ORGANIZACIJA PRIHODA V ŠOLO

1.6. 2020 – učencem 1., 2., 3. in 9. razreda se v šoli pridružijo učenci 4. in 5. razreda.

3.6. 2020 – v šolo vstopijo še učenci 6., 7. in 8. razreda

Vstop v šolo je dovoljen samo učencem in zaposlenim.

Učenci pridejo v šolo po spodaj naveden razporedu:

  • Vstop v šolo za prvošolce je pri vhodu za 1. razrede, za učence od 2. do 9. razreda pa pri glavnem vhodu.
  • Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo in varstvo vozačev, prihajajo v šolo med 6.00 in 8.00.
  • Učenci, ki v šolo prihajajo s šolskimi prevozi, se OBVEZNO vključijo v jutranje varstvo vozačev.
  • Učenci, ki prihajajo peš ali jih pripeljejo starši, OBVEZNO prihajajo v šolo tik pred začetkom pouka.
  • Zadrževanje na šolski avtobusni postaji NI DOVOLJENO.

Na glavnih vhodih bo organizirano dežurstvo v času prihajanja in odhajanja v šolo. Naloga dežurnega učitelja je, da poskrbi za posamično vstopanje učencev v šolo in jih usmeri do njihove matične učilnice. Učenci se preobujejo in slečejo pri svojih garderobah.

ORGANIZACIJA POUKA 

Za vse učence bo pouk potekal v matičnih oddelkih v naprej določenih matičnih učilnicah:

1.a – U 101

1.b – U 102

2.a – U 103

2.b – U 104

3.a – U 201

3.b – U 202

4.a – U 204

4.b – U 106

5.a – U 204

5.b – U 203

6.a – U 122

6.b – U 016

7.a – U 214

7.b – U 109

8.a – U 206

8.b – U 213

9.a – U 113

9.b – U 111

Delitve učencev v manjše skupine ni več.

Učenci od 6. do 9. razreda morajo ob prihodu v šolo nositi zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. 

Vsi učenci si pred učilnico razkužijo roke, učenci od 6. do 9. razreda pa snamejo še masko ter jo pospravijo v vrečko, ki naj jo imajo za ta namen pri sebi. Svoje stvari odložijo na prostor, ki jim je dodeljen. Učenci imajo prav tako dodeljen svoj stol in mizo.

V šoli bo potekal samo pouk, brez izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti.

Pouk se prične ob 8.20 in zaključi najkasneje ob 12.45 za vse učence. 0. in 6. uro se pouk ne izvaja. Za učence, ki bodo potrebovali učno pomoč, bomo le-to organizirali glede na njihov urnik.

Učenci ves čas pouka ostajajo v svojih matičnih učilnicah. V tem času jih lahko zapustijo samo z razlogom odhoda na stranišče. Izven učilnice morajo učenci od 6. do 9. razreda nositi masko. Menjave učiteljev se izvajajo po urniku, ki je veljal pred epidemijo. Pouk bo organiziran tako, da učenci domov ne bodo nosili ničesar.

Prvi dan učenci prinesejo v šolo šolsko torbo, šolske copate in vse šolske potrebščine, ki jih bodo do konca šolskega leta pustili v šoli.

Domov bodo učenci prvi dan odnesli šolsko torbo, starši bodo poskrbeli, da se le-ta očisti in razkuži.

Potrebovali bodo tudi bidon ali plastenko z vodo za pitje.

Malica in kosilo:

Zaradi zagotavljanja higienskih priporočil NIJZ smo nekoliko spremenili uro, prostor in način razdeljevanja šolske prehrane.

Učenci od 1. do 4. razreda bodo imeli malico ob 9.00, učenci od 5. do 9. razreda pa ob 9.55.

Skupine otrok odhajajo na kosilo po razporedu, skupaj z razredničarko oz. določeno učiteljico. Učenci si pred odhodom na kosilo umijejo roke. V jedilnico pridejo po označenem koridorju, kjer ohranjajo varnostno razdaljo.

