8. A 8. B

 DKE

Tema: Svetovna globalizacija.

Ogledajo si oddajo Infodrom na linku https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4810  ter v zvezek zapišejo pozitivne in negativne strani globalizacije.

 DKE

Tema: Svetovna globalizacija.

Ogledajo si oddajo Infodrom na linku https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/4810  ter v zvezek zapišejo pozitivne in negativne strani globalizacije.

 ŠPORT (DEKLICE)

Dekleta 8.a,

za začetek vaše vadbe v tem tednu igra. Super, kajne? 🙂

V priponki vas čaka športni monopoli. Monopoli kot družabno igro prav gotovo poznate, le da je ta seveda prirejen športni vadbi. Upam, da si boste lahko predlogo spirintale, drugače pa si poskusite narediti kakšno svojo verzijo… prerišite poslano, narišite svojo igro in nanjo zapišite svoje vaje, dodajte kakšne zabavne kazni… možnosti je veliko.

Poskrbite za gibanje in hidracijo, tiste, ki imate še kakšen “dolg” pa ga poskusite čim prej urediti.

V priponki vas čaka tudi DŠA 10. >>> Dnevnik športnih aktivnosti10

Lep teden, učiteljica Petra

DEČKI

Pozdravljeni učenci

TABATA je način intervalnega treninga, kjer sta vadbeni interval in interval premora skrbno določena in se ju moramo natančno držati. Običajno je določeno tudi število intervalov.

Kako trenirati?
30 sekund delamo visoko intenzivno vadbo, tej sledi 10 sekund premora. Če kdo ne more vaj izvajati v tem ritmu, naj si poveča pavzo na 15 sekund. Lahko tudi izpusti kakšno vajo, ki mu je pretežka oziroma je ni sposoben izvesti.

Kako si oblikujete trening?
Vaje, ki jih boste izvajali, izberete čisto po svojih željah. V trening lahko vključite sklece, počepe z dodatno težo ali brez, preskakovanje vrvi, poskoke,…

Čas je v tem primeru zelo pomemben dejavnik, kar pomeni, da se ga moramo držati do sekunde natančno.

Cilj vsake vaje je, da se naredi v tej časovni enoti čim več ponovitev, seveda pa je to, koliko, odvisno od posameznika in njegove telesne pripravljenosti.

Vadite vsaj 3x tedensko, še boljše pa vsak dan.  Naredite si načrt vadbe glede na vaje v spodnjih linkih in ga poskušajte realizirati. Do konca naslednjega tedna nam pošljite kratko analizo vadbe. Kako vam je bilo všeč, ali je bila vadba preveč naporna, kakšne težave ste morebiti imeli in kako ste se počutili po takšni vadbi.

Primeri vadb: (CTRL KLIK- sledi povezava)
1. POVEZAVA

2. POVEZAVA

3. POVEZAVA

4. POVEZAVA

KEM 8. b

Naslov: Vaje – računanje masnega deleža elementa v molekuli spojine

Danes boste ponovno vadili računanje W (elementa) v molekuli spojine.

 • Izračunaj 6. nalogo v DZ str. 56 (dušikovi oksidi). Rešitve piši v delovni zvezek.
 • V učbeniku KEM 8 str. 95 reši 4. nalogo (a, b, c). Besedilo in rešitve napiši v zvezek.

V pregled mi pošlji le rešitev 4. naloge – samo c primer do petka, 29. 5. 2020 (14. ura).

Če potrebuješ kakšno pojasnilo, mi piši na mail.

Uspešno reševanje želim.

GEO

JUŽNA AMERIKA ( opis pokrajine glede na slikovni material)

NAVODILA >>> KLIK

GUM

Današnjo uro boste spoznali ples Dunajski valček. Najbolj znan ples, ki ga plešejo na velikih slavnostih, dvoranah, porokah kot tudi na tekmovanjih. Dobro si oglejte posnetke in poskusite doma zaplesati J

Značilnosti dunajskega valčka:

Napisan je v tričetrtinskem taktu, tempo je 60 taktov/min, ritem je enak angleškemu valčku in tudi štejemo ga tako.  Dunajski valček je tipičen ples ljudskega izvora, ki so ga poznali pod imenom landler ali dreher v južni Nemčiji in na Bavarskem že v 17. stoletju. Nam poznani dunajski valček je zaslovel z dinastijo Strauss, zato Johanna Staussa imenujemo kralj valčka. Weber, veliki nemški skladatelj je v ritmu valčka skomponiral znano Povabilo na ples. V svojem začetku so ga celo prepovedovali, češ da je zaradi bližine plesalcev to za tedanjo dobo nemoralno. Moderna oblika valčka, ki so ga standardizirali leta 1927, je vrtenje plesnega para naokoli po plesišču z izmenjavo levih in desnih obratov. Pozna dvig in spust, ki je nekoliko nižji kot pri počasnem valčku.

