4. A 4. B

MATEMATIKA

Utrjevanje znanja

Učenec utrjuje znanje pisnega deljenja in množenja.

 1. Danes te čaka utrjevanje znanja, s katerim se boš pripravljal-a na ocenjevanje znanja:

DZ za MAT, 4. del, str. 26 – 4. naloga

                                  str. 88 – 7. naloga

Naredi tudi preizkuse, ki ti bodo pokazali, ali si delal-a prav.

 1. V četrtek/ petek sledi ocenjevanje znanja preko aplikacije Zoom (po mailu ti bom poslala, na kateri dan prideš na vrsto). Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:
 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno,
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.

MATEMATIKA

Ponavljamo in utrjujemo 7 – številski izrazi

Učenci:

 • Izračunajo vrednost številskega izraza in upoštevajo vrstni red izvajanja računskih operacij.
 • Izračunajo vrednost številskega izraza z oklepaji.
 • Uporabijo računske operacije pri reševanju besedilnih nalog
 • Rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije.

REŠITVE

 1. Izračunaj številske izraze.
 2. Reši še besedilne naloge. Napiši si številski izraz, ne več računov.

N.pr.

Koliko je količnik vsote števil 64 in 8 in  razlike števil 43 in 34.

 • pravilno (64 + 8) : (43 – 34) = 72 : 9 = 8
 • nepravilno 64 + 8 = 72; 43 -34 = 9;      72 : 9 = 8

GLASBENA UMETNOST:

Učenec dobi povratno informacijo o oceni, ki jo je pridobil na daljavo s poslanim posnetkom zapete ljudske pesmi s spremljavo.

Analiza ocenjevanja

Danes je zadnji dan za oddajo tvojega posnetka zapete ljudske pesmi Po Koroškem, po Krajnskem s spremljavo.

Po elektronski pošti si ali pa še boš dobil-a povratno informacijo o tvoji zapeti ljudski pesmi s spremljavo, ki si mi jo poslal-a. Izvedel-a boš, kakšno oceno si dobil-a in obrazložitev le-te.

SLOVENŠČINA

Novica – zapis v zvezek

Učenec:

 • povzame značilnosti novice kot vrste neumetnostnega besedila.
 1. Zapiši v zvezek miselni vzorec o novici:

Tabelska slika:

 1. Če imaš doma kakšno revijo ali časopis, lahko iz njega izrežeš eno novico in jo prilepiš pod miselni vzorec.
 2. Da boš znanje o novici še bolj utrdil-a, V SDZ 2 na strani 119 dopolni rumena okvirčka z manjkajočimi besedami.
 3. Čim več prijetnih novic ti želim! (Jaz bi bila najbolj vesela novice, da bi se do konca šolskega leta še lahko videli v šoli😊).
 4. Če imaš ti kakšno novico zame, je bom vesela. Pošlješ mi jo lahko po elektronski pošti.

SLOVENŠČINA

Učenec povzame značilnosti novice kot vrste neumetnostnega besedila.

Novica – zapis v zvezek

 1. Zapiši v zvezek miselni vzorec o novici:
 2. Če imaš doma kakšno revijo ali časopis, lahko iz njega izrežeš eno novico in jo prilepiš pod miselni vzorec.
 3. Da boš znanje o novici še bolj utrdil-a, V DZ za SLJ, 2. del, na strani 119 dopolni rumena okvirčka z manjkajočimi besedami.
 4. Čim več prijetnih novic ti želim! Sama bi bila najbolj vesela novice, da bi se do konca šolskega leta še lahko videli v šoli😊.
 5. Če imaš ti kakšno novico zame, je bom vesela. Pošlješ mi jo lahko po elektronski pošti.

ŠPORT

Delo po postajah

Učenec:

 • krepi svoje telo.
 1. Uvodni del:

Najprej se boš dobro ogrel/a. Priporočam, da k vadbi povabiš tudi druge člane družine.

IZBERI MED:

 1. 4 minute teka na mestu. Glej na uro.
 2. Tek po stopnicah gor (50 stopnic) in hoja po stopnicah dol. Torej če ima vaše stopnišče 10 stopnic, ponoviš vajo 5x gor in 5x dol.
 1. Glavni del:

DELO PO POSTAJAH

En krog vsebuje 6 postaj. Ponovi 4 kroge.

