8. A 8. B

KEM

Naslov: Masni delež – W elementa v molekuli spojine

Sedaj že znaš odčitati Ar iz periodnega sistema in izračunati Mr molekule spojine.

Danes bomo prešli na računanje masnega deleža elementa v molekuli spojine.

Kratka razlaga, ki jo prepiši v zvezek:

Masni delež označimo z W (elementa). Pove nam, kolikšen del od celotne mase spojine je masa posameznega elementa. Rezultat izračuna je med 0 in 1 ( npr. 0, 12, 0, 03 ipd.) in NIMA ENOTE. Rezultat lahko izrazimo tudi v %, takrat pa moramo decimalno število pomnožiti s 100%  ( npr.  0,03 . 100% = 3%).

Primer: Izračunaj W elementa kisika v molekuli vode H2O.

Mr (H2O) = 18, 02           2 . 1,01 = 2,02                1 . 16,0 = 16,0             seštejemo   18,02

Obrazec W (elementa) = Ar oz. Mr (elementa, ki ga računamo) : (deljeno) Mr ( celotne spojine)

W (kisika O) = 16,0 : 18, 02 = 0, 888

Če bi morali izračunati, koliko % je kisika v molekuli vode, bi pomnožili  0, 888 . 100%= 88,8%.

Na koncu napišemo še odgovor: Masni delež kisika v molekuli vode je 0,888.

Za vajo izračunaj naloge v DZ na str. 55, 56 – b, c, č (amoniak, kuhinjska sol, ogljikov dioksid).

Rešitve zapisuj v delovni zvezek.

Če imaš kakšno vprašanje ali težavo pri delu, mi piši na moj mail.

Po mailu mi pošlji v pregled le celoten potek rešitve naloge č do 11. 5. 2020 (14. ura).

Želim ti uspešno delo.

KEM

Naslov: Masni delež – W elementa v molekuli spojine

Sedaj že znaš odčitati Ar iz periodnega sistema in izračunati Mr molekule spojine.

Danes bomo prešli na računanje masnega deleža elementa v molekuli spojine.

Kratka razlaga, ki jo prepiši v zvezek:

Masni delež označimo z W (elementa). Pove nam, kolikšen del od celotne mase spojine je masa posameznega elementa. Rezultat izračuna je med 0 in 1 ( npr. 0, 12, 0, 03 ipd.) in NIMA ENOTE. Rezultat lahko izrazimo tudi v %, takrat pa moramo decimalno število pomnožiti s 100%  ( npr.  0,03 . 100% = 3%).

Primer: Izračunaj W elementa kisika v molekuli vode H2O.

Mr (H2O) = 18, 02           2 . 1,01 = 2,02                1 . 16,0 = 16,0             seštejemo   18,02

Obrazec W (elementa) = Ar oz. Mr (elementa, ki ga računamo) : (deljeno) Mr ( celotne spojine)

W (kisika O) = 16,0 : 18, 02 = 0, 888

Če bi morali izračunati, koliko % je kisika v molekuli vode, bi pomnožili  0, 888 . 100%= 88,8%.

Na koncu napišemo še odgovor: Masni delež kisika v molekuli vode je 0,888.

Za vajo izračunaj naloge v DZ na str. 55, 56 – b, c, č (amoniak, kuhinjska sol, ogljikov dioksid).

Rešitve zapisuj v delovni zvezek.

Če imaš kakšno vprašanje ali težavo pri delu, mi piši na moj mail.

Po mailu mi pošlji v pregled le celoten potek rešitve naloge č do 11. 5. 2020 (14. ura).

Želim ti uspešno delo.

