8. A 8. B

 ZGODOVINA

Ogled in analiza zgodovinske dokumentarne oddaje. Navodila so dobili po elektronski pošti.
NAVODILA >>> KLIK

 ZGODOVINA

Ogled in analiza zgodovinske dokumentarne oddaje. Navodila so dobili po elektronski pošti.
NAVODILA >>> KLIK

GEO

KANADA (sestavljanje vprašanj na že podane odgovore)

NAVODILA >>> KLIK

  GEO

JUŽNA AMERIKA – (uvodni slikovni del)

NAVODILA >>>KLIK

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

Utrjevanje

Cilji:

 • izdelati model deltoida,
 • uporabljati Pitagorov deltoidu,
 • izračunati obseg in ploščino deltoida.
 1. V zvezek zapiši VAJA.

Izračunaj obseg in ploščino lika, ki je na sliki. Diagonali se sekata pod pravim kotom.

 1. Sam izdelaj model deltoida. Za diagonali in stranice lahko uporabiš palice, svinčnike, žico… Deltoid fotografiraj. Po Pitagorovem izreku izračunaj njegovi stranici a in c. Nato izračunaj njegov obseg in ploščino. Preveri izračunani stranici z merjenjem. Prav tako poslikaj rešeno nalogo in mi oboje pošlji na moj mail naslov v ponedeljek (25. 5. 2020)  do 20. ure.

2. SKUPINA

Preglejte si rešitve nalog, ki ste jih reševali v četrtek, rešitve so v prilogi. >>> Resitve_8r_21_5

V zvezek napišite naslov UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

V priponki imate naloge, ki jih rešite. Pri nalogi si obvezna narišite skico. Prvi dve nalogi imate rešeni, rešitve so v priponki. >>>PI_uporaba

>>> Resitve_PI_Uporaba

Če boste imeli kakšna vprašanja, mi sporočite, ker pa jutri 9. razred že začenja s poukom, vam bom verjetno na vprašanja lahko odgovorila šele popoldne.

Rešitve nalog mi oddajte do 20.00.

3. SKUPINA

Naslov: Pitagorov izrek v enakokrakem trapezu

Oglejte si naslednji posnetek. Po želji ga zaustavite in v miru prerišite in prepišite vse, kar je na posnetku.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=p1ImVdeglkNbijpZKSKTAJL6

Vaja:

Učbenik, stran 190/nal. 10a,c,č

Napišite si primere, narišite skice, izpišite podatke in rešite v zvezke.

Fotografijo današnje snovi in vaje  pošljite na  lucija.korosec@guest.arnes.si  26.5.2020 do osmih zvečer.  V polje Zadeva vpišite Ime Priimek 33dn 26.5.2020

 ANGLEŠČINA

1. SKUPINA

NAVODILO >>>KLIK

2. SKUPINA

NAVODILO >>> KLIK

3. SKUPINA

Reading report

1) Go to https://english-e-reader.net/ and sign up. It’s free.

2) Go through the library and search for books you might be interested in.

3) Choose a book, read it and compete the book report in the attachment.

4) If you can’t choose, here’s a list of recommended books:

 • Davy Crockett
 • Irish Revel
 • The Real Aunt Molly
 • Running for Her Life
 • The Mill on the Floss

5) The report is due by 12 o’clock Monday, 1 June 2020.

6) Only one book report is a must. If you choose to read more, I won’t object😊.

BOOK REPORT

Title of the book __________________________________________________

Author __________________________________________________________

Genre (underline)

 

adventure

fairytale

horror

science fiction

love story

mystery

historical

other: ___________________

Main characters

 

 

Short summary (below are some phrases that might help you):

 

The story is about…

It is set …

I really liked…

 

I would recommend this book to…because…

 

10 new words (words and meanings explained in English)

 

My name_________________

Class ___________________

Date __________________

 

SLOVENŠČINA

1. skupina

TEMA: NAČINOVNI ODVISNIK

Primerjaj povedi in ju zapiši v zvezek.

V razred je vstopil brez besed.                             V razred je vstopil, ne da bi kaj rekel.

 • Kaj si ugotovil/a? Prva poved je enostavčna, druga zložena iz dveh stavkov – glavnega stavka in odvisnega stavka.
 • V enostavčni povedi podčrtaj prislovno določilo načina (brez besed – Kako je vstopil v razred?)
 • V zloženi povedi obkroži glavni stavek. V razred je vstopil
 • Vprašaj se po odvisnem stavku. Kako je vstopil v razred? ODGOVOR: ne da bi kaj rekel

Odvisni stavek dopolnjuje glavni stavek s podatkom o načinu dejanja, zato ga imenujemo NAČINOVNI ODVISNIK.

