4. A 4. B

ŠPORT

Ponovitev odbojke

Učenec zna ravnati z žogo. Izvaja osnovne tehnične elemente odbojke.

 1. Upam, da si vsak dan najdeš malo časa za gibanje v naravi ali v stanovanju.

Ali se spomniš, na kakšen način smo v torek skupaj »športali na daljavo«. Hmmmm? J

No, če se ne spomniš…je tukaj namig.            

Danes pa te čaka preizkus z drugo žogo. Jo prepoznaš?

Potrebuješ torej mehkejšo žogo (velja tudi balonarka).

 1. OGREJ TELO in ponovi!
 1. NALOGE (vsako nalogo ponoviš vsaj 10x):

Žogo si vržeš, odbiješ in jo loviš.

Žogo odbijaš nad glavo čim večkrat tako, da ti ne pade na tla.

Žogo si vržeš in jo odbiješ, lovi jo nekdo drug, ki je od tebe oddaljen vsaj 2 metra.

Žogo ti vrže nekdo drug, ti jo odbiješ nazaj do njega, on jo lovi.

ŠPORT

Ponovitev odbojke

Učenec zna ravnati z žogo. Izvaja osnovne tehnične elemente odbojke.

 1. Upam, da si vsak dan najdeš malo časa za gibanje v naravi ali v stanovanju.

Ali se spomniš, na kakšen način smo v torek skupaj »športali na daljavo«. Hmmmm? J

No, če se ne spomniš…je tukaj namig.            

Danes pa te čaka preizkus z drugo žogo. Jo prepoznaš?

Potrebuješ torej mehkejšo žogo (velja tudi balonarka).

 1. OGREJ TELO in ponovi!
 1. NALOGE (vsako nalogo ponoviš vsaj 10x):

Žogo si vržeš, odbiješ in jo loviš.

Žogo odbijaš nad glavo čim večkrat tako, da ti ne pade na tla.

Žogo si vržeš in jo odbiješ, lovi jo nekdo drug, ki je od tebe oddaljen vsaj 2 metra.

Žogo ti vrže nekdo drug, ti jo odbiješ nazaj do njega, on jo lovi.

SLOVENŠČINA

Učenec pozna in uporablja pravopisno pravilo o zapisovanju praznikov. Bere, razume, doživlja in povzema neumetnostno besedilo.

Kako zapisujemo imena praznikov

 1. Veš, da poznamo različne praznike. Katerih se spomniš? Kateri ti je najljubši?
 1. Zapiši v zvezek za SLJ in si zapomni:

                                         IMENA PRAZNIKOV

Imena praznikov so občna imena, zato jih pišemo z malo začetnico.

Primeri: dan reformacije, rojstni dan, velika noč …

Izjema so prazniki, ki vsebujejo lastno ime – na primer: Prešernov dan, Marijino vnebovzetje.

 1. Reši naloge v DZ za SLJ, 2 del:
 • 131 – preberi besedilo o praznovanju praznika gregorjevo,
 • 132 – 6., 7. in 8. naloga
 1. Pošlji mi opravljeno delo, da ga pregledam.

SLOVENŠČINA

Kako zapisujemo imena praznikov

Učenec:

 • pozna in uporablja pravopisno pravilo o zapisovanju praznikov.
 • Bere, razume, doživlja in povzema neumetnostno besedilo.
 1. Pri DRUŽBI se učimo o praznikih. Pomembno je, da jih znamo pravilno zapisati.

Tabelska slika:

IMENA PRAZNIKOV

Imena praznikov so občna imena, zato jih pišemo z malo začetnico.

Primeri: dan reformacije, rojstni dan, velika noč …

Izjema so prazniki, ki vsebujejo lastno ime – na primer: Prešernov dan, Marijino vnebovzetje.

 1. Reši naloge v SDZ 2:
 • 131 – preberi besedilo o praznovanju praznika gregorjevo,
 • 132 – 6., 7. in 8. naloga

MATEMATIKA

Ocenjevanje znanja z analizo

Učenec pokaže znanje pisnega deljenja in množenja, reševanja številskih izrazov, primerjanja količin in pretvorbe merskih enot za dolžino, maso in prostornino. Spozna, kaj mu gre dobro in kje še ima težave.

 1. Preko Zooma boste danes ocenjeni nekateri učenci. Ne pozabite se prijaviti ob ustrezni uri!

    Pripravi si: zvezek za matematiko, svinčnik in radirko.

Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno.
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.

 

 1. Tisti, ki niste danes ocenjeni, vam pošiljam miselni izziv:

Pred sabo imaš 15 paličic, ki so postavljene v naslednji obliki:

Kako lahko dobiš pravilen rezultat, s tem da lahko le eno paličico (katerokoli) prestaviš na drugo mesto? Za pomoč pri reševanju miselnega izziva lahko vzameš zobotrebce in si jih nastaviš na mizo. Poskušaj s prestavljanjem enega zobotrebca rešiti izziv.