 LUM

Likovna naloga: KOMPOZICIJA V ARHITEKTURI

V tej nalogi narišeš stanovanjsko stolpnico. Za izgled stolpnice upoštevaj naslednje značilnosti (kakšna mora biti): nesimetrična po višini in širini, vsebovati mora oglate in ovalne oblike, fasada je sestavljena iz svetlih in temnih površin in različnih črt. Število nadstropij ni omejeno (nariši jih najmanj pet)  in tudi njihove oblike naj bodo drugačne, da bo stavba nesimetrična. Vse to bo predstavljalo kompozicijo (sestav) narisane stavbe. Rišeš s svinčnikom. Površine pobarvaš s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 ŠPORT (DEKLICE)

Osmošolke,

ta teden malo drugačne naloge, vezane na razvoj motoričnih sposobnosti, ki ste jih merile v prejšnjem tednu s Športno vzgojnim kartonom in nekaj s poudarkom na razvedrilu.

Današnja prva naloga bo povezana predvsem z vašo koncentracijo, koordinacijo, spretnostjo…

V povezavi najdete filmček, ki vas bo postopno vodil od začetkov enostavnega žongliranja, do žongliranja s tremi žogicami. Preizkusite se z vajami in upam, da bo kateri uspela tudi končna verzija. Lahko se tudi posnamete in pošljete filmček ali pa kakšno fotografijo, obvezno pa ni.

https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s&fbclid=IwAR1C9hBaAFjK02tyBWLtpP2XM-9jQmtH9WbeR8qz-7fDpoLWmNdHLyYS1Ss

Druga naloga pa so štirje kratki izzivi, s katerimi se malo pozabavajte. Upam, da vam jih uspe izvesti čim več.

https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6L-qORe_TJcI&index=12

Veselim se kakšne fotografije ali filmčka 🙂

Učiteljica Petra

DEČKI

Tudi jutri delamo vaje za razvoj osnovne aerobne vzdržljivosti s pomočjo intervalnih tekov. Naloga je naslednja. Ogrejemo se z 10 minutnim lahkotnim tekom, med katerim izvajamo različne gimnastične vaje. Nato naredite šolo teka, vsako vajo ponovite 2x. Sledijo intervalni teki. Tečete 5x 200 metrov ( to je razdalja enega kroga okoli šolskega igrišča ) med vsakimi pretečenimi 200 metrih je 1 minuta pavze. Ko to naredite sledi počitek 5 minut. Nato pa še pretečete 5x 100 metrov na enak način. Če kdo ne zmore, naj si razdaljo in število ponovitev prilagodi svojim  sposobnostmi. Po vadbi se dobro raztegnite in popite veliko tekočine. Lp Dragan

FIZIKA 8.a
Tema: PREVERJANJE ZNANJA Z ANALIZO  
Ob 8.30 prejmete na mail naloge za preverjanje znanja. Čas imate do 9.00, da naloge samostojno rešite. V tem času boste na mail prejeli navodila za prijavo v ZOOM srečanje, kamor se prijavite takoj, ko naloge rešite – torej ob 9.00. Pregledali bomo naloge, se dogovorili glede ocenjevanja znanja in odgovorili na morebitna vprašanja. Srečanje bomo zaključili do 10.00. Udeležba je obvezna! Se vidimo.
FIZIKA 8.b
Danes ne prejmete navodil za delo pri fiziki, saj smo imeli v sredo preverjanje znanja z analizo v dveh urah skupaj. Glede na to, da se bliža ocenjevanje znanja pa vam toplo priporočam, da ponavljate in utrjujete snov o silah.

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – 1. SKUPINA

NAVODILA >>> Navodila za seminarsko nalogo Motorji z notranjim izgorevanjem

SLOVENŠČINA

1. skupina

TEMA: UTRJEVANJE ČASOVNEGA ODVISNIKA

Delovni zvezek 1. del odpri na strani 96 in reši 5. nalogo.

Nato reši 4. nalogo na strani 96.

Na strani 97 reši še 6. nalogo.

Če boš imel/a težave pri reševanju, me vprašaj.

2. skupina

Tema – L. N. Tolstoj: Starejši brat (poglobitev)

Pripoved Starejši brat je kratka, dogajanja ni veliko – opis osrednjega dogodka ilustrira odnos med bratoma. Pod naslovom »Potujmo v svet književnosti« preberi kratko besedilo in si ga prepiši v zvezek.

