Številka: 013-1/2023-3; 013-2/2023-7

Datum: 22. 9. 2023

SKUPNA SEJA ČLANOV SVETA STARŠEV in ČLANOV SVETA ŠOLE OSNOVNE ŠOLE MISLINJA

V A B I L O

Vabimo vas, da se udeležite

SKUPNE SEJE ČLANOV SVETA STARŠEV IN ČLANOV SVETA ŠOLE

OSNOVNE ŠOLE MISLINJA,  ki bo

v četrtek, 28. 9. 2023, ob 17.30 v glasbeni učilnici OŠ Mislinja.

DNEVNI RED sveta staršev in sveta šole:

 1. Konstituiranje Sveta staršev šole Osnovne šole Mislinja (predstavitev predstavnikov staršev po razredih)
 2. Predstavitev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2022/2023
 3. Predstavitev Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2023/2024
 4. Razno

Nadaljevanje seje Sveta šole:

 1. Potrditev Letnega pedagoškega  poročila za šolsko leto 2022/2023
 2. Potrditev Letnega delovnega načrta šole OŠ Mislinja za šolsko leto 2023/2024
 3. Predstavitev in potrditev Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2023/2024
 4. Razno

Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2022/2023 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024 bosta od srede, 27. 9. 2023 dalje, objavljena na šolski spletni strani pod zavihkom Svet šole, Svet staršev.

Morebitno odsotnost sporočite Tatjani Rošer na telefonsko številko 02/88-56-610 ali na e-mail: tatjana.roser@guest.arnes.si

Hvala in še naprej lep ter uspešen dan.

Ravnateljica Osnovne šole  Mislinja:

mag. Natalija ABER JORDAN 

Predsednik Sveta šole OŠ Mislinja:

Viktor Robnik, univ. dipl. oec.

Predsednik Sveta staršev OŠ Mislinja:

dr. Luka PAVLIČ

Vabljeni:

 • Člani sveta šole OŠ Mislinja
 • Člani sveta staršev OŠ Mislinja
 • Vesna Krebl, pomočnica ravnateljice OŠ Mislinja
(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov 1)