MATEMATIKA

Ustno ocenjevanje

Učenci:

 • Pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom).
 • Izračunajo vrednost številskega izraza in upoštevajo vrstni red izvajanja računskih operacij.
 • Izračunajo vrednost številskega izraza z oklepaji.
 • Pretvarjajo (le med dvema sosednjima enotama) večimenske količine v enoimenske in obratno (enote za maso, dolžino in prostornino).

Če nisi bil -a včeraj, te danes čaka ocenjevanje znanja.

Pri ocenjevanju boš pokazal-a, kako znaš:

 • pisno deliti in množiti,
 • reševati številske izraze,
 • primerjati in pretvarjati merske enote za dolžino, prostornino in maso.

Uspešen/ uspešna boš, ko:

 • boš naloge reševal-a samostojno.
 • boš imel-a pravilno rešene naloge.

DRUŽBA

Prazniki v Sloveniji

Učenec se seznani s prazniki v Republiki Sloveniji. Ve, kateri prazniki so povezani z nastankom države Republike Slovenije.

 1. Nadaljuj zapis v zvezek:
 1. Državni prazniki
 • Pomembni dogodki v preteklosti Republike Slovenije.
 • Izobesimo zastave.
 • Obiščemo ali nastopamo na proslavi.

(Besedila, ki je zapisano z modro, ne zapisuj v zvezek.)

Naštej vse državne praznike v Republiki Sloveniji. Dopiši jim datume.

Uporabi dve barvi:

 • Z eno napiši tiste praznike, ki so dela prosti,
 • z drugo pa tiste, ki niso dela prosti dnevi, a so vseeno prazniki.

Pri zapisovanju uporabi znanje, ki si ga o praznikih pridobil-a pri slovenščini.

DATUM IME PRAZNIKA

Pomagaš si lahko s podatki na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/drzavni-prazniki-in-dela-prosti-dnevi/

DRUŽBA

Prazniki v Sloveniji

Učenci:

 • Se seznanijo s prazniki v R Sloveniji.
 • Vedo, kateri prazniki so povezani z nastankom države R Slovenije.
 1. Nadaljuj zapis v zvezek

Tabelska slika:

 1. Državni prazniki
 • Pomembni dogodki v preteklosti Republike Slovenije.
 • Izobesimo zastave.
 • Obiščemo ali nastopamo na proslavi.

(Besedila, ki je zapisano z modro, ne zapisuj v zvezek.)

Naštej vse državne praznike v R Sloveniji. Opremi jih z datumi.

Uporabi dve barvi. Z eno napiši tiste praznike, ki so dela prosti, z drugo pa tiste, ki niso dela prosti dnevi, a so vseeno prazniki. Pri zapisovanju uporabi znanje, ki si ga o praznikih pridobil-a pri slovenščini.

DATUM IME PRAZNIKA

Pomagaš si lahko s podatki na spodnji povezavi:

https://www.gov.si/teme/drzavni-prazniki-in-dela-prosti-dnevi/

ŠPORT (NIP)

Učenci neobveznega izbirnega predmeta šport,

ker imate nekateri še za opraviti vašo nalogo za ocenjevanje, vam za jutrišnjo uro dajem prosto izbiro aktivnosti. Vremenska napoved je lepa, zato bi bilo dobro, da izberete vadbo, ki jo boste lahko opravili na svežem zraku in seveda takšno, v kateri boste uživali. Lahko uporabite kaj od tega, kar sem vam v preteklih tednih pošiljala za vaše ure pouka ali pa si naredite kaj čisto po svoji izbiri. Se pa potrudite, da boste vadbi posvetili vsaj eno šolsko uro časa, se ob njej zadihali in spotili in pripravili srce do tega, da bo bilo malo hitreje 🙂

Tisti, ki še niste opravili naloge za oceno, vadbi posvetite več časa in boste hkrati uredili obe zadolžitvi. In ne pozabite:

 • čas, da pošljete nalogo za oceno, imate do ponedeljka, 25.5.2020; najkasneje do tega dne do večera mi morate poslati vaše gradivo o opravljeni nalogi
 • ne pozabite, da je naloga OBVEZNA; potrebujete oceno v drugem polletju, ta pa je pogoj, da se lahko vaš neobvezni izbirni predmet ob koncu šolskega leta tudi zaključi

Imejte lep vikend!
Učiteljica Petra

NEMŠČINA (NIP)

Danes še vedno vadiš za ustno ocenjevanje. Lahko se že poskusno posnameš in pogledaš svoj posnetek ter izboljšaš še kakšno izgovorjavo.

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)