Tolstoj spada med najpomembnejše pisatelje v svetovnem merilu. Pod naslovom »Kaj vem o pisatelju« si v zvezek prepiši zapis o njegovih delih. Ker je njegov življenjepis izredno zanimiv, pobrskaj po spletu in ga poišči. Poišči ključne besede npr. družina, šolanje itd. in izpiši bistvene podatke v obliki miselnega vzorca.

Predstavljaj si, da si Nikolaj in pišeš pismo Volodji (ali obratno: Volodja piše Nikolaju), kjer pripoveduješ o neljubem dogodku, razmišljaš o svojem ravnanju, se opravičuješ, jeziš, razlagaš…

ČIMPREJ MI POŠLJITE V PREGLED!

TISTI, KI ŠE NISTE, MI ČIMPREJ POŠLJITE ZAPISKE ŠE ZA NAZAJ!

3. skupina

UTRJEVANJE KRAJEVNEGA ODVISNIKA

  1. V povedih se vprašaj po p. d. k. in ga podčrtaj, nato pa ga pretvori v krajevni odvisnik (uporabi ustrezni veznik), tako da boš dobil dvostavčne povedi (ne pozabi zapisati vejice!). Nove povedi zapiši.

                               KJE?

Zgled: Počakaj me na križišču.                     Počakaj me, kjer je križišče.

  1. d. k.   krajevni odvisnik

Otroci so se skrivali v starih skladiščih.

Pod klancem se ustavi.

  1. Vstavi vejice.

Kjer je žoga so tudi otroci.

Vedno hodi koder ni poti.

Vrnil se je od koder ga nismo pričakovali.

Kakavovec uspeva, kjer je zemlja vlažna.

  1. V povedih podčrtaj glavni stavek, vprašaj se po odvisniku in določi vrsto odvisnika (krajevni, časovni).

  KAM je odpotoval?

Zgled: Vedno je odpotoval, kamor je hotel.

            glavni stavek            časovni odvisnik

Kadar se ustavim pri sosedovih, občudujem njihovo lipo.

Plesen se pogosto pojavi tam, kjer je vlaga.

Današnjo snov v celoti prepiši in reši v zvezek. Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

 TJA

1. SKUPINA

NAVODILA >>> 8_5 petek TJA 8_1 NAVODILO

2. SKUPINA

NAVODILA >>> TJA_8r-2_Navodila_ura88_7.5.

3. SKUPINA

Preverjanje znanja – kviz Kahoot

Pojdi na: Kahoot.it in vtipkaj PIN: 06351356.  Rešuj preverjanje – prvi pogojnik

Nato rešuj še en kviz – pridevniki: PIN: 0365240.

Kviza sta odprta do petka do 14. 00. Podpiši se s svojim imenom in začetnico priimka (npr. matejat), lahko rešuješ večkrat.

ŠZZ – 1. SKUPINA

Zdravo učenci prve skupine ŠZZ.

Za današnjo uro v spodnjih povezavah najdete 2 izziva. Prvi je enostaven, kratek in zabaven, boste pa rabili nekoga, ki bo z vami sodeloval. Brat, sestra, brez problema pa tudi kdo drug od vaših družinskih članov.

https://www.youtube.com/watch?v=KAO5M1aEDtE&fbclid=IwAR2skLCPCgsyJbmWtj3qKGZJC4NLyQHnWEfL7iL0s-uALjHKvdvZMswH6HE

Drugega se lotite sami, je pa res FUL FUL težek!! Nič ne bo narobe, če ga ne boste opravili, če bo komu vendarle uspelo (vsaj prvi del s kapo in majico), pa se priporočam za filmček in mu seveda čestitam že vnaprej!! In… Na prvem mestu je varnost, ok?!

https://www.facebook.com/frimpong.akwasi/videos/10222790529777800

P.s. Do konca tedna vam pošljem navodila za nalogo, ki jo bo potrebno opraviti za pridobitev ocene v drugem polletju. Oceno nujno potrebujete, da se lahko vaš izbirni predmet zaključi.

Imejte lep preostanek tedna!

Učiteljica Petra

(Skupno 240 obiskov, današnjih obiskov 1)