreacija,
 • govorica telesa,…
 1. Vrste plesov:
 • ljudski (folklora),
 • družabni
  • standardni (dunajski in angleški valček, tango, slowfox, quickstep, polka, foxtrot)
  • latinsko-ameriški (samba, rumba, cha-cha-cha, salsa,…)
 • balet (odrska izvedba umetniškega dela),
 • orientalski (trebušni),
 • sodobni (npr. hiphop),
 • disco,
 • show plesi,…
 1. Zapiši v zvezek:

LJUDSKI PLESI

(folklora)

Spadajo med kulturno dediščino. Folklorni plesi so plesi, značilni za posamezno deželo. Plesali so jih ob različnih dogodkih (koline, žetev, trgatev, snubitev…).

GLASBENA UMETNOST

Slovensko ljudsko izročilo – ljudski plesi

Učenci:

 • Učenci poglabljajo nacionalno identiteto prek slovenske ljudske glasbe – domoljubna vzgoja.
 • Oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne glasbene dediščine.
 • Izvajajo rajalne igre, plese ter slovenske ljudske plese.
 • Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.
 • Uporabljajo glasbene pojme: ljudska in umetna glasba, ljudska glasbila.
 • Vrednotijo svoje delo.
 1. PLES (gibanje ob glasbi) je:
 • umetnost,
 • zabava,
 • sprostitev,
 • šport,
 • rekreacija,
 • govorica telesa,…
 1. Vrste plesov:
 • ljudski (folklorna),
 • družabni
  • standardni (dunajski in angleški valček, tango, slowfox, quickstep, polka, foxtrot)
  • latinsko-ameriški (samba, rumba, cha-cha-cha, salsa,…)
 • balet (odrska izvedba umetniškega dela),
 • orientalski (trebušni),
 • sodobni (hiphop),
 • disco,
 • show plesi,…

Tabelska slika:

LJUDSKI PLESI

(folklora)

 • spadajo med kulturno dediščino,
 • ples, ki je značilen za posamezno deželo,
 • plesali so jih ob različnih dogodkih (koline, žetev, trgatev, snubitev…).

 NEMŠČINA (NIP)

Sedaj že dobro poznaš domače živali. Na vrsti so divje živali.

V zvezek napiši naslov: TIERE IM ZOO/tire im co/ živali v živalskem vrtu

Spoznal/a boš divje živali.

Večkrat si poglej spodnji posnetek in ponavljaj živali.

Ničesar ne rabiš pisati v zvezek. https://www.youtube.com/watch?v=OwrEtJj-0aM

Sedaj pa prisluhni še pesmici o krokodilu: https://www.youtube.com/watch?v=wcibw-m8tRk

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)