ŠPO

NARAVNE OBLIKE GIBANJA

CILJI:

·         Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

·         Zadovoljijo potrebo po gibanju.

·         Razvijajo koordinacijo celega telesa.

·         Ustrezno ravnajo z različni športnimi pripomočki. (prosta izbira)

AKTIVNOST:

ü  Izkoristi lep dan v naravi, z gibalnimi aktivnostmi, ki so ti najlubše.(sprehodi v g ozdu, teki, igra z žogo, kolebnica, gumitvist, zbijanje kamenčkov..)

ü  Pomoč pri spomladanskih opravilih okoli hiše.C

ü  LONČKI SE IGRAJO CJ.

 

MAT

RAČUNAM DO 20

 

 

CILJI:

·         Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 20.

AKTIVNOSTI:

ü  V delovnem zvezku Novi prijatelj, reši naloge na strani 30 in 31.

 

SLJ- SLJ

NOVA ČRKA

P

CILJI:

1.     Pravilno izgovarjajo glas P in ga zapišejo z veliko tiskano črko P po dogovorjeni smeri, obliki in velikosti.

2.     Pri pisanju upoštevajo in utrjujejo smer pisanja, pravilno držo telesa, položaj roke ki piše in ki ne piše, pravilno držo pisala.

 

AKTIVNOST:

ü  DANES BOŠ SPOZNAL NOVO VELIKO TISKANO ČRKO P. NAJPREJ SI POGLEJ POSNETEK, KAKO SE ČRKA PRAVILNO ZAPIŠE. https://nasaulica.si/datoteke/prikaz_pisanja_crk/story_html5.html

 

ü  PROSI STARŠA, DA TI V ZVEZEK ZA SLOVENŠČINO NAPIŠE VELIKO TISKANO ČRKO P, ČEZ CELO STRAN, KOT SMO POČELI V ŠOLO.

ü  SEDAJ NAREDI MAVRIČNO ČRKO. PREVLECI JO Z RAZLIČNIMI BARVAMI. BODI POZOREN NA SMER PISANJA, DRŽO TELESA, POLOŽAJ ROKE IN PRAVILNO DRŽO PISALA.

ü  NARIŠI 3 PREDMETE, KI IMAJO GLAS P NA ZAČETKU, NA KONCU IN NA SREDINI.

ü  V DELOVNEM ZVEZKU ZA OPISMENJEVANJE NA STRANI 48, 49 POBARVAJ Z RUMENO BARVICO OKVIRČKE, KJER SLIŠIŠ GLAS P.

 

 

SPO

IGRA VLOG

 

 

 

CILJI:

·         Poznajo zdravstvene ustanove. Vedo čemu so namenjene in kako se v njih obnašamo.

·         Vedo, kje kupimo hrano, sredstva in pripomočke za higieno.

 

 

AKTIVNOST:

ü  Danes se z bratcem, sestrico igraj za zdravnika in trgovca.

ü  Ko pridemo v šolo, mi boš povedal kako si se počutil kot zdravnik/ pacient, medicinska sestra/brat, prodajalec, kupec 😊

 

ZANIMIVO, IZZIVI

SLETNE STRAN ZA DODATNE VAJE, IGRE….   

https://interaktivne-vaje.si/

KENGURUJČEK VAJE: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=8821

MOJA MATEMATIKA (Računamo do 100)

DEŽELA LILIBI  :  https://www.lilibi.si/

CKZ Koroška:

https://krepimozdravje.si/

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s semaforčkom ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

Ne pozabimo na odmore in ,,mini gibalne aktivnosti,, med delom.

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)