7. A 7. B

 LUM

Likovna naloga: Inicialka

Nadaljevanje likovne naloge

Beseda inicialka izhaja iz latinske besede initialis kar pomeni začeten. Inicialka je posebno lepo oblikovana in okrašena črka, ki se ponavadi uporabi kot prva črka kakšnega besedila (razne listine in uradni dokumenti) ali poglavja v knjigi. Največ takih inicialk je nastalo v srednjem veku, ko so knjige pisali in prepisovali ročno v samostanih po svetu in tudi na območju današnje Slovenije (samostani Bistra, Pleterje, Žiče). Na spletu poišči razne inicialke, ki predstavljajo veliko kulturno dediščino (v Google vtipkaj inicialka ali initial letter).

Na podlagi opazovanj samostojno oblikuj svojo inicialko. Lahko jo narišeš po opazovanju starih inicialk, lahko jo oblikuješ zelo moderno. Pri okraševanju bodi izviren, uporabi razne vzorce (geometrijske, rastlinske, živalske). Črko si izbereš sam. Barvaš lahko s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si     Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 MATEMATIKA

Danes se dobimo na zoom srečanju ob 10.00. Naredili bomo analizo preverjanja in odgovarjali na vaša vprašanja.  Pripravite zvezke, preverjanja in pisala. Pripravite tudi vprašanja, če česa ne znate ali imate kje težave.

 SLJ

PONOVITEV OSEBNEGA ZAIMKA

V spletnem DZ 2. del preberi na 18. strani elektronsko pismo (1. naloga).

V zvezek napiši naslov PONOVITEV OSEBNEGA ZAIMKA.

Vprašanja pri 2. nalogi prepiši v zvezek in zapiši kratke odgovore.

Razmisli in odgovori na vprašanji.

Kdo je v pismu sporočevalec?

Kdo je naslovnik?

Odgovora zapiši v zvezek.

Nato nadaljuj s 3. nalogo tako, da preglednico prepišeš v zvezek in jo dopolniš po navodilih.

Odgovore na vprašnji pod preglednico zapiši v zvezek.

SLOVENŠČINA

TEMA: OSEBNI ZAIMEK (ponovitev)

Delovni zvezek 2. del odpri na strani 18. Lahko si pomagaš tudi z interaktivnim delovnim zvezkom www.iRokus.si .

Preberi besedi 1. naloge, nato pa reši 2. nalogo (ob vprašanjih zapiši kratke odgovore).

Nato na 19. strani reši 3. nalogo

Ugotovil/a si, da so obkrožene besede  zaimki, in sicer osebni zaimki, saj izražajo osebo.

V zvezek (pod jezikovni pouk) napiši naslov OSEBNI ZAIMKI (PONOVITEV).

Če boš imel/a težave pri reševanju ali povezavi, me vprašaj.

 MATEMATIKA

Danes se dobimo na zoom srečanju ob 9.00. Naredili bomo analizo preverjanja in odgovarjali na vaša vprašanja.  Pripravite zvezke, preverjanja in pisala. Pripravite tudi vprašanja, če česa ne znate ali imate kje težave.

NARAVOSLOVJE

Analiza ocenjevanja

Plazilci

  • V prilogi vam pošiljam povzetka za ptice in plazilce. Prilepite ali pa izpišite si v zvezek. Poslikajte in mi pošljite.   >>>plazillci

    >>>ptice

  • Danes bomo analizirali ocenjevanje, Miha in Lija pa bosta predstavila kolobarnike in plazilce.
  • Dobimo se ob 11.00 preko Zooma.
ZGO

Karantanija:
V učbeniku na straneh 98 in 101 preberejo zgodbo o Slovanih in Krantaniji. Prebrano učno vsebino utrdijo s pomočjo filmčka o Karantaniji in si naredijo izpiske s pomočjo zapisa. https://www.youtube.com/watch?v=0zUaXkfF7kk&t=119s
PRILOGA >>> KARANTANIJA

 TJA

Zoom 10. 00 – razporedi in navodila po mailu

 LS1

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

  1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
  2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
  3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

TVZ:

Ogledajo si oddajo Na lepše in naredijo povzetek v zvezek. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174693362

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)