7. A 7. B

 ZGO

Srečanje na Zoomu ob 10.00.

Povabilo 10 minut prej.

 ZGO

Srečanje na Zoomu ob 10.00.

Povabilo 10 minut prej.

 MATEMATIKA

Danes boste računali obseg in ploščino deltoida.

V priponki imate naloge. Poskusite jih rešiti samostojno, če vam ne bo uspelo, imate za prvi dve nalogi v priponki še rešitve. >>> o_p_deltoid_naloge

o_p_deltoid_resene_naloge

Če imate kakšno vprašanje, mi sporočite.

MATEMATIKA

Danes boste računali obseg in ploščino deltoida.

V priponki imate naloge. Poskusite jih rešiti samostojno, če vam ne bo uspelo, imate za prvi dve nalogi v priponki še rešitve. >>> o_p_deltoid_naloge

o_p_deltoid_resene_naloge

Če imate kakšno vprašanje, mi sporočite.

 SLOVENŠČINA

Skrivni dnevnik Jadrana Krta

Preberi dnevnik še enkrat, nato pa odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek.

 1. Jadran se ima za intelektualca. Kaj vse počenja, da bi bil tak?
 2. Fanta zelo muči njegov zunanji videz. Kaj ga v zvezi s tem najbolj obseda in kako ukrepa, da bi težavo odpravil?
 3. Jadran je zelo kritičen do odraslih, posebno do svojih staršev. Česa pogreša v družini? Kako poskuša pritegniti mamino pozornost?
 4. Težave staršev vidi po svoje in marsičesa ne razume. Ali na podlagi njegovih zapiskov lahko ugotoviš, kaj se dogaja med njegovim očetom in mamo? Kako sta v to vpletena soseda Lucasa? Pojasni.

V nekaj povedih opiši, kakšen se ti zdi Jadran. Nekatera njegova razmišljanja in ravnanja so ti morda všeč, nekatera pa ne. Razloži in pojasni.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

NARAVOSLOVJE

Ocenjevanje znanja

Kolobarniki

 • Ob 11.00 se dobimo preko videokonference Zoom.

Na e-mail vam bom poslala povezavo z nalogami. Ostale informacije dobite ob srečanju.

 • V prilogi vam pošiljam povzetek za kolobarnike. Predstavitev bo v petek. Prilepite ali pa izpišite si v zvezek.

 TJA

Pridevniki, ki opišejo poklic

1.) V zvezek zapiši naslov ADJECTIVES DESCRIBING JOBS in prepiši naslednje pridevnike:

boring:

interesting

easy

difficult

stressful

dangerous

well—paid

exciting

Poznaš pomen vseh pridevnikov? Če ne, preveri v slovarju, kaj pomenijo.

2.) Za vsaj pridevnik naštej vsaj dva poklica. Npr. exciting: explorer, actor, musician

3.) Reši nalogo 5 v U/58.

4.) Sedaj razmisli, kakšen mora biti človek, da opravlja naslednje poklice (artistic, hard-working, brave, fair, punctual…)::

firefighter

chef

judge

professional football player

5.) Pošlji rešitve iz U/58, nal. 5 ter sliko zapisa v zvezek.

SLOVENŠČINA

TEMA: SUE TOWNSEND, SKRIVNI DNEVNIK JADRANA KRTA

Prebral/a si odlomek iz knjige Skrivni dnevnik Jadrana Krta. Se oblika besedila razlikuje od tistih, ki si jih bral/a do sedaj? Svojo ugotovitev utemelji.

Pisateljica je izbrala dnevniško obliko, s katero je čimbolj neposredno izrazila doživljanje in značaj glavne književne osebe.

Odlomek še enkrat preberi in odgovori na vprašanja. Vprašanja in odgovore napiši v zvezek.

 1. Kdo je osrednja književna oseba v odlomku?
 2. Jadran se ima za intelektualca. V razlagi besed si zapisal/a, kdo je intelektualec. Kaj vse Jadran počenja, da bi bil tak?
 3. Fanta zelo muči njegov zunanji videz. Kaj ga v zvezi s tem najbolj obseda in kako ukrepa, da bi to težavo odpravil?
 4. Težave staršev vidi po svoje in marsičesa ne razume. Pojasni, kako na podlagi njegovih zapiskov lahko ugotoviš, kaj se dogaja med njegovim očetom in mamo in kako sta v to vpletena soseda Lucasa.
 5. Zakaj je Jadrana Pandora tako prevzela? Kako se je v njuno zbližanje vmešal prijatelj Nigel?
 6. Kakšen je zapisek v dnevniku prvi in kakšen drugi dan po tistem, ko Jadran izve, da Pandora hodi z njegovim prijateljem? Na kaj kažeta ta dva zapisa?

Če imaš težave pri odgovorih, me vprašaj.

LUM

Likovna naloga: Inicialka

Nadaljevanje likovne naloge

Beseda inicialka izhaja iz latinske besede initialis kar pomeni začeten. Inicialka je posebno lepo oblikovana in okrašena črka, ki se ponavadi uporabi kot prva črka kakšnega besedila (razne listine in uradni dokumenti) ali poglavja v knjigi. Največ takih inicialk je nastalo v srednjem veku, ko so knjige pisali in prepisovali ročno v samostanih po svetu in tudi na območju današnje Slovenije (samostani Bistra, Pleterje, Žiče). Na spletu poišči razne inicialke, ki predstavljajo veliko kulturno dediščino (v Google vtipkaj inicialka ali initial letter).

Na podlagi opazovanj samostojno oblikuj svojo inicialko. Lahko jo narišeš po opazovanju starih inicialk, lahko jo oblikuješ zelo moderno. Pri okraševanju bodi izviren, uporabi razne vzorce (geometrijske, rastlinske, živalske). Črko si izbereš sam. Barvaš lahko s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si     Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

LS1

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

TVZ:

Ogledajo si filmčke na temo turizma. S pomočjo njih virtualno potujejo po Sloveniji in spoznavajo lepoto svoje domovine, link: http://probakster.si/cudovita-koroska-2638/

(Skupno 138 obiskov, današnjih obiskov 1)