MATEMATIKA, 6. A

Danes imate dve nalogi:

 1. Preglejte domačo nalogo (5. naloga na delovnem listu, ki ste ga dobili v petek pred počitnicami). Če delovnega lista nimate, ste ga prejeli v elektronskem sporočilu, prav tako rešitve za 5. nalogo. Če lista nimate, ga ni potrebno natisniti, lahko rešite nalogo v zvezek, slik ni potrebno prerisati.
 2. Rešite preostale naloge na delovnem listu. Če rešuješ v zvezek, prepiši primere v zvezek.

Če niste prejeli elektronske pošte to sporočite na:  katarina.kralj@guest.arnes.si

LIKOVNA UMETNOST 6. B

LIKOVNI MOTIVI V RISBI

Likovna naloga: Oseba pri delu – poklic Učenci upodobijo človeka, ki opravlja nek poklic (npr. rudar v rudniku, zobozdravnik v ordinaciji, slikar v ateljeju, učitelj v učilnici). Okoli človeka upodobijo tudi okolje v katerem dela. Upodobijo naj tudi razne podrobnosti, oseba naj bo narisana v domiselni in dinamični drži. Rišejo s svinčnikom, barvicami ali flomastri.

SLOVENŠČINA, 6. A

Tema: Opis naravnega pojava

V DZ 2. del na str. 16 reši 1. in 2. nalogo; s pomočjo interaktivnih gradiv si oglej posnetek na www.iRokus. Nato reši še naloge na str. 16 in 17 od 4 do 9. Pravilnost rešitev preveri v spletnem učbeniku na www.iRokus s klikom na kljukico na dnu ekrana.

 ŠPORT – DEKLICE, 6. B

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč ( 2x 20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 2x 5 sklec)
 • Ponovite osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah, most in vaja ravnotežja »lastovka«
 • Vse te elemente lahko naredite doma (uporabite posteljo, tla, klop pred hišo 😊 ), vendar bodite pozorni na varnost, da ne pride do poškodbe
 • Ogled filmčka o zgodovini gimnastike v E učbeniku (prilepi povezavo v brskalnik): https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59539.html

ŠPORT – DEČKI, 6. B

 • Kompleks gimnastičnih vaj za splošno ogrevanje
 • Vaje za moč ( 2x 20 ponovitev vaj za trebušne in hrbtne mišice, 2x 5 sklec)
 • Ponovite osnovne elemente talne telovadbe: preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah, most in vaja ravnotežja lastovka.
 • Vse te elemente lahko naredite doma, vendar bodite pozorni na varnost, da ne pride do poškodbe

ZGO 6. A

TEMATIKA: GRADBENIŠTVO V ČASU PRVIH CIVILIZACIJ

Učenci imajo v spletni učilnici pripravljena vprašanja na katera odgovorijo v zvezek.

SLOVENŠČINA 6. b

TEMA: OPIS NARAVNEGA POJAVA

V delovnem zvezku 2. del na strani 16 reši 1. in 2. nalogo, nato pa si s pomočjo interaktivnih gradiv na www.iRokus.si oglej posnetek.

Potem reši na straneh 16 in 17 naloge od 4.-9.

Pravilnost svojih rešitev preveri v spletnem učbeniku na www.iRokus s klikom na kljukico spodaj.

 

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6. A / 2. skupina

V današnjih dveh urah boste ponovili spretnosti pri delu s papirjem. Uporabili boste znanje o profilih.

Začeli boste izdelovati stol iz papirja. Na podoben način smo pri pouku izdelali klopco oziroma most. Stol ima 4 noge, sedež, naslon za hrbet in naslon za roke. Prenesti mora obremenitev 0,5 kg.  To bomo preverili takrat, ko bomo spet pričeli s poukom v šoli.

STOL IZ PAPIRJA

Pripomočki:

4 pisarniški listi formata A4,

ravnilo, svinčnik,

škarje,lepilo.

 

Postopek:

Mizo zaščitite s časopisnim papirjem. Iz pisarniškega papirja oblikujte noge(okrogel ali kvadraten profil). Ne pozabite na zavihke za lepljenje. Dodajte sedež (gubanec – harmonika), nato še naslone za roke in hrbet (kvadratni, U, L, I profil).

Lahko si naredite načrt ali pa dele oblikujete sproti.

 

Domača naloga:

Na moj elektronski naslov lucija.korosec@guest.arnes.si mi napišite, koliko ste uspeli narediti v dveh urah. Nadaljevali bomo naslednji teden.