Prevzem kosila učencev od 1. do 5. razreda  evidentirajo učiteljice, ki imajo pri sebi kartice vseh učencev posamezne skupine.

Razdeljevanje kosil poteka po določenem razporedu:

 

učilnica

jedilnica

gospodinjska učilnica

11.30

1.a, b

2.a, b

4.a,b

3.a

12.00

/

5.a,b

3.b

12.30

/

6.b

6.a

12.45

/

7., 8.r. – vozači

9.r. – vozači

13.30

/

7. – 9.r. – nevozači

6.r. – nevozači

Starši poskrbijo, da učenci v šolo prvi dan prinesejo kartico za evidentiranje kosila. Kartice učencev od 1. do 5. razreda bodo shranile učiteljice. Učenci od 6. do 9. razreda bodo kartice shranili v svojih matičnih učilnicah.

Starši prav tako uredijo prijave oz. odjave obrokov (malica, kosilo)  preko spletne aplikacije.

ORGANIZACIJA PODALJŠANEGA BIVANJA

Učitelj podaljšanega bivanja prejme seznam učencev z navedbami glede odhodov domov.

Vsak učitelj ob prvem srečanju s skupino postavi pravila, priporoči igre v učilnici ter igre na zunanjih površinah.

V primeru ustreznega vremena je lahko posamezna skupina na zunanjih površinah.

Odhodi domov

Učenci, ki niso vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, varstva vozačev in odhajajo domov sami, zapustijo šolo takoj po pouku oz. po kosilu, če so nanj prijavljeni.

Učence, ki odhajajo domov s šolskimi prevozi, bodo učitelji OPB-ja in dežurni učitelji varstva vozačev glede na vozni red pravočasno napotili na šolske prevoze.

Vsi učenci vozači se morajo OBVEZNO priključiti skupini vozačev in v skupini počakati na šolski prevoz.

Zadrževanje na šolski avtobusni postaji NI DOVOLJENO.

Starši svoje otroke ob času, ki so ga navedli ob prijavi, počakajo pred vhodom v šolo.

  • 1. razred – vhod za prvošolce
  • 2. – 5. razred – glavni vhod

Če starši po otroka ne bodo prišli ob najavljeni uri, pokličejo telefonsko številko, ki je objavljena na obeh vhodnih vratih šole.

V kolikor bo učenec obiskoval izvenšolsko dejavnost v času podaljšanega bivanja, morajo starši razredničarki podati pisno soglasje, v katerem navedejo dejavnost, dan in čas odhoda ter dovoljenje,  da učenca pred šolo lahko prevzame trener. V tem primeru vrnitev v oddelke podaljšanega bivanja po končani dejavnosti ni več možna. Zaradi organizacije dela bo to soglasje veljalo do konca šolskega leta in ga ni mogoče spreminjati.

ORGANIZACIJA ŠOLSKIH PREVOZOV

Za učence vozačev je organiziran šolski prevoz, vendar vas Občina Mislinja prosi, da v kolikor je možno, poskrbite za lasten prevoz otroka v šolo. (priloga – dopis Občina Mislinja >>> KLIK

Šolski prevozi bodo organizirani po voznih redih pred začetkom epidemije in so objavljeni na spletni strani OŠ Mislinja. >>> VOZNI RED

Ker je na prevozih obvezna uporaba zaščitne maske tudi za vse učence, starši poskrbijo za zaščitno masko ter svoje otroke poučijo o pravilnem rokovanju z njo.

PRIPOROČILA

V šolo striktno prihajajo samo zdravi otroci.

Opozarjamo vas, da je ob ponovnem zagonu pouka tveganje za prenos okužbe večje, zato priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, ki so bolj ogroženi za težji potek bolezni.

Zaradi dodatnih opredelitev zdravstvenih omejitev za otroke vas prosimo, da si natančno preberete dopis Pediatrične klinike. >>> KLIK

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 1)