V čem je razlika med prislovnim določilom načina in načinovnim odvisnikom?

Prislovno določilo načina je stavčni člen v enostavčni povedi, načinovni odvisnik pa je stavek v zloženi povedi z vezniško besedo ne da. Glavni in odvisni stavek ločuje tudi vejica.

V zvezek napiši naslov NAČINOVNI ODVISNIK.

V delovnem zvezku 1. del reši na 100. strani 14. nalogo.

Nato na strani 101 v 15. nalogi preberi nepopolno pravilo, ga dopolni in prepiši v zvezek.

Reši 16. nalogo. PAZI!! Z načinovnik odvisnikom dopolnjuj tako, da za vejico obvezno postaviš vezniško besedo. In sicer  lahko izbiraš med ne da, tako da, da, kot da, kakor da.

Če boš imel/a težave pri reševanju ali razumevanju snovi, me vprašaj.

2. skupina

Tema: Vzročni odvisnik

ZAPIS V ZVEZEK POD JEZIKOVNI POUK

VZROČNI ODVISNIK

 1. Stavčni člen – prislovno določilo vzroka – lahko razvijemo v stavek; novo tvorbo imenujemo vzročni odvisnik.

PRIMER:    Mateja težko hodi zaradi bolečin.

 1.      p.d.n.  pov.  ///////////////////////////
 2. d. vzroka

Zakaj težko hodi? (zaradi bolečin)

 1. Sedaj je treba iz prislovnega določila vzroka narediti vzročni odvisnik.

Veznik pri vzročnem odvisniku je ker.

– Povežemo sestavne dele odvisnika s preostalim delom stavka in dobimo dvostavčno poved. Med odvisnikom in glavnim stavkom napišemo vejico.

 1. Prislovno določilo vzroka iz zgornjega primera pretvorimo:

Ker Matejo boli, težko hodi.

   vzročni odvisnik   glavni stavek

Vzročni odvisnik vsebuje podatek o vzroku dejanja iz glavnega stavka. Po njem sprašujemo z vprašalnico zakaj + povedek glavnega stavka.

REŠI NALOGE V DZ 2. DEL:

na str. 15 in 16 reši 1., 2., 3. nalogo.

GRADIVA MI POŠILJAJTE V PREGLED VSAK DAN SPROTI!

3. skupina

UTRJEVANJE NAČINOVNEGA IN VZROČNEGA ODVISNIKA

 1. V povedih se vprašaj po p. d. načina/vzroka in ga pretvori v načinovni/vzročni odvisnik, tako da boš uporabil(a) ustrezni veznik. V dvostavčnih povedih ne pozabi zapisati vejice.

Zgled:  Odšla je brez pozdrava. KAKO je odšla? Brez pozdrava (p. d. n.)                                    Odšla je, ne da bi pozdravila.

Zaradi prehitre vožnje je povzročil prometno nesrečo.

Nogometno tekmo smo spremljali stoje.

Nace godrnja kot medved.

Izlet je odpovedan zaradi slabega vremena.

 1. V povedih podčrtaj glavni stavek in nato postavi vejico. Vprašaj se po odvisniku in mu določi vrsto (načinovni/vzročni).

Vstal je ker je hotel videti sončni vzhod.

Govorec je govoril tako da so vsi zehali.

Jemal je zdravila ne da bi se posvetoval z zdravnikom.

Promet bo oviran ker piha močna burja.

V novem stanovanju se počuti kot bi bila v kletki.

Današnjo snov v celoti prepiši in reši v zvezek.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

NI2

NAVODILA >>> Nemščina_NI2_Navodila_ura64_25.5.

LS2

Likovna naloga: RISBA CVETA

Nadaljevanje likovne naloge

V naravi poišči cvet in ga povečanega nariši na list papirja. Upodobi čimveč podrobnosti, ki jih opaziš na cvetu. Riši s svinčnikom. Barvaš tudi s svinčnikom. Temnejše dele bolj trdo pobarvaš s svinčnikom, svetlejše bolj rahlo.

 Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi do 29.5.2020 pošlji na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

(Skupno 139 obiskov, današnjih obiskov 1)