Mednarodni Erasmus+ projekti prispevajo h krepitvi organizacijske klime, k prepoznavnosti, internacionalizaciji in h kakovosti šole. Mednarodno sodelovanje vpliva tudi na profesionalni razvoj učitelja in posledično na razvoj kompetenc učencev.

AKREDITACIJA

V šolskem letu 2022/2023 je Osnovna šola Mislinja pridobila akreditacijo projektov Erasmus+ in bo veljala med leti 2022 in 2027. Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področju šolskega izobraževanja, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje.

Odobritev je potrditev več kot 12-letnega uspešnega in kontinuiranega dela šole v mednarodnih projektih, hkrati pa nova zaveza, da ohranimo primat šole z veliko količino mednarodnega sodelovanja v regiji in tudi v širšem okolju.

Delavci šole se bodo tako, znotraj projekta »Če si jezikovni frik, ti je IKT trik« vse do leta 2027 lahko strokovno usposabljali in spopolnjevali svoje znanje ter krepili poklicne kompetence v mednarodnem okolju. Le-te bodo prenašali na učence in jih vključevali v izvedene projektne aktivnosti.

Strokovni delavci, skozi različne projekte aktivnosti, v šolsko okolje že prinašajo širše nabore znanj, izkušenj, dobre prakse, vpoglede na izobraževalne sisteme evropskih držav, širijo mreže mednarodnih sodelavcev ter bogatijo svoje delo in delo sodelavcev z medkulturnostjo in tuje jezičnostjo.

Skozi različne aktivnosti, ki jih ErasmusPlus omogoča, bomo zboljšati jezikovne in digitalne spretnosti učiteljev in učencev, ter spodbujali profesionalni razvoj zaposlenih in iskali možnosti za osebnostno rast.
ERASMUS+KA1,

kjer gre za učno mobilnost posameznikov z naslovom “Kakovost učečih se učiteljev na krilih evropskih učencev”. V tem šolskem letu bomo izvedli aktivnosti, ki jih v preteklem šolskem letu zaradi zdravstvenih razmer nismo uspeli. Načrtujemo udeležbo na strukturiranih tečajih in izobraževalnih obiskih na delovnem mestu v tujini in s tem krepimo svojo kvaliteto poučevanja. En učitelj se bo preizkusil v samem poučevanju na partnerski šoli. Ob tem bodo razvijali digitalne in jezikovne kompetence. Sodelujoči učitelji bodo po mobilnostih uporabili in širili pridobljeno znanja in izkušnje ter spodbujali ostale sodelavce k uvajanje inovativnih pristopov poučevanja. Dvignili bodo osveščenost zaposlenih o priložnostih za strokovni in osebnostni razvoj, ki so jim na voljo. S pridobljenim znanjem bodo na področju digitalne pismenosti vzpostaviti učinkovito delo na področju IKT po vertikali.
V letnih pripravah posameznih predmetov in aktivov so podrobneje opredeljeni cilji, aktivnosti in kazalniki učinkovitosti, povezani s projektom Digitalna pismenost.

Povezava do opisa projekta: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Gradiva, nastala v projektu: “Kakovost učečih se učiteljev na krilih evropskih učencev” – Osnovna šola Mislinja (arnes.si)ERASMUS+KA2
Na naši šoli že drugo leto zapored sodelujemo v mednarodnem Erasmus+ projektu z naslovom »Enriching unity with cultural diversity« oziroma v slovenščini: »Bogatenje enotnosti s kulturno raznolikostjo”. Skozi projekt učenci spoznavajo druge evropske države, njihovo kulturo, jezik, šolski sistem, navade ter tako pričnejo ceniti raznolikost in bogastvo kulturne dediščine. Trenutno negotova situacija zaradi virusa SARS-CoV-2 nam otežuje oz. onemogoča sledenje zastavljenim načrtom. S koordinatorji na partnerskih šolah se redno srečujemo na virtualnih srečanjih in sproti dopolnjujemo aktivnosti. Skupni dogovor je, da nadaljujemo z uresničevanjem naših ciljev in projekt podaljšamo do 31. avgusta 2022.
Načrtovane aktivnosti v tem šolskem letu bodo prilagojene trenutni situaciji vseh partnerskih šol:
 Evropski dan jezikov – 24. 9. 2021 (poglabljanje poznavanje naše in tuje kulturne dediščine)
 Erasmus dnevi – od 11. 10. do 15. 10. 2021 (vključevanje načrtovanih aktivnosti v učni proces in dokumentiranje nastalega gradiva)
Načrtovani končni izdelki na vseh partnerskih šolah:
 Digitalna knjižica receptov, kjer bo vsaka šola pripravila svoje tradicionalne jedi in zapisala 2 recepta.
 DVD: Tradicionalne otroške igre – vsaka šola pripravi 2 posnetka z navodili za dve ljudski igri.
 On-line časopis – skozi zapise in ilustracije bodo predstavljeni znani lokalni umetniki.
 Interaktivni zemljevid s TOP5 izbranimi kraji posamezne države.
 Posaditev rastlin partnerskih šol.

Povezava do opisa projekta: Erasmus+ project card | Erasmus+ (europa.eu)

Spletna stran projekta: Erasmus+ (arnes.si)

(Skupno 424 obiskov, današnjih obiskov 1)