Najbolj znana glasba dunajskega valčka je:

Johann Strauss: Na lepi modri Donavi

Nekaj primerov plesa:

https://www.youtube.com/watch?v=2Tzoc3-ZPNM

https://www.youtube.com/watch?v=agqj2XXz3j4

Primeri učenja dunajskega valčka:

https://www.24ur.com/tv-oddaje/mala-sola-plesa/mala-sola-plesa-naucite-se-zaplesati-dunajski-valcek.html

https://www.youtube.com/watch?v=o-vQ-MvRrbw

 LUM

Likovna naloga: KOMPOZICIJA V ARHITEKTURI

Nadaljevanje likovne naloge

V tej nalogi narišeš stanovanjsko stolpnico. Za izgled stolpnice upoštevaj naslednje značilnosti (kakšna mora biti): nesimetrična po višini in širini, vsebovati mora oglate in ovalne oblike, fasada je sestavljena iz svetlih in temnih površin in različnih črt. Število nadstropij ni omejeno (nariši jih najmanj pet)  in tudi njihove oblike naj bodo drugačne, da bo stavba nesimetrična. Vse to bo predstavljalo kompozicijo (sestav) narisane stavbe. Rišeš s svinčnikom. Površine pobarvaš s svinčnikom ali barvicami.

Čas izdelave so štiri šolske ure. Fotografijo izdelka mi pošlji do 29.5.2020 na elektronski naslov: milan.bajzelj@guest.arnes.si  Ta likovni izdelek bo ocenjen.

Kriteriji ocenjevanja so naslednji:

 1. Rešitev likovnega problema: izvirno (5), dobro (4), zadovoljivo (3), delno rešen likovni problem (2)
 2. Izvedba likovne tehnike: dosledno in natančno (5), manj natančno in dosledno (4), zadovoljivo (3), nedosledno (2)
 3. Izvedba likovnega motiva: zanimivo in originalno (5), manj izvirno in domiselno (4), malo izvirnosti in domiselnosti (3), nedomiselno in neizvirno (2)

V primeru neposlanega izdelka se za pridobitev ocene oceni zadnji končani izdelek, ki je nastal v času rednega pouka v šoli.

 MATEMATIKA

1. SKUPINA

Preverjanje znanja

Cilji:

 • preveriti znanje o Pitagorovem izreku.
 1. Zelo domiselno ste izdelovali deltoide. Tisti, ki naloge še niste naredili, izdelajte deltoid, ga poslikajte in pošljite.
 2. Napiši naslov Preverjanje znanja.

Odpri učbenik na strani 196 in reši naloge 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 8.

 1. Jutri dobiš rešitve, da si boš lahko preveril naloge.

2. SKUPINA

Danes boste preverili svoje znanje o Pitagorovem izreku.

V učbeniku na str. 196, rešite naloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Rešitve mi pošljite do 20.00.

3. SKUPINA

 SLOVENŠČINA

1. SKUPINA

TEMA: UTRJEVANJE NAČINOVNEGA ODVISNIKA

Delovni zvezek 1. del odpri na 102. strani. Reši 18. nalogo

Nato nadaljuj z reševanjem 19. naloge na 102. in 103. strani.

Če imaš težave pri reševanju ali razumevanju navodil, me vprašaj.

2. SKUPINA

Tema: Utrjevanje vzročnega odvisnika

ZAPIS V ZVEZEK – PONOVIMO

 1. PRIMER: Ker je imel brata zelo rad, ga je hotel zaščititi.

Zakaj/iz katerega vzroka ga je hotel zaščititi?

PRIMER PRETVORI V ENOSTAVČNO POVED.

 1. PRIMER:Po opravljenih obveznostih sem lahko odšel na igrišče.

UPORABI USTREZNO VPRAŠALNICO.

PRETVORI V DVOSTAVČNO POVED – V VZROČNI ODV. IN GLAVNI STAVEK.

……………………………………………………………………………………………

REŠI NALOGE V DZ 2. DEL:

– na str. 17, 18 in 19 reši 4. in 5. nalogo.

GRADIVA MI POŠILJAJTE V PREGLED VSAK DAN SPROTI!

3. SKUPINA

UTRJEVANJE PRISLOVNIH ODVISNIKOV

 1. Glvni stavek poveži z ustreznim odvisnikom. Povedi zapiši v zvezek; nato pa v vsaki povedi podčrtaj glavni stavek in se vprašaj po odvisnem stavku ter določi vrsto odvisnika (časovni/krajevni/načinovni/vzročni).

Luno lahko vidimo,                                       da zlogujemo.

Mavrica nastane,                                          ko bo projekt potrjen.

Zagrmelo je,                                                   kjer voda prši po zraku.

Pri deljenju besed si pomagamo tako,     da sem se stresel od strahu.

Delavci bodo začeli delati,                          ker odbija sončno svetlobo.

Zgled: Zagrmelo je, da sem se stresel od strahu.

            glavni stavek    KAKO je zagrmelo? Da sem se stresel od strahu. (načinovni odv.)

 1. V povedih se vprašaj po prislovnem določilu in ga pretvori v ustrezni odvisnik, tako da bodo nastale dvostavčne povedi.

Ledeniška jezera so nastala zaradi taljenja ledu.

Smučaj po urejenih progah!

Med vožnjo si je ogledoval okolico.

Darilo si vzela brez zahvale.

Zgled: Ob srečanju dveh plošč se Zemlja strese.                          KDAJ se strese? Ob srečanju dveh plošč (p.d. č)

Ko se srečata dve plošči, se Zemlja strese.

Današnjo snov v celoti prepiši v zvezek.

Če imaš pri kateri nalogi težave, mi sporoči.

TVZ:

Ogledajo si oddajo za mlade Aktivatorji na linku https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174273872 in oddajo povzetek.

(Skupno 102 obiskov, današnjih obiskov 1)