 MATEMATIKA 6. B

Danes bomo ponovili obseg pravokotnika in kvadrata. Pri reševanju nalog si lahko pomagate z zvezkom, učbenikom ali i-učbenikom. V zvezek napišite naslov VAJA.

 1. Prepiši nalogo in jo reši.

Nariši kvadrat s stranico a = 5,2 cm in ga označi. Izračunaj še njegov obseg.

 1. Preriši pravokotnik. Lahko si pa  tudi sami izberete podatke in narišete pravokotnik ter naredite vse, kar zahteva naloga.

Narisan je pravokotnik. Pravokotnik označi, mu izmeri dolžino in širino, meritve zapiši in izračunaj obseg.

 

                                                                                  a =

                                                                                  b =

 

 1. Prepiši nalogo. Naredi skico in nalogo izračunaj. Ne pozabi, naloga te nekaj sprašuje, zato zapiši odgovor.

Obseg kvadrata meri 14,8 dm. Koliko centimetrov meri stranica kvadrata?

 1. Izmeri še tri predmete in jim izračunaj obseg. Lahko je to vaš domači vrt, če ga imate, lahko predmet iz stanovanja, ki ima obliko kvadrata ali pravokotnika. Pri vsakem predmetu zapiši meritve in izračunaj obseg.

 

Naloge poskušajte rešiti samostojno.

Rešitve prvih treh nalog sledijo jutri.  Pridno rešujte, saj bo šlo!

 DN: Napiši mi, kako ti je šlo. Kar na moj mail: mira.gobec@guest.arnes.si

NAR 6. a

V zvezek za naravoslovje napiši naslov Kamnine in prepiši Power-Point projekcijo. Če imaš možnost tiskanja, si lahko tudi natisneš in prilepiš (ni nujno).
V učbeniku, na strani 25, odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek (s celimi stavki).
Preberi snov v učbeniku od strani 22 do 32.
Nadaljujemo v petek.

 ANGLEŠČINA 6. B

Za vsa vprašanja in nejasnosti sem ti na razpolago na: adela.nakicevic@guest.arnes.si

Ob neznanih besedah uporabi spletni slovar: https://sl.pons.com/prevod

Reši online vaje na spodnji povezavi:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2080

Prevod navodil:

 1. ORDER THE WORDS AND NUMBER THE PICTURES – Razvrsti črke, da dobiš šolske predmete in nato oštevilči
 2. LOOK AT THE CHART AND COMPLETE THE SENTENCES – Glej tabelo in dopolni stavke.
 3. TRUE OR FALSE – Prav ali narobe? Glej tabelo in ustrezno označi.
 4. FAVOURITE SUBJECTS. COMPLETE – Najljubši premeti. Glej tabelo in dopolni stavke.

Na koncu klikneš na gumb DONE in preveriš svoje rešitve.

UČ, str. 54

 1. naloga: Preberi besedilo Back to school. Kateri predmeti se Paulu zdijo težki?

Besedilo preberi še enkrat. Neznane besede podčrtaj, jih izpiši v zvezek in prevod poišči v spletnem slovarju (https://sl.pons.com/prevod).

 1. naloga: Preberi trditve v 3. nalogi in označi T (resnične) ali F (napačne). Rešitve dobiš zraven navodil za naslednjo uro angleščine.
 2. naloga: Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v celih stavkih v Word-u in mi jih pošlji po e-mailu v pregled. Če Worda še ne znaš uporabljati, natipkaj odgovore direktno v vsebino e-maila. Ko odgovore pregledam in ti jih vrnem, jih prepišeš v zvezek.

GOS 6. a

V zvezek za gospodinjstvo napiši naslov Proizvodnja in storitve
S pomočjo učbenika, na strani 7 izpiši definicijo proizvodnje (Proizvodnja je….)
V učbeniku imaš narisan primer proizvodnje oblačil. V zvezek na podoben način nariši in zapiši proizvodnjo mlečnih izdelkov v mlekarni (navedi surovine in končne izdelke).
Zapiši 10 primerov proizvodnje v Sloveniji (začni v domačem kraju in bližnji okolici). Npr. Moduli Sg – šivanje, krojenje; Mlekarna Celeia – proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov…
Zapiši 10 storitev, ki jih opravljajo zasebniki, podjetja in ustanove v kraju, kjer živiš. Pomagaj si z internetom in učbenikom.
Npr. 1) Komunala Sg (komunalne storitve – oskrba z vodo, odvoz smeti, javna razsvetljava, vzdrževanje cest)…

RU 6. a

V desetih stavkih opiši svoje vtise iz šole v naravi. Zapiši v Wordov dokument in mi pošlji na mail.

 

 

 

 

(Skupno 214 obiskov, današnjih obiskov 1)