7. A 7. B
  ANGLEŠČINA

Srečanja v živo

Na mail sem vam poslala  skupine. Tam, kjer se boste srečali sami, sem določila vodje skupin (otemnjeno). Naloga vodje je, da pokliče ostale člane in vodi srečanje. Načeloma srečanja izvedete od 9. 10 (kot imamo TJA po urniku), seveda se pa lahko dogovorite tudi po svoje.

Navodila:

  1. del: Vsak v skupini bo na določeno temo govoril od 30 sekund do 1 minuto. Teme so zapisane spodaj. Začne vodja skupine, ki določi naslednjega govorca. Ta nadaljuje, govori 1 minuto, določi naslednjega, itd. Vsakemu dovolimo, da govori prosto in ga ne prekinjamo. Vprašanja lahko postavljate po 1 minuti. Govorite tako dolgo, dokler ne izberete vseh tem, lahko pa seveda dodate še svoje.
  1. del: Po srečanju v živo, si vsak posameznik izbere temo, o njej govori od 30 sekund do 1 minute, se posname in mi pošlje posnetek na mail, lahko preko wetransfer.com.

TEME:

PETS HOBBIES FOOD HOLIDAYS COMPUTERS
CHRISTMAS WEATHER CLOTHES FAVOURITES MY FAMILY
GIFTS MY VILLAGE MY SCHOOL SPORTS BIRTHDAYS
HEALTHY HABITS MY ROOM, MY HOUSE SEASIDE STUDY TIPS WHAT MAKES ME HAPPY

 

 ANGLEŠČINA

Pridevniki, ki opišejo poklic

 

1.) V zvezek zapiši naslov ADJECTIVES DESCRIBING JOBS in prepiši naslednje pridevnike:

boring

interesting

easy

difficult

stressful

dangerous

well-paid

exciting

Poznaš pomen vseh pridevnikov? Če ne, preveri v slovarju, kaj pomenijo.

2.) Za vsak pridevnik naštej/zapiši vsaj dva poklica. Npr. exciting: explorer, actor, musician

3.) Reši nalogo 5 v UČ/58.

4.) Sedaj razmisli in v zvezek napiši, kakšen mora biti človek, da opravlja naslednje poklice (artistic, hard-working, brave, fair, punctual…):

firefighter:

chef:

judge:

professional football player:

Pošlji rešitve iz UČ/58, nal. 5 ter sliko zapisa v zvezek.

 SLOVENŠČINA

PONOVITEV OSEBNEGA ZAIMKA

Danes nadaljuješ s ponavljanjem osebnega zaimka.

V spletnem DZ 2. del si na 19. strani oglej 4. in 5. nalogo ter na 20. strani 6. nalogo. Vse tri naloge prepiši v zvezek in jih reši.

Pri reševanju 5. naloge si lahko pomagaš s preglednico osebnih zaimkov na 24. strani.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

 MATEMATIKA

Danes se boste pripravljali na ocenjevanje znanja, ki bo v četrtek ob 10.30. Ker nimate vsi možnosti tiskanja, boste pisali na bele liste, enako kot pri preverjanju, da je za vse enako.  Če še niste naredili poprave preverjanja, jo naredite. Rešujete lahko naloge iz listov, ki ste jih dobili, preverjanja, ki smo jih že reševali ali naloge iz zbirke nalog. Predloge, kaj reševati v zbirki nalog imate spodaj, lahko pa rešujete tudi po svojem izboru, nalog spodaj pa je zagotovo preveč za 45 minut, tako da si izberite tiste, kjer še imate težave. V zbirki imate tudi rešitve.

Trikotniki: str. 101 – 105, nal. 9c, 13adgj, 18č, 19a, 21a in str. 104, nal 3 .

Štirikotniki: str. 141 – 145, nal. 2č, 30c, 31č, 32č, 33a, 34c, 36b in str. 146, nal. 1

Ploščine in obsegi: str. 197- 211, nal. 4, 25 (3. vrsta), 26 (1. vrsta), 36, 47b, 51 (3. vrsta), str. 215, nal. 8 in str, 194, nal. 6.

Čas reševanja je 45 min. Če si še niste naredili listov s formulami za ocenjevanje, si jih naredite.

Če boste imeli kakšna vprašanja, mi jih pošljite.