Ne pozabi na pijačo, po vsakem krogu spij nekaj vode.

Lahko si na YouTube nastaviš tudi glasbo, ki ti je všeč. J

ŠPORT

Učenec razvija vzdržljivost, moč, koordinacijo, motorično spretnost.

Delo po postajah

 1. Najprej se boš dobro ogrel/a. Priporočam, da k vadbi povabiš tudi druge člane družine.

IZBERI MED:

 1. 4 minute teka na mestu. Glej na uro.
 2. Tek po stopnicah gor (50 stopnic) in hoja po stopnicah dol. Torej če ima vaše stopnišče 10 stopnic, ponoviš vajo 5x gor in 5x dol.

 

 1. DELO PO POSTAJAH

En krog vsebuje 6 postaj. Ponovi 4 kroge.

Ne pozabi na pijačo, po vsakem krogu spij nekaj vode.

Na YouTube si lahko nastaviš tudi glasbo, ki ti je všeč. J 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Nevretenčarji: členonožci

Učenec:

 • spozna zunanjo zgradbo členonožcev. Z opazovanjem spoznava suho južino.
 1. Pobrskaj po zvezku za NIT in ponovi, katere skupine živali spadajo med nevretenčarje.
 1. Ugotovil-a si, da so to mehkužci, ožigalkarji, kolobarniki.

Danes boš spoznal-a novo skupino nevretenčarjev – to so ČLENONOŽCI.

 1. Preberi in prepiši v zvezek za NIT (če želiš, si kaj tudi nariši – sicer so slike zato, da si lažje predstavljaš).

Tabelska slika:

                                   ČLENONOŽCI

Med členonožce spadajo: pajkovci, raki in žuželke.

Vsi členonožci imajo zunanje ogrodje, ki z njimi ne raste, zato se levijo.

Premikajo se s členjenimi okončinami, zato imajo tudi takšno ime.

Značilnosti:

 • Pajkovci imajo štiri pare okončin, glavoprsje in zadek.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učenec spozna značilnosti prve skupine vretenčarjev – ribe.

Ribe

Delo na daljavo – branje, poslušanje, opazovanje, pisanje

 1. Se spomniš, kaj daje človeškemu telesu oporo in mu omogoča gibanje? Kaj mu omogoča pokončno držo in hojo po dveh okončinah? Seveda, to je naša hrbtenica, ki je zgrajena iz posameznih kosti, ki jih imenujemo vretenca.
 1. Tudi veliko drugih živali ima hrbtenico zgrajeno iz vretenc. Imenujemo jih VRETENČARJI. To so: ribe, dvoživke, plazilci, ptiči in sesalci. Oglej si film o vretenčarjih na interaktivnem gradivu za NIT.

Najdeš ga pod tem naslovom:

https://www.radovednih-pet.si

 1. Danes boš podrobneje spoznal prvo skupino vretenčarjev – RIBE:

Živijo v sladkih in slanih vodah. Dihajo s škrgami. Pokrite so z luskami. Njihova telesna temperatura je odvisna od temperature vode. Razmnožujejo se z drstenjem.

Še več o ribah boš izvedel-a na interaktivnem gradivu za NIT. Film najdeš pod tem naslovom:

https://www.radovednih-pet.si

 1. Zapiši v zvezek za NIT:

Če najdeš v reviji ali časopisu kakšno sliko ribe, jo prilepi v zvezek.

Oglej si še posnetek iz  Piranskega akvarija. Uživaj  ob ogledu morskih živali.

https://www.youtube.com/watch?v=qBzva4ro0NQ&list=TLPQMTYwNTIwMjAApwa1ptdkLw&index=3

GLASBENA UMETNOST

Analiza ocenjevanja

Učenci:

 • oblikujejo si pozitiven odnos do nacionalne in svetovne glasbene dediščine.

Poslal-a si posnetek, v naslednjih dneh pričakuj komentar in oceno.

MERILA USPEŠNOSTI ZA ZAPETO LJUDSKO PESEM (delo na daljavo):

 • Ustrezna melodija
 • Ustrezen ritem (lončeni bas)
 • Natančnost besedila (vse kitice)
 • Pravočasna oddaja posnetka (do 18.5.2020)

 

(Skupno 476 obiskov, današnjih obiskov 1)