ANGLEŠČINA

Tema: Družinski člani

Cilji: učenci prepoznajo in uporabljajo poimenovanja za družinske člane

  • Pripoveduj izštevanko o družinskih članih: DADDY FINGER.

Ne pozabi kazati s prstki.

  • V zvezku poišči stran, kjer si narisal člane svoje družine. Poimenuj jih!
  • Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY_1

Interaktivna vaja za utrjevanje besedišča: FAMILY_2

Poslušaj in slike prenesi v ustrezna polja.

Povabi ostale družinske člane, da se ti pri gibalni pesmici pridružijo.

 

GUM-SLJ

KORELACIJA

 

CILJI:

·      Usmerjeno poslušajo posnetek skladbe.

·      Pojejo pesem in jo spremljajo z lastnim gibanjem, igranjem.

·         Utrjujejo pisanje s pisanimi črkami

AKTIVNOST:

https://www.youtube.com/watch?v=6t-PIkmE6_U

ü  Poslušaj novo pesmico, poskušaj besedilo brati ob predvajanju.

ü  Prepiši besedilo pesmice in se besedilo nauči na pamet.

ü  Izmisli si svojo melodijo za pesmico

Pesem za pospravljanje

Hitro, hitro! Pohitimo!
Skupaj gremo nad nered.
Jaz pomagam, ti pomagaš,
da bo čist naš mali svet!

Kocke, žoge, avtki, knjige,
vsem v omare se mudi.
Dobro gre od rok nam delo,
zadovoljni smo prav vsi.

MAT

RAČUNAMO DO 100

 

CILJI:

o   Ustno (na pamet) sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100 (brez prehoda).

(DE+E, DE-E, DE+D, DE-D)

AKTIVNOSTI:

ü  Poišči nekoga v hiši, ki ti bo narekoval račune do 100. (vsaj 10 računov: seštevanja, odštevanja)

ü  Račune izračunaj NA PAMET

ü  V zvezek zapiši naslov :RAČUNAM NA PAMET, zapisuj samo rešitve.

ü  Izvedi samovrednotenje: SEMAFORČEK in realno analizo računanja

(Np: Računam uspešno , brez napak, večkrat se še zmotim, pomagam si s prstki, računam brez prstkov..

 

SPO:

PREVERJANJE ZNANJA

 

SKLOP: ZDRAVO ŽIVIM

 

(priloga)

 

CILJI:

AKTIVNOSTI:

ü  Odgovori na vprašanja, ki jih imaš v prilogi.

 

ZANIMIVO, IZZIVI:

IGRA Z LONČKI-IZZIV

Verjamem, da zmotere.

 

 

SAMOVREDNOTENJE

Vrednotimo svoje aktivnosti s SEMAFORČKOM ali zapisom povedi.

Zvezek nam služi kot dnevnik tekočega dela. AKTIVNOST OZNAČIMO Z DATUMOM.

Razmišljamo o uspešnosti, morebitnih izboljšavah, SE ZNAMO POHVALITI in iščemo rešitve za izboljšave.

(Skupno 91 obiskov, današnjih obiskov 1)