Prejšnjo uro ste spoznali množinske samostalnike. Se še spomnite besede SO? Torej množinske samostalnike lahko uporabljamo samo v množini (škarje SO, hlače SO, pljuča SO…). Reši 6. nalogo na strani 63 (za ponovitev)

Danes pa spoznajte edninske samostalnike:

https://www.youtube.com/watch?v=Qmcwl4gnxqE&feature=share&fbclid=IwAR3TWOFFVWJUNBN8QLULJ0IrsM8FzpR6DiGvs-9u1EN4Isx8qsYpmJ5-awc

Pri določevanju števila si pomagamo, To JE sladkor, mladina, sadje…

Reši nalogi 7 in 8 v delovnem zvezku na strani 63. Beri glasno in dopolni povedi.

Reši naloge na strani 64.

Pri iskanju edninskih samostalnikov si pomagaj z besedo JE , npr.  To JE mleko.

Pri iskanju množinskih samostalnikov pa z besedo SO, npr.   To SO usta.

V zvezek zapiši:

Edninski samostalniki

To so samostalniki, ki jih vedno uporabljamo samo v ednini.

Ne moremo jih šteti in poimenujejo:

  • pojme (npr. znanje; ker rečemo Znanje JE …),
  • skupna imena (npr. drevje, srnjad, ker rečemo Drevje JE …, Srnjad JE …)
  • snovna imena (npr. olje, moka, ker rečemo Olje JE …, Moka JE …).

Pri določanju edninskih samostalnikov si pomagamo z besedo JE.

  1. ura MAT

Reši naloge v DZ na strani 63. Če imaš težave, mi piši in se bomo dobili na ZOOM-u.

 

  1. ura GUM

Današnjo uro glasbe si boste ogledali glasbeno risanko. Najdete jo na youtubu: Silly Symphonies – Music Land: https://www.youtube.com/watch?v=dihJ1w48Jh0

Vaša naloga je, da ob gledanju risanke ponovite, katere inštrumente poznate (veste kako se imenujejo), poslušate kako zvenijo posamezni inštrumenti ter na koncu v zvezek narišete vaš najljubši inštrument.

 

  1. ura NIT

Izberi si tri sklope nalog in jih reši (ne istih kot prejšnjič J)

https://interaktivne-vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_tehnika_5r.html

 

  1. ura DRU

Uvod v srednji vek smo naredili prejšnjo uro, ko ste si ogledali posnetek o srednjem veku.

Preberi besedilo v učbeniku na strani 87 (Kako so živeli v srednjem veku?). V zvezek zapiši:

Srednji vek

Obdobje srednjega veka je trajalo od leta 500 do 1500. Prične se s  propadom Rimske države, konča pa z odkritjem Amerike. Na ozemlje današnje Evrope so se začela naseljevat tuja ljudstva, ki so ustanovila nove države.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)