Skoči na glavno vsebino

NAGOVOR RAVNATELJICE

Spoštovani učenci, starši in učitelji! Dolgi dnevi, polni smeha, brezdelja, neskončnih doživetij okoli hiše ali na potepanju, ob morju ali v gorah, na igrišču, s kolesom po ulici ali pa kar tako, so se iztekli. To so bili dnevi, ki so trajali od zgodnjega jutra do poznega večera brez ure, brez hitenja, brez obveznosti. Dragi učenci, tokrat s 1. septembrom spet vsi skupaj vstopamo v novo šolsko leto 2023/24 polni vtisov, pričakovanj in načrtov. Bodite tudi v tem letu odprti za nova znanja, odločni in ustvarjalni. Verjamem, da boste s svojimi idejami, srčnostjo in strpnostjo drug do drugega skupaj z nami ustvarili prijetno šolsko okolje, kjer se bomo vsi počutili varne in sprejete. Spoštovani starši, morda spet malo v skrbeh, pa vendar, bodite ponosni na svoje šolarje, se skupaj z njimi veselite vsakega njihovega uspeha, spodbujajte jih k odgovornosti in jim pri šolskem delu pomagajte, vendar le takrat, ko bodo zares potrebovali vašo pomoč. Hkrati pa jim pustite, da se razvijejo v dobre in samostojne osebnosti. Cenjeni sodelavci, z zgledom pozitivnih osebnosti, vrednih zaupanja popeljite naše učence na novo pot učenosti. Vsak dogodek, vsak trenutek je nova priložnost za učenje. Izkoristite jih za dosego skupnega cilja, to je uspešnost vsakega posameznika ter sposobnost toplih medsebojnih odnosov. S tem bomo naredili največ za našo družbo. Skupaj s starši poskrbimo, da bodo naši otroci šolsko leto začeli z optimizmom in zaupanjem vase. Naj bo v tem letu skupno vodilo vseh nas misel Alberta Einsteina:

"Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke."

Vsem učencem, njihovim staršem in učiteljem ter ostalim delavcem šole želim uspešno šolsko leto 2023/24.
 

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJO ŠOLSKEMU SKLADU OSNOVNE ŠOLE MISLINJA

Spoštovani!

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do 1,0% dohodnine, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Ta del dohodnine lahko namenite organizaciji po svoji izbiri. Če se za donacijo ne odločite, gre ta delež dohodnine v proračun Republike Slovenije.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur.l. RS št. 172/21) imate kot davčni zavezanec možnost zahtevati, da se do največ 0,3 % dohodnine nameni za donacijo šolskim skladom. Ta del dohodnine lahko namenite tudi šolskemu skladu Osnovne šole Mislinja.

Vabimo vas, da priložen obrazec izpolnite s svojimi podatki. Obrazec lahko izpolnita oba starša in tudi drugi, ki bi želeli del dohodnine nameniti našemu šolskemu skladu.

Obrazec in navodila za izpolnjevanje zahteve za namenitev dela dohodnine za donacije so objavljeni na spletni strani Finančne uprave RS

https://edavki.durs.si/edavkiportal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo in na naši spletni strani.

Obrazec za namenitev dela dohodnine lahko zavezanec odda:

• elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,

• osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu (za večino vas je najbližji Finančni urad Dravograd, Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd).

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero, se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Na podlagi odločb o odmeri dohodnine za leto 2022 smo letos od Finančne uprave Republike Slovenije prejeli sredstva v višini 33,35 €. Ker bi si želeli, da je ta znesek v prihajajočem letu višji, saj gre izključno za sredstva, ki jih iz šolskega sklada namenimo učencem, vas vabimo, da 0,3% svoje dohodnine namenite v naš šolski sklad. Sredstva bodo namenjena za pomoč socialno šibkejšim učencem, za financiranje razširjenega programa, za programe dela z nadarjenimi učenci ter za nakup opreme za šolo, ki jo z rednim sistemskim financiranjem težko pridobimo. S sredstvi bo skrbno in odgovorno upravljal Upravni odbor šolskega sklada.

Prijazno vas pozdravljamo in se vam zahvaljujemo za sodelovanje in donirana sredstva, s katerimi bomo izboljšali pogoje našim učencem.

Ravnateljica

mag. Natalija Aber Jordan

Dopis

Navodila

Obrazec

 

Smernice NIJZ glede vrnitve v šolo po preboleli nalezljivi bolezni

Glede na pojav različnih nalezljivih bolezni in s tem povezanimi dilemami, kdaj se lahko otrok po nalezljivi bolezni vrne v šolo, objavljamo Smernice NIJZ, namenjene staršem.

POVEZAVA >>> KLIK

 

Najnovejši fotoutrinki

20231009_190602 20231009_190632 20231009_115038 20231010_100905 20231010_101005 20231010_101212 20231010_102339 MicrosoftTeams-image-19 MicrosoftTeams-image-18 MicrosoftTeams-image-17 MicrosoftTeams-image-14 MicrosoftTeams-image-10 IMG_7506
 
 
 
 
Dostopnost