ŠPO

Naravne oblike gibanja.

10.5.

SVETOVNI DAN GIBANJA

 

CILJI:

ü  Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja.

ü  Zadovoljijo potrebo po gibanju.

ü  Razvijajo koordinacijo celega telesa.

ü  ZNA SI POISKATI LASTNO GIBALNO AKTIVNOST

AKTIVNOSTI:

o   Zavrti filmček BODIMO AKTIVNI in besedilo poskušaj prebrati SAM/A.

https://www.youtube.com/watch?v=5KRcoTM05uM

o   Izberi si lastno gibalno aktivnost v naravi, če ti vreme ne dopušča aktivnost poišči v hiši

o   (yoga za otroke-PRILOGA, gumitvist, raztezne vaje..)

MATEMATIKA

RAZVRŠČAM V MNOŽICE

CILJI:

o   Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh.

  • Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.
  • Obnovijo problem s svojimi besedami.

 

ü   AKTIVNOSTI:

o   Reši naloge v delovnem zvezku na strani 37, 38

SLJ-SPO

POGLED NAZAJ

 

 

 

CILJI:

ü  Pisno znajo odgovoriti na postavljena vprašanja.

ü  Razmišljajo o svojem počutju, delu, napredku ob učenju od doma.

ü  Berejo knjigo iz domače knjižnice.

 

AKTIVNOSTI:

o   Preberi knjigo iz domače knjižnice.

o   Preglej zvezke, DZ  in UČBENIKE in jih zloži v torbico. Uredi si peresnico z barvicami. Poišči copate in plastenko-bidon.

o   Napiši refleksijo-analizo svojega učnega dela od doma.

o   Povedi zapiši v zvezek SLJ. Upoštevaj kriterije pisanja.

 

 

V pomoč ti naj bodo moja  vprašanja:

 

 

POGLED NAZAJ:

 

Kako se počutiš?

Kaj ti je bilo težko pri delu od doma?

Kaj ti je bilo najbolj všeč? Katere aktivnosti?

Kaj vse si utrjeval/a doma?

Kaj si se novega naučil s pomočjo staršev?

Kako boš še izboljšal/a svoje veščine in svoje znanje.

 

 

Za 1. razred

Prosiva, da odgovore zapišejo starši.J

 

ZANIMIVO, IZZIVI

IGRA Z LONČKI-  IGRAJ in VZTRAJAJ,

Končno bomo lahko igrali skupaj. SE ZELO VESELIM.

(Skupno 46 obiskov, današnjih obiskov 1)