GEO

ANALIZA NARAVOSLOVNEGA DNEVA

PRILOGA >>> KLIK

 SLOVENŠČINA

TEMA: UTRJEVANJE OSEBNEGA ZAIMKA

Delovni zvezek 2. del odpri na strani 19. Reši 4. nalogo, kjer boš ponovil/a, katero osebo izražajo osebni zaimki.

Nato reši 5. nalogo in razpredelnico prepiši v zvezek.

Osebne zaimke lahko sklanjamo.

Sklanjaj osebni zaimek ON in zapiši v zvezek.

  1. on

ROD.   njega / ga

DAJ.     njemu  /  mu

TOŽ.    njega  /  ga

MEST.  o njem

  1. z njem

PRIMERJAJ OSEBNA ZAIMKA:

Njega sem srečal v trgovini.

Srečal sem ga v trgovini.

Osebni zaimki lahko imajo daljšo in tudi krajšo obliki v rodilniku, dajalniku in tožilniku).

Sklanjaj še zaimka ONADVA in MI. Zapiši v zvezek.

Na 20. strani reši 6. nalogo.

Če boš imel/a težave pri reševanju, me vprašaj.

 MATEMATIKA

Danes se boste pripravljali na ocenjevanje znanja, ki bo v četrtek ob 10.30. Ker nimate vsi možnosti tiskanja, boste pisali na bele liste, enako kot pri preverjanju, da je za vse enako.  Če še niste naredili poprave preverjanja, jo naredite. Rešujete lahko naloge iz listov, ki ste jih dobili, preverjanja, ki smo jih že reševali ali naloge iz zbirke nalog. Predloge, kaj reševati v zbirki nalog imate spodaj, lahko pa rešujete tudi po svojem izboru, nalog spodaj pa je zagotovo preveč za 45 minut, tako da si izberite tiste, kjer še imate težave. V zbirki imate tudi rešitve.

Trikotniki: str. 101 – 105, nal. 9c, 13adgj, 18č, 19a, 21a in str. 104, nal 3 .

Štirikotniki: str. 141 – 145, nal. 2č, 30c, 31č, 32č, 33a, 34c, 36b in str. 146, nal. 1

Ploščine in obsegi: str. 197- 211, nal. 4, 25 (3. vrsta), 26 (1. vrsta), 36, 47b, 51 (3. vrsta), str. 215, nal. 8 in str, 194, nal. 6.

Čas reševanja je 45 min. Če si še niste naredili listov s formulami za ocenjevanje, si jih naredite.

Če boste imeli kakšna vprašanja, mi jih pošljite.

ZGO

Fevdalizem in Frankovska država:

V učbeniku na straneh od 91 do 94 preberejo zgodbo o Karlu Velikem in fevdalizmu Prebrano učno vsebino utrdijo s pomočjo filmčka  in si naredijo izpiske s pomočjo zapisa.  https://youtu.be/jiSWAnmtbjU  in https://www.youtube.com/watch?v=jwVF_9ZnG_s&t=244s

 ŠPORT (DEKLICE)

Sedmošolke,

jutri vas čaka vaša edina ura športne v tem tednu. Vrsta vadbe bo kar primerna vremenu, če nas bo prijetno presenetilo, pa jo namesto v svoji sobi seveda naredite zunaj, na svežem zraku.

Prva naloga vas čaka v povezavi. Gre za otrokom prilagojeno različico vaje Pozdrav soncu. Tiste, ki vam je joga všeč, malo pobrskajte po spletu za kakšno vajo gre. Tudi brez posebnih navodil pa ne boste imele težav izvesti vaje iz povezave, saj je vodena in poteka ob prijetni glasbi.

Ker bo vaja iz povezave bolj za ogrevanje in kratek čas, imate v priponki še Jogijsko kocko. V njej so enostavne vaje, poteka pa preko igre z metanjem kocke. Vsa navodila so na listu v priponki. Gotovo jo boste lahko uporabile še na kak deževen dan. >>> JOGIJSKA KOCKA
Upam, da boste tudi ostale dni, brez mojih mailov, poskrbele za svoje gibanje in zdravje. Čakam še nekaj tabel za prejšnji teden, tiste, ki ste dobile še mail v zvezi z nalogo za ocenjevanje, se pa tudi javite, če boste imele kakšna vprašanja. >>> Dnevnik športnih aktivnosti9
Lep preostanek tedna, učiteljica Petra

 

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)